Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Optimal ressursutnyttelse gjennom elektroniske kommunikasjonsløsninger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Optimal ressursutnyttelse gjennom elektroniske kommunikasjonsløsninger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Optimal ressursutnyttelse gjennom elektroniske kommunikasjonsløsninger

2 Transportbransjen i dag
Én-til-én-kommunikasjon Transportør 1 Transportkjøper 1 Transportkjøper 2 Vareleverandør 1 Vareleverandør 2 I dag foregår som oftest kommunikasjonen mellom Coop og Coops transportører og leverandører som en til en kommunikasjon. Vi bestiller frakttjenester ved å oversende fakser til vår transportør som igjen registrerer den infomasjonen vi allerede har registrert en gang på nytt i sitt system. Denne infomasjonen formidles også til vareleverandør ved faks som igjen registrerer informasjonen i sitt system. Dette gir feilkilder, det er tidkrevende og det er unødig kostnadskrevende. Vi må etablere et system for å kommunisere med en transportør og et nytt for å kommunisere med en annen. Det er kostbart. Vareleverandørene må også tilpasse seg systemer til ulike transportører de kommuniserer med. Transportør 2

3 TakeCargo Det nye knutepunktet Transportør 1 Transportkjøper 1
TC Vareleverandør 1 Vareleverandør 2 TakeCargo skal bli det nye knutepunktet som alle kommuniserer inn mot og alle får informasjon fra. Alle vil ha behov for å foreta bare en tilknytning eller integrasjon og det er integrasjonen mot TakeCargo. Via denne tilknytningen når man effektivt alle andre aktører man har behov for å kommunisere med. Alle snakker samme språk – Transport XML - TakeCargo har vært med i utviklingen av den felles standarden Transport XML, dermed forstår alle hverandre. Informasjonen vil nå kunne flyte i dette systemet slik at man slipper dobbeltregistreringer. Transportøren mottar det som er registrert elektronisk fra Coop og videreformidler den samme infomasjonen elektronisk til vareleverandør. Neste skisse illustrerer konkret informasjonsflyten for Coop. Transportør 2

4 Hva gjør TakeCargo? TakeCargo tar hånd om informasjonsutveksling ved
avvikling av transportoppdrag fra varebestilling til fakturakontroll Bestilling av transport Under forhandling Avtalt Hentet Levert Betalt Kommunikasjonen gjennomføres elektronisk eller via web mellom de involverte parter Presisering av fordelen som ligger i den siste delen med automatisk fakturakontroll. Kjøper Transportør Leverandør

5 Flere brukere har tenkt som oss!
Hvem står bak TakeCargo? Dagligvarekjedene Joh System ICA Coop Infohuset Dagligvareleverandører Løsningen er ikke avgrenset til dagligvarebransjen, men er utviklet generelt basert på rollene transportkjøper, transportør og leverandør TRANSPORTKJØPERE SOM ER STORE EIERE OG REPRESENTERT I STYRET: COOP NORGESGRUPPEN ICA TILSAMMEN STÅR DISSE SELSKAPENE FOR OVER 80% AV NORGES DAGLIGVAREHANDEL I TILLEGG BESTÅR STYRET AV REPRESENTANTER FRA: INFOHUSET ERGOGRUPPEN TIETOENATOR ØVRIGE TRANSPORTKJØPERE SOM HAR BIDRATT MED UTVIKLINGSMIDLER SAMT INVESTERT I SELSKAPET ER: (Listen som ligger på selskapets nettsider i dag eks. de nevnte selskapene. SAMLET KJØPER DELTAGERNE I TAKECARGO TRANSPORTTJENESTER FOR MER ENN 4 MILLIARDER KR. PER ÅR. DELTAGERNES POSISJON I DET NORSKE MARKEDET TILSIER AT LØSNINGEN KAN FÅ BRED ANVENDELSE.

6 Det nye knutepunktet strategisk viktig for transportkjøpere
Transportør 1 Transportkjøper 1 Transportkjøper 2 TC Vareleverandør 1 Vareleverandør 2 TRANSPORTKJØPERNE ØNSKER: LANGSIKTIG STYRING AV KNUTEPUNKTET I FORM AV KONTROLL AV SELSKAPET TAKECARGO. TAKECARGO STYRES ETTER ORDINÆRE ØKONOMISKE PRINSIPPER, MEN HAR ET LANGSIKTIG PERSPEKTIV PÅ SATSINGEN. I TILLEGG TIL OVERSKUDD FOR TAKECARGO SKAL SATSINGEN GI DELTALGERNE LAVERE FRAKTKOSTNADER OG MER EFFEKTIVE TRANSPORTRUTINER TRANSPORTKJØPERNE ØNSKER IKKE: AT ET SELSKAP MED KORTSIKTIGE PROFITTINTERESSER SKAL KONTROLLERE DET VIKTIGE KNUTEPUNKTET TAKECARGO Transportør 2

