Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbakestrømning fra abonnent til vannledning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbakestrømning fra abonnent til vannledning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbakestrømning fra abonnent til vannledning
ny norsk standard NS-EN 1717 nytt VAMiljøblad nr 61

2 Problemstilling: forurenset vann eller væske strømmer tilbake fra tappepunkt pga vakuum (trykkløs hovedledning) pga overtrykk i abonnentens utstyr

3 Tilbakestrømning ved undertrykk:

4

5 Tilbakestrømning ved overtrykk hos abonnent:

6 Risikoabonnenter: avløpsanlegg industri husdyrbruk vaskeanlegg

7 REN (Veiledning til teknisk forskrift til PBL) og normalreglementet (sanitærreglement):
Bideer, badekar med bunnfylling o.l.: vakuumventil. Slangekraner: tilbakeslagsventil eller ventil med løs kjegle Vannkilder med forskjellig vannkvalitet: brutt forbindelse med et luftgap på minst 50 mm Kjelanlegg, vaskeautomater, ejektoranlegg, laboratorier o.l.: vakuumventil og tilbakeslagsventil. abonnentens ansvar

8 REN (Veiledning til teknisk forskrift til PBL) og normalreglementet (sanitærreglement):
Dette ser ut til å ha gått i glemmeboken for mange!

9 Utvendig stoppekran i bakken

10 Innvendig stoppekran

11 Slangekran

12 Er dette alvorlig? Mange hendelser også i Norge
Små hendelser - svekker tilliten til vannforsyningen Kan gå veldig galt en dag Utlandet: varierende praksis, til dels mye mer innarbeidet

13 Ny standard: NS-EN 1717. Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensning ved tilbakestrømning Norge: mai 2001

14 NS-EN 1717 strengere og mer omfattende enn dagens regelverk
detaljert beskrivelse av valg av sikring (enklere løsninger for boliger) sikring både ved hovedstoppekran og hvert tappepunkt antall vegger mellom drikkevann og andre væsker

15 1: bestem væskekategori
beskrivelse eksempler 1 drikkevann rent drikkevann 2 drikkevann som kan ha endret lukt, smak, utseende eller temperatur varmtvannsbereder sprinkleranlegg uten tilsats? 3 væske som utgjør en viss helserisiko fordi den inneholder skadelige stoffer sprinkleranlegg, varme- og kjøleanlegg med tilsats 4 væske som utgjør en helserisiko fordi den inneholder giftige stoffer prosessanlegg i industrien vaskeanlegg med sterke vaskemidler 5 væske som kan inneholde smittestoff avløpsrenseanlegg og -pumpestasjoner sykehusutstyr

16 2: overtrykk eller vakuum?
enklere beskyttelse der overtrykk i utstyret ikke kan forekomme i mange tilfeller liten praktisk betydning

17 3:

18 Type AA – uinnskrenket luftgap

19 Type BA

20 Type EA

21 VA/Miljøblad nr 61:

22 Drift / vedlikehold regelmessig kontroll og service en forutsetning
”sertifisering” av rørleggere

23 Rettslig grunnlag ikke lov eller forskrift – hjemles i sanitærreglement e.l. abonnentens ansvar, også service m.m.

24 Framgangsmåte begynn ”i det små” de mest risikable abonnentene først
også eksisterende virksomheter abonnentens ansvar – vannverket må veilede hjemmel: sanitærforskrift e.l. 2004 / 2005: samle erfaringer og spørsmålsstillinger, felles løsninger


Laste ned ppt "Tilbakestrømning fra abonnent til vannledning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google