Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune
Øyriket mot storhavet! Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune

2 Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune

3 Overordnede mål for Frøya
Frøya – allsidig og bærekraftig næringsliv! Frøya – en tilflyttingskommune! Frøya – utvikle kommunesentret til kystby! Frøya – en ledende oppvekst - og kulturkommune! Frøya – god på offentlig service! Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune

4 Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune
OM FRØYA KOMMUNE Folketall – 4144 innbyggere ( ) Areal – 237 km2 Antall årsverk – 295 Antall bedrifter – 250 Antall oppdrettslokaliteter – 51 Riksveier – 46,8 km Fylkesveier – 51,5 km Holmer og skjær – 5400 Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune

5 Befolkningsutvikling i Frøya kommune

6 Besøk fra Vikna

7 Ordfører og rådmann går drastisk til verks for å ”øke” folketallet!

8 Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune
Kystbyen Sistranda Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune

9 Dette kartet over Sistranda ble laget av Arktiektkon-toret Cubus fra Bergen etter at det var holdt Kystby-seminar våren 2006.

10 Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune

11 Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune
Gul – barnehager Rød – skoler Grønn – Frøya videregående Rød er skoler, gul er barnehager og grønn er Frøya videregående. Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune

12 Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune
Frøyas kulturliv Frøya har over 100 lag og foreninger. Ny kunstgressbane åpnet ved Nabeita skole. Sang og musikk . Frøya kulturskole har 250 elever. Jakt og friluftsliv Motorsport Rorbua Fritidssenter Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune

13 Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune
Frøya - festivaløya Frøyadagan Jorddunstfestivalen Suladagan ”Uti Havet”- festivalen Frøyafestivalen Titraniaden Haltendagan ”Vestafor Virkeligheta” på Sauøy Humor-dager på Sørburøy Kyadagan (på vent) MC-treff Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune

14 Frøyas festbord i 2006 27. mai 2006 MMat er også kultur!

15 Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune
Næringsliv Salmar er kommunens største bedrift. Det bygges nytt ilandføringsanlegg på Nordskag. InnovaMar blir verdens største ilandføringsanlegg. Frøya kommune bidrar med infrastruktur. Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune

16 Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune
Hamarvik næringspark Frøya kommune har bygd ut næringsparken på Hamarvik som nå er fylt opp av bedrifter. BeWi – isoporkasser og byggeklosser. Aqualine – Produksjon av merder til hele verden. Frøya Havbrukssenter – Produksjon av nøter. Frøya kommune er nå på leting etter nye, spennende næringsarealer. Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune

17 Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune
Frøya næringspark Gamle fryseriet på Nesset. Det pågår arbeid med å fylle opp næringsarealet med nye bedrifter: Sanamar – Foredling av laks. Mr. Lee – mottak av kongesnegl. Utleie av frysekapasitet. Utleie av kontorlokaler. Utleie av kaianlegg av brønnbåter. Ledige lokaliteter. Har fått status som næringshage under SIVA – Trøndersk kystkompetanse. Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune

18 Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune
Annet næringsliv Brønnbåtrederier. Tradisjonelt fiskeri. Reiseliv. Servicefunksjoner. LUR. Godt utbygd vannverk. Vant prisen for Norges beste drikkevann 2005. Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune

19 Frøya – Norges største villsaukommune.
Frøya har en bestand på rundt overvintret sau. Det er 10 % av den totale villsaubestanden i Norge. Villsauene vedlikeholder kulturlandskapet. Villsau i fjæra på Frøya Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune

20 Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune
Havbrukslokaliteter Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune

21 Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune
Infrastruktur Frøya kommune satser på følgende utbedringer av infrastruktur. Utbedring av RV714 ”Beinvein heim” Rett-fram-løsning Dolmsundet. Frøya kystflyplass. Kystekspressen. Bedre regularitet for ferga til øyrekka. Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune

22 Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune
Øyrekka i Frøya Øyrekka består av Sula, Mausund, Gjæsingen, Sørburøy, Sauøy og Halten. Den minst bebodde øya er Sauøy med 6 personer. Øyrekka har stor aktivitet om sommeren med flere festivaler og arrangementer for barn og voksne. Sula og Mausund! Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune

23 Sula

24 Mausundvær

25 No matter what the weather is like – there is always a sunset

26 Gjessingen

27 Froan nature reserve

28

29 Takk for oppmerksomheten!
Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune


Laste ned ppt "Informasjonskonsulent Marit Norborg Frøya kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google