7 Fordeler med TakeCargo
Transportkjøpere Bedre kontroll på betalinger Mer presise leveringer Lavere fraktkostnader Transportører Høyere fyllingsgrad Bedre ruteplaner Vareleverandører Bedre oversikt over bestillinger Felles Lavere administrasjonskostnader Lavere IT-kostnader Bedre styringsverktøy FORDELER TAKECARGO TRANSPORTKJØPERE: LAVERE FRAKTKOSTNADER TRANSPORTØRENES KONSTNADER REDUSERES Kommentar i foredrag og tekst på nettsidene: Ref. fordeler transportører LAVERE ADMINISTRASJONSKOSTNADER UNNGÅR UNØDIG BRUK AV TID TIL DOBBELTREGISTRERINGER. UNNGÅR UNØDIG TIDSBRUK TIL OPPKLARING AV MANUELLE FEIL UNNGÅR UNØDIG TIDSBRUK TIL KONTROLL AV TRANSPORTFAKTURAER (KONTROLLERES NÅ AUTOMATISK) MULIGHET FOR MOTTAK AV ELEKTRONISK FAKTURA VIA SYSTEMET REDUSERER KOSTNADER KNYTTET TIL FAKTURAHÅNDTERING LAVERE IT-KOSTNADER UNNGÅR DYR TILPASNING MOT ULIKE TRANSPORTØRERS SYSTEMER OPPNÅR RIMELIG VIDEREUTVIKLING AV FELLES LØSNING VIA TAKECARGO. (MANGE TRANSPORTKJØPERE GÅR SAMMEN OM LØSNINGEN) MER PRESISE LEVERINGER MINDRE MULIGHET FOR MANUELLE FEIL GIR FÆRRE FEILREGISTRERINGER BEDRE KONTROLLRUTINER HISTORIKK FRA ALLE OPPDRAG LAGRES AUTOMATISK KONTROLL AV FRAKTFAKTURAER Muntlig kommentar (Coop sparer trolig ca. 4 årsverk på dette). STØRRE FLEKSIBILITET TRANSPORTKJØPEREN KAN ENKLERE OG RIMELIGERE ENDRE AVTALE MED HOVEDTRANSPORTØR(ER) FORDI MAN IKKE BINDES TIL EN TRANSPORTØR SITT SYSTEM Foil 5 TRANSPORTØRER: LAVERE ADMINISTRASJONSKOSTNADER ELEKTRONISK IMPORT AV REGISTRERINGER FORETATT AV TRANSPORTKJØPER Muntlig kommentar – Norcargo sparer trolig ca 6 årsverk ved å få automatisk registreringer av Coops transportoppdrag. DET ER KOSTNADSKREVENDE AT FLERE TRANSPORTØRER VIDEREUTVIKLER EGNE LØSNINGER. VED BRUK AV TAKECARGO VIL BEHOVET FOR TRANSPORTØRENES IT- INVESTERINGER REDUSERES VESENTLIG. TILGANG TIL SYSTEMET DE TRANSPORTØRER SOM IKKE SELV HAR HATT RESSURSER TIL Å UTVIKLE SYSTEM FOR TRANSPORTAVVIKLING VIL VIA TAKECARGO FÅ TILGANG TIL ET SLIKT SYSTEM FOR EN BEGRENSET KOSTNAD HØYERE FYLLINGSGRAD VED DEN OVERSIKT TAKECARGO GIR VIL TRANSPORTØRENES MULIGHET TIL Å ØKE FYLLINGSGRADEN ØKE Foil 6 VARELEVERANDØRER: BEDRE OVERSIKT OVER BESTILLINGER HISTORIKK ELEKTRONISK OVERFØRTE BESTILLINGER ELEKTRONISK OVERFØRING REDUSERER TID TIL REGISTRERINGER FÆRRE FEIL OG BEDRE OVERSIKT GIR MER PRESISE LEVERINGER (I BRANSJER DER VARELEVERANDØRENE BÆRER FRAKTKOSTNADENE VIL DESSUTEN FORDELER NEVNT FOR TRANSPORTKJØPERNE VEDRØRENDE DETTE INKLUDERES).

8 System for daglig og rutinemessig transportavvikling
TakeCargo System for daglig og rutinemessig transportavvikling I første fase skal systemet benyttes til booking av transport fra leverandører inn til Coop sine syv lagre. Fra en begrenset start skal anvendelsesområdet økes. På inngående transport hos Coop i dag er NorCargo en hovedtransportør.

