Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Kommunikasjonsmøtet 2013 Studentsamskipnadenes utfordringer – fra velferd til service KOMMUNIKASJONSMØTET 22.MAI 2013 LISBETH DYRBERG LEDER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Kommunikasjonsmøtet 2013 Studentsamskipnadenes utfordringer – fra velferd til service KOMMUNIKASJONSMØTET 22.MAI 2013 LISBETH DYRBERG LEDER."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Kommunikasjonsmøtet 2013 Studentsamskipnadenes utfordringer – fra velferd til service KOMMUNIKASJONSMØTET 22.MAI 2013 LISBETH DYRBERG LEDER SAMSKIPNADSRÅDET I NORGE

2 Formålet •Studentsamskipnadenes formål er lik rett utdanning, jf. samskipnadslovens §3: «En studentsamskipnad har til oppgave å ta seg av studentenes tjenestebehov ved det enkelte lærested.» •Oppgavene skal i hovedsak være (forskrift §8: « Tilbudet til studenter er tjenester innen kantine, bolig, trening, helse- og sosialtjenester, rådgivning, studentsosiale, - demokratiske, -faglige og -kulturelle tiltak, barnehageplasser til barn av studenter og salg av studielitteratur til studenter.» 03.07.2014 SiO 2

3 Studentsamskipnadene •1. gang etablert i 1939 •Norge har i dag 23 samskipnader •Et lokalt tilpasset og studentstyrt tjenestetilbud •Et spleiselag mellom studenter, stat, brukerbetaling og kommunen •Samskipnadsrådet er en felles arena for samskipnadene som uttaler seg på vegne av alle ved konsensus •Arrangerer samskipnadsmøtet (årsmøte) og et boligmøte (temakonferanse) en gang i året 03.07.2014 SiO 3

4 Samskipnadenes omdømme – har vi noen utfordringer? •Endringer i krav til leveranser og effektivitet •Fellesskapets ressurser kontrolleres •Riksrevisjonens tilsyn •Vedlikehold studentboliger – KD/Husbankens kartlegging •Økt grad av konkurranse på flere områder •Hvordan tåler vi sammenligninger? •«Vi KAN studenter» – hvor gyldig? •Komplisert regelverk og kompliserte løsninger bl.a. innen boligbygging medfører nye krav til kompetanse og kapasitet 03.07.2014 SiO 4

5 Krav ved økt oppmerksomhet 03.07.2014 SiO 5

6 Studentboliger i media økt ca 1000 prosent Arkivanalyse utført 14.05.2013

7 Sammenligning med andre merkevarer Arkivanalyse utført 14.05.2013

8 •Velgere og studenters oppfatning (omdømme) viktig for videre utvikling av studentvelferd •Er tilbudet dårlig, administrasjon/byråkrati omfattende og dyrt, vil samskipnadene tape •Potensial for skandaler og kriser øker ved mer oppmerksomhet 03.07.2014 SiO 8 Hva betyr denne saken for samskipnadens omdømme?

9 03.07.2014 SiO 9

10 03.07.2014 SiO 10

11 Bedre boligbygging – samskipnadenes grunnoppdrag! •Kostnadsrammen 800 000/850 000 •Statstilskuddet 50% av kostnadsrammen •Husbanken gjeninnfører unntak fra skjerpede krav for studentboligbygging •Studentboliger eget arealformål •Dialog om smidige regulerings- /byggesaksprosessene i kommunene •Enklere regelverk et godt grunnlag •Unntak for rekkefølgebestemmelser. •Tomter – må løses i felles krafttak stat - kommune – samskipnad 03.07.2014 SiO 11

12 Hvem har ansvaret? 03.07.2014 SiO 12

13 Kommunikatørenes rolle •Kontakten med samfunnet viktigere, herunder oppdragsgivere (politikere og studenter), medlemmer (utdanningsinstitusjoner og studenter) og opinionen (velgerne) •Samskipnadene en godt bevart hemmelighet med et delvis «monopollignende» system «på siden av samfunnet» •Nye forventninger fra studentene! Service •Den digitale samskipnaden» – fra «visjon» til «nødvendighet»? 03.07.2014 SiO 13

14 Lykke til! 03.07.2014 SiO 14


Laste ned ppt "Velkommen til Kommunikasjonsmøtet 2013 Studentsamskipnadenes utfordringer – fra velferd til service KOMMUNIKASJONSMØTET 22.MAI 2013 LISBETH DYRBERG LEDER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google