Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

5 Øk lesesynsfeltet. 5.1 Lesesynsfeltet, lesehastigheten og oppfatningen •Når du fikserer blikket på et sted i teksten, kan du bare lese bokstavene og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "5 Øk lesesynsfeltet. 5.1 Lesesynsfeltet, lesehastigheten og oppfatningen •Når du fikserer blikket på et sted i teksten, kan du bare lese bokstavene og."— Utskrift av presentasjonen:

1 5 Øk lesesynsfeltet

2 5.1 Lesesynsfeltet, lesehastigheten og oppfatningen •Når du fikserer blikket på et sted i teksten, kan du bare lese bokstavene og ordene i et visst område rundt fikseringspunktet. Dette området kaller vi lesesynsfeltet. •Du kan øke lesesynsfeltet ditt med trening. •Hjernen kjenner bare igjen bokstaver og ord innenfor en liten sentral del av synsfeltet. Det er disse delene av hjernen som har lært å lese. For å øke lesesynsfeltet må du også lære andre deler av hjernen å lese. •Det skal mye trening til før du får et lesesynsfelt som er like bredt som sidene i en bok. Men det skal ikke mye trening til for å øke lesesynsfeltet noe, f.eks. til det dobbelte.

3 Figur 5.1 Med trening kan vi lese flere ord per fiksering

4 Figur 5.2 Effektiv lesing innebærer minst mulig overlapp mellom lesesynsfeltene

5 5.2 Test lesesynsfeltet ditt OPPGAVE 5.1 Test lesesynsfeltets bredde med bokstaver Bruk bokstavene i figur 5.3 til denne testen. Gjør slik: 1.Fest blikket på den midterste bokstaven på linja. 2.Mens du holder blikket på denne bokstaven, si høyt eller inni deg de andre bokstavene på linja annenhver gang høyre og venstre utover. For eksempel for rad 3: v, w, r, a, g. 3.Start øverst og fortsett nedover i bokstavtrekanten. Det er viktig at du ikke flytter blikket vekk fra den midterste bokstaven mens du forsøker å se hva de andre er. Det er også viktig at du sier navnet på bokstavene. Ellers kan du tro at du kjenner dem igjen uten at du virkelig gjør det.

6 Figur 5.3 Bokstaver til testing av lesesynsfeltets bredde Rad nr. 1a 2dwn 3grvwa 4jyxrdnp 5liaygvism 6æpdijpyfbie 7nægplirhaycjw 8vljaæywkdrfijnm

7 OPPGAVE 5.2 Test lesesynsfeltets høyde med bokstaver Bruk bokstavene i figur 5.4 til denne øvelsen. Gjør slik: 1.Fest blikket på bokstavene på den lengste vannrette raden. Den som begynner med a. 2.Mens du holder blikket på bokstaven der, si høyt eller inni deg de andre bokstavene rett over og under, annenhver utover. For eksempel for kolonne 4: e, r, x, z, q. 3.Start lengst til venstre og fortsett mot høyre i bokstavtrekanten. Det er viktig at du ikke flytter blikket fra den midterste bokstaven mens du forsøker å lese de andre.

8 Figur 5.4 Bokstaver til testing av lesesynsfeltets høyde Kolonne nr. 123456789 ie ujnf zaqxsw bnråæpøo acqembvcj gjxzælkd qåwpeo ekan mz

9 5.3 Tren lesesynsfeltets bredde •Øvelsene for å trene lesesynsfeltet er krevende og slitsomme. •Derfor bør du ikke holde på for lenge om gangen. Du må selv kjenne etter hvor lenge du kan holde på før du må ha pause. •Får du vondt i øynene og hodet kan dette også skyldes at du trenger briller eller å få justert de brillene du har. Sjekk eventuelt synet hos en spesialist. •Øvelsene for å trene lesesynsfeltets bredde utføres på samme måte som for testen i oppgave 5.1. •Du vil kunne se bokstaver utenfor lesesynsfeltet uten at du greier å gjenkjenne dem. Da kan du bevege blikket slik at du oppfatter disse bokstavene. Så fester du blikket på den midterste bokstaven igjen. Se nå om du oppfatter de bokstavene du har sett på. Gjenta dette om nødvendig. På denne måten vil du gradvis utvide lesesynsfeltet.

10 OPPGAVE 5.3 Tren lesesynsfeltets bredde med bokstaver Q A Z S X W E D C R F V T G B Y H N U J M åhz pgx ofc Idv usb yab tjn 10 5 92 6 38 4 57 1 47 9 05 2 71 8

11 OPPGAVE 5.4 Tren lesesynsfeltets bredde med ord 1.Fest blikket på det midterste ordet på linja. 2.Mens du holdet blikket på dette ordet, si høyt eller inni deg ordene til høyre og venstre. 3.Start øverst og fortsett nedover i tabellene.

12 Tabell: Breddeøvelse 5 - 3 kolonner med ord brafingodkulpen bestblidedelpurren søtvenvisbrafin ektegjevgladglupgrei gromklokkultlettmild

13 5.4 Tren lesesynsfeltets høyde OPPGAVE 5.6 Tren lesesynsfeltets høyde Tren lesesynsfeltets høyde med tabellene i kapittel 5.3. Husk å holde blikket i ro på den midterste bokstaven eller ordet mens du forsøker å lese de andre over og under.

14 5.5 Tren lesesynsfeltets bredde og høyde Etter at du har trent på å øke lesesynsfeltets bredde og høyde, kan du også trene begge deler samtidig. Du kan også variere treningen av lesesynsfeltet ved å: •Se med ett øye om gangen. •Feste blikket i ytterkant (venstre, høyre, øverst eller nederst) isteden for på midten.

15 5.6 Spaltelesing – midtlinjeteknikken •For å lese spalter raskt og effektivt, må du greie deg med en fiksering per linje. •Til å begynne med vil det antakelig være vanskelig. Du vil ikke greie å lese hele linjebredden selv i en smal spalte fordi lesesynsfeltet ditt ikke er bredt nok. •Du bør likevel bruke en del tid på å trene på å lese spalter på denne måten. •Lesesynsfeltet ditt er bredt nok til at du får med deg en del av teksten på hver linje. Dette vil som regel være nok til at du får en god oversikt over innholdet i teksten. I mange tilfeller er det nok for deg.

16 OPPGAVE 5.9 Lese spalter Les kapittel 5.6 slik: 1.Fest blikket midt på første linje i første spalte. 2.Flytt blikket loddrett nedover til midt på neste linje. Les så mye du får med deg mens du holder blikket festet midt på linja. 3.Flytt blikket videre nedover. Kast et raskt blikk på hver linje. Les hele kapittel 5.6 slik. 4.Tenk: Hvor mye du fikk med deg ved å lese på denne måten?


Laste ned ppt "5 Øk lesesynsfeltet. 5.1 Lesesynsfeltet, lesehastigheten og oppfatningen •Når du fikserer blikket på et sted i teksten, kan du bare lese bokstavene og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google