Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Driftsassistansen i Østfold IKS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Driftsassistansen i Østfold IKS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Driftsassistansen i Østfold IKS

2 Hvem er Driftsassistansen i Østfold og hva gjør vi?
DaØ er et interkommunalt selskap – IKS 17 av Østfolds kommuner er eiere (”medlemskommuner”) Selskapet ble opprettet som et interkommunalt samarbeidsprosjekt om avløp i 1997 og videreført på fast basis fra år 2000. Driftsassistansen ble etablert for å fungere som et kompetansesenter for kommunene innenfor avløpsområdet. ”bistå eierkommunene med rådgivende tjenester og teknisk assistanse innenfor avløpsfagfeltet”

3 Driftsassistansen i Østfold
DaØs oppgaver  Oppfølging og bistand på renseanlegg  Resipientkontroll  Kartlegging av uønsket fremmedvann på ledningsnettet  Kartlegging av industripåslipp og utarbeidelse av påslippstillatelser  Lov- og regelverksinformasjon  Utarbeidelse av risikoanalyser og beredskapsplaner for VA-anlegg  Fagarrangement (kurs og seminarer) for driftsoperatører og VA-personell i medlemskommunene Slam- og utslippskontroll Akkreditert prøvetaking Prøvetakingsoppdrag for industribedrifter Ledningskartleggingstjeneste

4 Driftsassistansen i Østfold
5 ansatte Fredrik Arnesen Kvalitetsansvarlig - ing. Thomas Martinsen VA - Tekniker Karl-Erik Olsen Ledningskartkonsulent             Tron-Sverre Johansen Ledningskartkonsulent - ing. Tor Gunnar Jantsch Daglig leder

5 Driftsassistansen i Østfold
Ledningsnett Karl-Erik Olsen Ledningskartkonsulent             Tron-Sverre Johansen Ledningskartkonsulent - ing. Kartlegging av ledningsnett og oppbygging av digitale informasjonsdatabaser Askim, Spydeberg, Hobøl, Skiptvet, Eidsberg, Trøgstad Rygge, (Marker), Frevar, Movar, Aremark, Våler, Rakkestad

6 Driftsassistansen i Østfold
Ledningsnett Digitaliserte kart over rørsystemene i kommunen Finne ledningsinformasjon Brann Graving Planlegging av utskifting (bilder) Sikrer enkel kunnskapsoverføring Lagre alle data vedrørende et ledningstrekke, historiske data som røyktesting, kamerainspeksjoner, brudd... Meget god oversikt over hva kommunen har av rørsystemer og man kan kostnadsestimere utskiftingsraten basert på innlagte data. Vaktpc, teknisk vakt har alltid riktig kart med seg. Tidsaspekt: i Marker tok det 7 mnd å få basen 95% ferdig. Årlig oppdatering.

7 Driftsassistansen i Østfold
Ledningsnett Kartlegging av feil på ledningsnett

8 Påslippsavtaler Industrikontroll -påslippskontroll Kildesporing
Driftsassistansen i Østfold Påslippsavtaler Industrikontroll -påslippskontroll Kildesporing Prøvetaking: Mills DA Stabburet Maritim Food Forsvarbygg Indre Østfold Renovasjon

9 Driftsassistansen i Østfold
Avløpsrenseanlegg Ulike oppdrag/driftsassistanse på avløpsrenseanleggene

10 Driftsassistansen i Østfold
Avløpsrenseanlegg Dokumentasjonsbistand – ”Slam og utslippskontrollen” - Vi organiserer, samler inn og registrerer data påkrevd i henhold til avløpsrenseanleggene sin konsesjon. I tillegg lager vi årlig sammenstilling for anleggene som rapporteres til forurensningsmyndigheten. Pr. i dag er 34 avløpsanlegg er med i ordningen.

11 Driftsassistansen i Østfold
Avløpsrenseanlegg Akkreditert prøvetaking Akkreditert Kvalitetssystem Akkreditert personale Vi organiserer, samler inn og registrerer prøver påkrevd i henhold til SFTs krav om akkreditert prøvetaking. Årlig revisjon fra Norsk Akkreditering Blant de første til å få dette på plass nasjonal interesse

12 Driftsassistansen i Østfold
Resipient: Utfører resipientkontroll for 6 kommuner Prøvetaking og visuell vurdering, samt rapportering

13 Driftsassistansen i Østfold
DaØ har en viktig funksjon i forhold til faglig oppdatering av VA-personell: Arrangerer årlig driftsoperatørsamling med faglig innhold Arrangerer årlig fagtur for VA-personell i medlemskommunene Tar i mot og svarer på spørsmål angående regelverk og regelverkstolkninger DaØ har en viktig funksjon i forhold til fellesarbeid for alle kommunene: Eksempel: Akkreditert prøvetaking

14 Driftsassistansen i Østfold
Morsa-prosjektet Kontroll av avløp fra spredt bebyggelse Mulig at DaØ får oppdrag med prøvetaking Nyansettelse?

15 Driftsassistansen i Østfold
Økonomi Budsjett 2009: Kommunebidrag / Medlemskontingent: Ca Ledningskartlegging: Ca Fakturerte tjenester: Ca Akkrediteringstjenesten: Ca Slam- og utslippskontrollen: Ca Årlig omsetning: Ca Størrelsen på kommunebidraget bestemmes hovedsakelig av innbyggertallet i kommunen: Eksempler på medlemskontingent 2007: Fredrikstad Halden Moss Rømskog

16 Driftsassistansen i Østfold
Økonomi Størrelsen på kommunebidraget bestemmes hovedsakelig av innbyggertallet i kommunen: 20% av medlemskontingenten går til administrasjon 80% skal brukes i form av assistansetimer hos eller for eierne: Fredrikstad Ca 200 timer pr. år Halden Ca 130 timer pr. år Moss Ca 130 timer pr. år Rømskog Ca 25 timer pr. år Sum alle: Ca 1700 timer pr. år

17 Driftsassistansen i Østfold
DaØ framover Drikkkevann? Prøvetaking? Pristilbud analyser? Spredt bebyggelse; Overvåkning?


Laste ned ppt "Driftsassistansen i Østfold IKS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google