Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fasespesifikk behandling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fasespesifikk behandling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fasespesifikk behandling
Integrert behandling Fasespesifikk behandling Nasjonalt opplæringsprogram ROP Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken HF Faglig rådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste ROP 1 1

2 Nasjonal faglig retningslinje
for ROP IS-1948

3

4 BEHANDLING For å kunne behandle en gruppe mennesker, må du kjenne gruppen – og tilpasse rammene for behandlingen etter gruppens egenskaper 4

5 ELEMENTER I BEHANDLINGEN
Integrert behandling Stadier Motiverende intervju Psykoedukasjon 5 hovedområder for fokus Selvhjelpsgrupper Generelle behandlingsprinsipper

6 1.INTEGRERT BEHANDLING

7 BEHANDLINGSTILNÆRMING
Sekvensiell behandling Ruslidelse Psykisk lidelse Parallell behandling Integrert behandling

8 INTEGRERT BEHANDLING Behandling for psykisk lidelse og ruslidelse
Samtidig Av samme team eller gruppe behandlere I samme behandlingsprogram Belastningen ved integrering bæres av behandleren og ikke pasienten Kim Mueser

9 INTEGRERT BEHANDLING Integrering av rusbehandling og behandling for den psykiske lidelsen Integrering av psykiatri og somatikk Integrering av tilbudet i 1. og 2.linjetjenesten Koordinering Felles faglig plattform Løpende samarbeid

10 2.STADIER

11 STADIER Engasjement Overveielse (Overtalelse) Aktiv behandling
Tilbakefallsforebygging

12 3.MOTIVERENDE INTERVJU

13 MOTIVASJON ”Motivasjon kan forstås som noe man gjør, ikke noe man har. Det innebærer at man identifiserer et problem, leter etter en måte å endre det på, for så å begynne og holde fast ved den endringsstrategien.” W.R.Miller

14 MOTIVASJON Å motivere en person til behandling er å ta på seg et stort ansvar Hvis du svikter pasienten, hadde det vært bedre om du ikke hadde startet opp behandlingen 14

15 MOTIVASJON Manglende motivasjon brukes ofte som påskudd for ikke å arbeid med grupper man ikke ønsker å arbeide med ”Pasienten får best behandling av en annen enn meg” Det viktigste er at behandleren er motivert Helge Waal 15

16 Motiverende intervju Fordeler med å ruse seg Ulemper med å ruse seg
Fordeler med å være rusfri Ulemper med å være rusfri

17 Motiverende intervju Fordeler med å ruse seg Ulemper med å ruse seg
Fordeler med å være rusfri Ulemper med å være rusfri

18 MOTIVASJON ”Jeg orker ikke å lykkes lenger, jeg, Lars – det er så jævlig slitsomt.”

19 4.PSYKOEDUKASJON

20 PSYKOEDUKASJON Rolf Gråwe / Sintef: På vei til et bedre liv

21 5.HOVEDFOKUS

22 HOVEDFOKUS Familie En god venn eller kjæreste Meningsfylt aktivitet
Fast behandlerkontakt Skikkelig bosted R. Drake 2000

23 SOSIALE FERDIGHETER Filosof og forfatter Jean Paul Sartre
Den som føler seg ensom når han er alene, er i dårlig selskap. Filosof og forfatter Jean Paul Sartre

24 SOSIALE FERDIGHETER Har personen rusfritt nettverk?
Kan personen motstå tilbud om stoff? Er personen ensom? Kan personen starte og vedlikeholde samtaler? Kan personen få andre til å respondere positivt på seg? Kan personen uttrykke følelser? Løse konflikter? Kim Mueser

25 HOVEDFOKUS Familie En god venn eller kjæreste Meningsfylt aktivitet
Fast behandlerkontakt Skikkelig bosted R. Drake 2000

26 Å gjøre ingenting er forferdelig strevsomt
Oscar Wilde

27 FERDIGHETER Hva gjør personen for å more seg? Hobbyer?
Fysisk aktivitet? Hvordan involverer personen seg med andre under aktivitet? Deltar personen ikke i aktiviteter som hun/han deltok i tidligere? Kim Mueser

28 HOVEDFOKUS Familie En god venn eller kjæreste Meningsfylt aktivitet
Fast behandlerkontakt Skikkelig bosted R. Drake 2000

29 HOVEDFOKUS Revurdering av resultatene til Drake og Mueser (Cochrane) konkluderer med at det utslagsgivende for positivt resultat er langvarig kontakt R. Drake 2000

30 6.SELVHJELPS-GRUPPER

31 7.GENERELLE BEHANDLINGS- PRINSIPPER

32 Treatment fidelity Identifikasjon av DD-klienter
Helhetlig vurdering av DD-klienter Omfattende vurdering av psykisk helse Omfattende vurdering av rusmisbruk Integrert behandlingsplan Integrert kriseplan Integrasjon av tjenester Helhetlige tjenester Tidsubegrensede tjenester Aktivt oppsøkende tiltak

