Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk bilen med glede!! Bilfører 65+ Bruk bilen med glede! Bilfører 65+

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk bilen med glede!! Bilfører 65+ Bruk bilen med glede! Bilfører 65+"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk bilen med glede!! Bilfører 65+ Bruk bilen med glede! Bilfører 65+

2 Bruk bilen med glede!! Verdiene forplikter Bilfører 65+

3 Bruk bilen med glede!! har vist at: det er personer over 65 år med førerkort og det vil bli sterkt økende i årene framover over 1000 innblandes i ulykker hvert år i siste 10 års periode er det en markant økning eldre som innblandes (27%) fordi antall eldre med førerkort har økt i denne perioden (29 %) kvinner har 71 % lavere risiko etter endt kurs og menn 18 %. Bilfører 65+

4 har evaluert kursets effekt:
Bruk bilen med glede!! har evaluert kursets effekt: det forventes at kurset skal gi en reduksjon i personskaderisiko på minst 25 % til sammen vil en forvente en reduksjon i antallet drepte eller skadde på mellom pr. år ……………. Bilfører 65+

5 Gi kunnskap til «65+» om det som er viktig for å kunne kjøre bil
Bruk bilen med glede!! Måloppnåelse Gi kunnskap til «65+» om det som er viktig for å kunne kjøre bil «så lenge som mulig så sikkert som mulig» Bilfører 65+

6 «LEVE AKTIVT» Trivsel og mosjon er bra for helsa og gir helsegevinst.
!! «LEVE AKTIVT» Trivsel og mosjon er bra for helsa og gir helsegevinst. Enkelt kunne besøke venner og venninner. Bilen gir frihet til å reise hvor man vil, og når man vil ……….. Bilfører 65+

7 «TA ANSVAR» ….. for egen sikkerhet
Bruk bilen med glede!! «TA ANSVAR» ….. for egen sikkerhet for samhandling med andre trafikkanter i trafikkbildet for å kunne hente/bringe barnebarn, venner/venninner, … for å kunne gjennomføre legebesøk for å gjennomføre de daglig nødvendigheter for å redusere risikoen for å bli involvert i trafikkulykker Bilfører 65+

8 «KOMPENSERE FOR ALDER»
Bruk bilen med glede!! «KOMPENSERE FOR ALDER» ….. Klargjøre hvordan man kompenserer som følge av alderssvekkelser bygget på resultater av den forskningen som foreligger. Kunne bevare bevegelsesfriheten ved å være mobil. Bilfører 65+

9 Bilfører 65+ Er for alle bilførere over 65 år.
Bruk bilen med glede!! Bilfører 65+ Er for alle bilførere over 65 år. Frisker opp trafikkunnskapene i en hyggelig atmosfære. Håndplukkede trafikklærere som er lokalkjent med trafikkforholdene der kursdeltagerne bor. Får avklart sine egne spørsmål ved at deltagerne selv velger tema og kommer med spørsmål. Inneholder populære tema alt fra rundkjøring, vikeplikt, fletting, trafikkskilt, kjøring på motorvei og kjøring i mørke. Kurset inneholder ingen teoretisk prøve. Man mister ikke sertifikatet. Kurset er frivillig – dokumentert effekt!! Bilfører 65+

10 Bruk bilen med glede!! Hvorfor gjør dette? Statens vegvesen valgte ATL som sin samarbeidspart. ATL tar ansvar og roller innen trafikksikkerhet. ATL vil være en sentral aktør trafikksikkerhetstiltak. ATL mener at «Bilfører 65+» er et meget viktig virkemiddel som seriøse aktører vil være med å profilere. ATL satser på «Livslang trafikklæring». ATL har lærere med høyskoleutdanning for trafikkopplæring. ATL vil hjelpe Statens vegvesen til å nå sine mål relatert til «O-visjonen». Bilfører 65+

11 Hva koster kurset? Kursavgiften er kr. 1250,-
Bruk bilen med glede!! Hva koster kurset? Kursavgiften er kr. 1250,- Muligheter for Statoil å gi sine medlemmer ulike former for premieringer ved fullført kurs. Eks.: Gjensidige gir kr. 300,- til kursdeltagere som gjennomfører kurset. Bilfører 65+

12 Hva inneholder kurset? Kurset har en teoridel og en praktisk del.
Bruk bilen med glede!! Hva inneholder kurset? Kurset har en teoridel og en praktisk del. Teoridelen er på minst 12 timer à 45 minutter fordelt på tre eller fire samlinger. Praksisdelen gir anledning til enten å kjøre selv eller være med ut i trafikken for å oppsøke noen av de situasjonen man har gjennomgått i teoridelen. Bilfører 65+

13 Organisering ATL Samarbeidspartnere 125 Trafikkskoler Område-ansvarlig
Bilfører 65+

14 Landsdekkende Bilfører 65+

15 Vi ser frem til et spennende og interessant samarbeide !!
Bilfører 65+


Laste ned ppt "Bruk bilen med glede!! Bilfører 65+ Bruk bilen med glede! Bilfører 65+"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google