9 Transportkjøper/transportør
Informasjonsflyt Transportkjøper/transportør

10 TakeCargo som mellomledd
Transportkjøper Leverandører Transportør Booking Endre sending Status Fraktbrev Faktura

11 Informasjonsflyt Coop Norge Transportør Leverandør Ordre Mottar ordre
Booking Mottar booking Ordre bek.. Opp. ordre Endring Endret booking Man endring(web) Pakkseddel Opp. ordre Endring Hente oppdrag Man endring(web) Varemottak Fraktbrev Endring Fraktfaktura underlag

12 Eksempler på funksjoner
TakeCargo benyttes som system til transportplanlegging og transportavvikling. Tidligere gjennomførte transportoppdrag kan kopieres. Alle elementer i et fraktbrev kan legges inn. Eksempelvis: Definisjon av tidsintervall for henting Definisjon av krav til bil Definisjon av volum/vekt/antall palleplasser TakeCargo kan automatisk sjekke fakturagrunnlaget EKSEMPLER PÅ FUNKSJONER I TAKECARGO VED RUTINEMESSIG TRANSPORT VET PARTENE STORT SETT HVILKE BEHOV DE HAR. DET ER DERFOR MULIG Å PLANLEGGE TRANSPORTAVVIKLINGEN. TAKECARGO BENYTTES SOM SYSTEM FOR PLANLEGGINGEN. VED REGISTRERINGER KOPIERES TIDLIGERE OPPDRAG SLIK AT MAN KUN ENDRER DE FORHOLD SOM HER ENDRET SEG FRA TIDLIGERE REGISTRERING. COOP KAN FOR DEN ENKELTE TRANSPORT SETTE KRAV TIL ALLE FORHOLD SOM NORMALT INNGÅR I ET FRAKTBREV OG FÅ SKREVET UT FRAKTBREVET VIA TAKECARGO REGISTRERINGER SOM INNGÅR ER F. EKS: DEFINISJON AV TIDSINTERVALL FOR HENTING DEFINISJON AV KRAV TIL BIL (TØRRLAST, FRYS ETC.) DEFINISJON AV VOLUM/VEKT/ANTALL PALLEPLASSER TIDVIS ER IKKE TRANSPORTØREN I STAND TIL Å FÅ MED ALLE DE VARENE MAN PLANLA Å TA MED. DETTE KAN SKYLDES FEILBEREGNING MED HENSYN TIL PALLEPLASSER ETC. DETTE MÅ KORRIGERES I GRUNNLAGET FOR TRANSPORTFAKTURAEN. OFTE HAR IKKE LEVERANDØREN ALLE DE BESTILT VARENE PÅ LAGER. KORREKSJONER MÅ DERFOR UTFØRES OGSÅ PÅ GUNN AV DETTE FØR DET ENDELIGE FAKTURAGRUNNLAGET FOR FRAKTEN FORELIGGER TAKECARGO AVSTEMMER DET ENDELIGE FAKTURAGRUNNLAGET COOP MOTTAR FRA TRANSPORTØR MOT EGNE REGISTRERINGER AV HVA DETTE FAKTURAGRUNNLAGET SKULLE HA VÆRT I HENHOLD TIL FRAKTEDE VARER OG PRISER GJELDENDE FOR TRANSPORT MELLOM PARTENE.. VED AVVIK INFORMERES COOP OM DETTE.

13 TakeCargos historie 2000: Seks transportkjøpere utformet en kravspesifikasjon sammen med Entra Data 2000: Avtale om å opprette TakeCargo 2001: TakeCargo opprettes : Software utvikles 2003: Leverandørmodulen utvikles 2003: Lansering utsatt 2004: Test med Coop, Stabburet og NorCargo 2004: Videre integrasjon mot øvrige deltakere

14 Nye deltagere ønskes velkommen
Ta kontakt med TakeCargo på eller ring HISTORIKKEN BAK TAKECARGO 2000: STORE TRANSPORTKJØPERE UTFORMET EN KRAVSPESIFIKASJON I SAMARBEIDE MED ENTRA DATA (TIETOENATOR) DERETTER KONTINUERLIG SOFTWAREUTVIKLING I REGI AV ENTRA DATA (TIETOENATOR) FRA 2001 TIL 2003 2000 AVTALE OM ETABLERING AV SELSKAPET TAKECARGO OG OVERDRAGELSE AV SELSKAPET TIL DELTAGENDE TRANSPORTKJØPERE I HENHOLD TIL GITTE REGLER 2001 ETABLERING AV SELSKAPET TAKECARGO I HENHOLD TIL FASTSATT PLAN 2003 INTERNE DRØFTINGER I SELSKAPET MEDFØRTE UTSETTELSE AV PLANLAGT LANSERING 2003 UTVIKLING AV LEVERANDØRMODULEN KLART TIL TEST FOR COOP, STABBURET OG NORCARGO 2004 VIDERE INTERGRASJON MOT ØVRIGE DELTAGERE


Laste ned ppt "Optimal ressursutnyttelse gjennom elektroniske kommunikasjonsløsninger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google