33 Treatment fidelity Pasient til behandler ratio
Helhetlig gruppebehandling Gruppebehandling Motiverende intervju – metoder Individuell kognitiv atferdsterapi Familieintervensjoner Farmakologisk behandling Kontaktformidler for selvhjelp Stadietilpasset behandling Skadereduksjonsmodell

34 Treatment fidelity Identifikasjon av DD-klienter
Hver ny klient som blir henvist til enheten er systematisk screenet for å identifisere DD Helhetlig vurdering av DD-klienter Begge lidelser blir vurdert med god spesifisitet og integrasjon er nevnt Omfattende vurdering av psykisk helse Omfattende og oppdatert vurdering som dekker minst 9 områder

35 Treatment fidelity Omfattende vurdering av psykisk helse
Omfattende og oppdatert vurdering som dekker minst 9 av 11 områder Psykososial historie (anamnese) Symptombilde Innleggelser og bruk av krisetilbud Sosial og yrkesmessig fungering Fritidsaktiviteter Kontakt med familie, sosialt nettverk Boforhold Ivaretagelse av egen sikkerhet Evne til å greie seg på egenhånd Behov for medisiner Innsikt i og forståelse av egen sykdom

36 Treatment fidelity Omfattende vurdering av rusmisbruk
Omfattende og oppdatert vurdering som dekker 7- 8 av 8 områder

37 Treatment fidelity Omfattende vurdering av rusmisbruk
Omfattende og oppdatert vurdering som dekker 7- 8 av 8 områder Rushistorie Behandlingshistorie Bruk av alkohol og stoff, aktuelt og nylig, inkluderer både rusmønster og omfang I hvilken sammenheng brukes rusmidler Motiver for å bruke rusmidler Konsekvenser av rusmisbruk Innsikt Motivasjon for å gjøre noe med rusmisbruket

38 Treatment fidelity Omfattende vurdering av rusmisbruk
Omfattende og oppdatert vurdering som dekker 7- 8 områder Integrert behandlingsplan Begge lidelser er adressert i >75% av planene, pluss god spesifisitet og integrasjon Integrert kriseplan Kriseplan er tilstede for >80% av DD-klienter og retter seg mot både rusmisbruk og psykiske lidelser i >75% av journalene

39 Treatment fidelity Integrasjon av tjenester Helhetlige tjenester
Klienter med DD er behandlet av klinikere som behandler begge lidelser, 90% eller mer av DD-klienter Helhetlige tjenester 5 av disse tjenestene er tilgjengelige Bomessige forhold Familie Sykdomsmestring Sysselsetting Aktiv og oppsøkende behandling

40 Treatment fidelity Tidsubegrensede tjenester Aktivt oppsøkende tiltak
Ingen spesifikke tidsrammer på DD-tjenester, og ikke press på klienter for å bevege seg ut fra disse tjenestene Aktivt oppsøkende tiltak Aktivt oppsøkende arbeid blir gjort for å utvikle og for å opprettholde terapeutisk allianse i tillegg til de andre hensyn som er spesifisert Pasient til behandler ratio 20 eller færre klienter pr behandler

41 Treatment fidelity Helhetlig gruppebehandling Gruppebehandling
Integrerte grupper hvor begge lidelser er fokus for behandlingen Gruppebehandling 4 eller flere gruppetyper: Undervisning/psykoedukasjon Overtalelse/overveielse Aktiv behandling Sosial ferdighetstrening Tilbakefallsforebygging

42 Treatment fidelity Motiverende intervju - metoder
Motiverende intervju er gjort med >80% av DD-klienter Individuell kognitiv atferdsterapi KAT er gjort med minst 80% av DD-klienter Familieintervensjoner 60% eller mer av familier i ukentlig kontakt med klienter mottar tjenester som bruker ”pensum” eller manual Farmakologisk behandling Farmakologisk behandling av >90% av klienter med aktiv rusmisbrukslidelse

43 Treatment fidelity Kontaktformidler for selvhjelp
Klienter blir rutinemessig henvist til selvhjelpsgrupper. Klinikere deltar ofte i disse gruppene sammen med klientene. Enheten har en kontaktformidler til disse gruppene Stadietilpasset behandling >80% av intervensjoner er konsistent med klientens stadie for motivasjon og reflekterer eksplisitt stadier for behandling Skadereduksjonsmodell Staben implementerer rutinemessig strategier konsistente med dette prinsippet

44 KONKLUSJON

45 KONKLUSJON Sammen – pasienten, kommunen og spesialisthelsetjenesten –
lykkes vi best


Laste ned ppt "Fasespesifikk behandling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google