Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stratigrafi Time 5 Stratigrafi er beskrivelse av lag (strata) og lagfølger Foto Atle Mørk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stratigrafi Time 5 Stratigrafi er beskrivelse av lag (strata) og lagfølger Foto Atle Mørk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stratigrafi Time 5 Stratigrafi er beskrivelse av lag (strata) og lagfølger Foto Atle Mørk

2 Stratigrafi Litostratigrafi Basert på bergart, -- litologi
Biostratigrafi Basert på fossilinnhold Kronostratigrafi Basert på tidsforståelse -- kronologi

3 Litostratigrafiske enheter
Fundamental enhet er: FORMASJONEN som skal være en kartleggbar enhet. Formasjonen er en bergartskropp eller et legeme av løsmasser som opptrer som en del av en lagrekke. Karakteriseres av: Litologiske egenskaper Posisjon i lagrekka

4 Litostratigrafiske enheter
Overgruppe Gruppe Formasjon Ledd Lag, strøm Supergroup Group Formation Member Bed Foto Atle Mørk

5 Litodemiske enheter Oversuite Kompleks Suite Litodem
En litodemisk enhet består av eruptive eller sterkt omdannede bergarter som defineres utelukkende på grunn av sin litologiske karakter Foto Atle Mørk

6 Grenseflater Inkonformiteter
En grenseflate skiller to geologiske enheter og kan være skarp eller gradvis Inkonformiteter Unconformities Diskonformitetsflate er en flate som representerer manglende geologisk tid (HIATUS)

7 Inkonformitetsflate ikke-konformitet
Fra Nystuen 1986 Foto Atle Mørk

8 Inkonformitetsflate Diskonformitet
Fra Nystuen 1986 Foto Atle Mørk

9 Inkonformitetsflate Vinkeldiskordans
40 M år mangler Fra Nystuen 1986 Foto Atle Mørk

10 Transgresjoner og regresjoner
Transgresjon vil si at strandlinja beveger seg innover land Fordypning Regresjon vil si at strandlinja beveger seg mot havet Oppgrunning

11 Litostratigrafiske enheter
Fra Nystuen 1986

12 Typeområde Et typeområde eller typeprofil defineres
Nedre grense defineres i dette profilet

13 Stratotype for bunnen av trias i Kina
Foto Atle Mørk

14 Navnsetting Geologiske enheter bør navngis
Typelokaliteten gir ofte navn Andre navn kan brukes, f.eks. på kontinentalsokkelen Navnet godkjennes og databaseføres (av NSK) En enhet er først godkjent etter korrekt definisjon, publisering og akseptering av Norsk stratigrafisk komitee (NSK)

15 Alternative formasjons-inndelinger
H – L: Mulige formasjonsinndelinger Fra Nystuen 1986

16 Gruppe, Formasjon, Ledd, Lag
M = Gruppe N,O og P = Formasjoner Q og R : Ledd og ledelag Fra Nystuen 1986

17 Litodemiske enheter En litodemisk enhet er en bergartskropp av intrusive, vulkanske eller høymetamorfe bergarter som mangler primære strukturer Fra Nystuen 1986

18 Biostratigrafiske enheter
Biosonen er et legeme av sedimenter (bergart) som er kjennetegnet og definert av et angitt fossilinnhold Biosone Forekomstsone (range zone) Lagpakken mellom to angitte laveste og/eller høyeste opptreden av angitte taxa Samlingssone (Assemblage zone) En naturlig samling av tre eller flere taksa Maksimumssone (abundance zone) Kvantitativ topp av ett eller flere taksa

19 Paleozoiske ledefossilgrupper trilobitter
Fra Smith 1988

20 Fossil-fordelings-diagram Utbredelse- diagram
Fra Vigran et al. 1998

21 Biostratigrafiske enheter
Fra Nystuen 1986

22 Biosoner Kenosone = karakteriseres av spesiell kvantitative relasjoner mellom ulike taxa Fra Nystuen 1986

23 Euflemingites romunderi Arctoceras blomstrandi
Ledefossiler Euflemingites romunderi Parannanites spathi Fra Mørk et al. 1999 Arctoceras blomstrandi

24 Euflemingites romunderi Arctoceras blomstrandi
Ledefossiler Parannanites spathi Euflemingites romunderi Fra Mørk et al. 1999 Arctoceras blomstrandi

25 Geologiske enheter definert på grunnlag av tid eller alder
Kronostratigrafiske enheter: Eonotem Eratem System Serie Etasje Stage Kronosone Kronologiske enheter: Eon Era Periode Epoke Alder Age Kron En Lagdelt kropp av bergart/løsmasse som er dannet i løpet av et definert tidsrom Et definert tidsrom

26 Terminologi Bergart Øvre (Upper) Midtre (Middle) Undre (Lower) Tid
Sein (Late) Midtre (Middle) Tidlig (Early)

27 Konsekvens Undersilur sedimenter ble avsatt i tidligsilur tid

28 Diakrone enheter Fra Nystuen 1986

29 Korrelasjoner Korrelasjoner viser sammenheng mellom områder
Litostartigrafiske korrelasjoner er ofte BLØTKAKEstratigrafi Biostratigrafiske korrelasjoener viser tid OG facies/miljø Kronostratigrafiske korrelasjoner er basert på alderstolkninger Sekvensstratigrafiske korrelasjoner er basert på modellbygning

30 Litostratigrafisk korrelasjon
Walthers lov Fysisk kontinuitet Sekvens stratigrafi Fra Homewood et al. 2000

31 2D – 3D – 4D Kartbilde Tredimensjonalt Tidsbildet
Fra Homewood et al. 2000

32

33 Kategorier av geologiske enheter Definert ved materialinnhold eller flateegenskaper
Fra Nystuen 1986


Laste ned ppt "Stratigrafi Time 5 Stratigrafi er beskrivelse av lag (strata) og lagfølger Foto Atle Mørk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google