Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ronny Klæboe Transportøkonomisk institutt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ronny Klæboe Transportøkonomisk institutt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ronny Klæboe Transportøkonomisk institutt
Signifikanstesting Ronny Klæboe Transportøkonomisk institutt

2 Hva vi går igjennom Diskrete og kontinuerlige ssh fordelinger
Litt om enkle binomiske forsøk Deretter mer formalisert om: Type I og Type II feil Signifikansnivå Effektstørrelse – Bare såvidt Teststyrke – Bare såvidt Ensidig/tosidig test Regneark for p-test, t-test og homogenitetstest

3 Sannsynlighet Sannsynlighet – tall mellom 0 og 1 Diskret fordeling:
Et antall mulige alternativer: m Et antall av disse er gunstige: g Alle valg like sannsynlige: Sannsynligheten for å velge riktig p = g/m Sannsynligheten for å ”misse” er 1 – p = 1 – g/m siden sannsynligheten av alle begivenheter  1

4 Kast med mynt og kron – Ulike kombinasjoner
Metodekurs utvalgsteori 13. mai 2011

5 Sannsynligheten for en spesifikk sekvens
La oss si det ikke er akkurat men K=0.55 M=0.45 Da er sjansen for først å få 3 mynt og deretter 3 kron som følger: 0.45x0.45x0.45x0.55x0.55x0.55=0.453x0.553= Sjansen for først å få 3 kron og deretter 3 mynt tilsvarende: 0.55x0.55x0.55x0.45x0.45x0.45=0.553x0.453= Metodekurs utvalgsteori 13. mai 2011

6 Kast med mynt og kron – antall kombinasjoner
Metodekurs utvalgsteori 13. mai 2011

7 Diskrete fordelinger Binomisk fordeling (ett av to utfall)
Forventet gjennomsnitt = n x p

8 Velge et forkastningsområde

9 Metodekurs utvalgsteori 13. mai 2011

10 Miljø og Klima: Sabatt Tolfa September 15-18
Metodekurs utvalgsteori 13. mai 2011

11 Test av to prosent-tall med regneark

12 Homogenitetstest

13 Kontinuerlige ssh-fordelinger
Integralet må være = 1 Mest kjente bygger på Normalfordelingen Normalfordelingen Sum av normalfordelte er selv normalfordelt Gjennomsnitt dermed normalfordelt Differenser: X2-X1 normalfordelt Kji-kvadratfordeling T-fordeling (Students t) Fisherfordeling Logitfordeling, probit, ekstremverdi (Gumbel), negativ binomialfordeling, rektangulærfordeling ...

14 Sentralgrenseteoremet
Metodekurs utvalgsteori 13. mai 2011

15

16 t-test A common situation in psychology is when an experimenter randomly assigns people to an “experimental” group or a “control” group to study the effect of the manipulation on a continuous outcome. In this situation, we are interested in the mean difference between the two conditions. The significance test used in this kind of scenario is called a t-test. A t-test is used to determine whether the observed mean difference is not within the range that would be expected if the null hypothesis were true.

17 t-test example We are interested in whether caffeine consumption improves people’s happiness. We randomly assign 25 people to drink decaf and 25 people to drink regular coffee. Subsequently we measure how happy people are. Note: The independent variable is categorical (you’re in one group or the other), and there are only two groups. The dependent variable is continuous—we measure how happy people are on a continuous metric.

18 Neyman & Pearson Vi skal ta en avgjørelse i valget mellom to konkurrerende hypoteser H0 Nullhypotesen og H1 Den alternative hypotesen (at noe ”virker”) Enten: Vi kan ikke forkaste H0 Eller: Vi forkaster H0

19 Alternativene vi står overfor

20 Feiltyper Vi forkaster ikke H0 | H0 gjelder (1- ) 
Vi forkaster H0 | H0 gjelder () Type I feil (falsk positiv)  Vi forkaster ikke | H1 gjelder Type II feil  (gir ikke beh) Vi forkaster H0 | H1 gjelder (1- ) (ekte positiv)  1-beta/(1-b)+b =1-beta 1-alfa/a-alfa +alfa

21

22 Sjansen for type I feil  og type II feil 

23 Statistisk teststyrke (power)
Sjansen for å Forkaste H0 | H1 gjelder = (1- ) Kan beregnes på forhånd når en kjenner utvalgsstørrelsen, valgt  og størrelsen på effekten en vil teste (fra tidligere undersøkelser eller fra teori)

24 Sjansen for type I feil  og type II feil 

25 Betydning av n for samplingfordeling
Metodekurs utvalgsteori 13. mai 2011

26

27 t-test example Let’s say we find that the control group has a mean score of 3 (SD =1) and the experimental group has a mean score of 3.5 (SD = .9). Thus, there is a .50 difference between the two groups. [3.5 – 3.0 = .5] Two possibilities The .5 difference between groups is due to sampling error, not a real effect of caffeine. In other words, the two samples are drawn from populations with identical means and variances. The .5 difference between groups is due to the effect of caffeine, not sampling error. In other words, the two samples are drawn from populations with different means (and maybe different variances).

28 t-test example As before, then, we need to specify (a) the mean of the sampling distribution and (b) the SD of the sampling distribution (SE).

29 T-test - regneark

30 Enkelttester kontra mange
Bonferroni Gitt y uavhengige tester hvor hver test har signifikansnivå x og hvor vi vil ha en garanti på 5% for ikke H1 ikke velges i noen av testene (gitt at H0 gjelder). x må da velges=

31 Meta-analyse Publikasjonsskjevhet
SENSURERT

32 Kritiske kommentarer til opprinnelig formulering av signfikanstester

33 Fokus på feil sted

34 Ofte brukt feil


Laste ned ppt "Ronny Klæboe Transportøkonomisk institutt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google