Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Er det nok samhandling til å få ut gevinstene av IKT-investeringene?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Er det nok samhandling til å få ut gevinstene av IKT-investeringene?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Er det nok samhandling til å få ut gevinstene av IKT-investeringene?
Leif Skiftenes Flak, Ph.D Instituttleder og førsteamanuensis Institutt for informasjonssystemer Universitetet i Agder

2 Agenda Hva ønsker forvaltningen å oppnå?
Hva tenkte man om samhandling på 80-tallet? Hvordan er fokuset på samhandling i dag? Modenhetsmodell for samhandling. Kvalifisert synsing om hvor modne vi kan sies å være i dag Leif S Flak, eForvaltningskonferansen,

3 Hva er det egentlig vi ønsker?
Leif S Flak, eForvaltningskonferansen,

4 Eksempel på potensialet i bruk av teknologi
Leif S Flak, eForvaltningskonferansen,

5 Status: Digitale tjenester i staten (DIFI, 2013)
Leif S Flak, eForvaltningskonferansen,

6 Om mål NB! Offentlig sektor er forskjellig fra privat sektor, blant annet ved en mer kompleks målstruktur! Overordnede mål / verdier for offentlig sektor kan sies å være: Intern effektivisering (intern nytte), effektivitet (ekstern nytte) og demokrati. Disse er i prinsippet likeverdige. Leif S Flak, eForvaltningskonferansen,

7 Offentlige mål oversatt til gevinster
Leif S Flak, eForvaltningskonferansen,

8 Nøkkelen til gevinstene (Teleplan ECON Rapport 92, 2002)
Leif S Flak, eForvaltningskonferansen,

9 Samhandling på 80-tallet
Overordnede mål Mer forvaltning for hver krone Bedre service Mer korrekt grunnlag for beslutninger Enklere innrapportering De fleste data er virksomhetsspesifikke Samhandling om grunndata Enkelte grunndata gjenbrukes og er dermed grunnlag for samhandling (NOU ) Leif S Flak, eForvaltningskonferansen,

10 Samtidig… Investerer et ukjent antall milliarder i teknologi i forvaltningen Ca 6 mrd i følge SSB (2006) Ca 75 mrd i følge IKT-Norge Vet lite om hva vi får igjen Raten feilslåtte prosjekter sannsynligvis på linje med resten av den vestlige verden 50-75% av prosjektene leverer IKKE avtalt funksjonalitet til avtalt tid og kost Oppsummert: Høy andel feilslåtte ”IKT-prosjekter” Manglende evne/vilje til å dokumentere nytten av ”IKT-prosjektene” Strukturert arbeid med gevinstrealisering er én måte å adressere utfordringene på. Leif S Flak, eForvaltningskonferansen,

11 Riksrevisjonens undersøkelse av elektronisk informasjonsutveksling og tjenesteutvikling i offentlig sektor …mange offentlige virksomheter sitter på informasjon av verdi for andre offentlige virksomheter. En bedre utnyttelse av denne informasjonen kunne bidratt til sikrere, raskere og mer effektive tjenester til privatpersoner og næringsliv. Riksrevisor Jørgen Kosmo i en pressemelding Leif S Flak, eForvaltningskonferansen,

12 Hvordan er fokuset på samhandling i dag?
Deling av data Infrastruktur Felleskomponenter (Altinn, ID-porten, Folkeregisteret, Enhetsregisteret og Matrikkelen) Arkitekturprinsipper Forvaltningens IT-standarder Arkitekturrammeverk (virksomhetsarkitektur?) Informasjonsforvaltning Samhandlingstjenester - Sømløse digitale tjenester Leif S Flak, eForvaltningskonferansen,

13 Modenhetsmodell for samhandling (Solli-Sæther & Flak, 2012)
Kunnskapsdeling Delt verdiskapning Samordning av strategier Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå4 Integrasjon og effektivitet i arbeidsprosesser Synergi fra samhandling Effektivitet og læring fra relasjonell samhandling Merverdi fra samhandling Samordning av arbeidsprosesser Samhandling Nytte Leif S Flak, eForvaltningskonferansen,

14 Rammeverk for analyse av samhandling i eForvaltning (Solli-Sæther & Flak, 2012)
Leif S Flak, eForvaltningskonferansen,

15 Kvalifisert synsing omkring hvor modne vi er ifht samhandling
Beveger oss mot Nivå 3 Felles verdiskapning Altinn II kan ses på som et forsøk på å løfte seg til Nivå 4 Strategisk samordning Man kan dermed argumentere for at det er behov for bedre (og kanskje mer) samhandling for å realisere en større andel av gevinstpotensialet Leif S Flak, eForvaltningskonferansen,

16 NB! Det byråkratiske systemet har utviklet seg over hundrevis av år og gjør at offentlige prosesser i stor grad fremstår som modne, i den forstand at de er åpne, forutsigbare og etterprøvbare. Modernisering med teknologi utfordrer den byråkratiske modellen ved at siloene plutselig skal samarbeide på ulike nivå. Mer og bedre samhandling er derfor avhengig av politisk og byråkratisk romslighet og bør diskuteres på høyt nivå. Leif S Flak, eForvaltningskonferansen,

17 Takk for oppmerksomheten!
Kontaktinformasjon: Leif Skiftenes Flak Institutt for informasjonssystemer Universitetet i Agder Service box 422 4604 Kristiansand GSM:: Leif S Flak, eForvaltningskonferansen,


Laste ned ppt "Er det nok samhandling til å få ut gevinstene av IKT-investeringene?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google