Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barns trivsel Tjenesteområde barnehage Gjøvik kommune Til barns beste – satsingsområde i Oppland 2013 – 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barns trivsel Tjenesteområde barnehage Gjøvik kommune Til barns beste – satsingsområde i Oppland 2013 – 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barns trivsel Tjenesteområde barnehage Gjøvik kommune Til barns beste – satsingsområde i Oppland 2013 – 2014

2 Til barns beste – trivsel for utvikling og læring Barns trivsel Målgruppe: Barn Foreldre Ansatte i kommunale og private barnehager Ansvarlig: Barnehage Administrasjonen Styrere Kommunal forankring: SD 2014 Kommuneplan Kompetanseplan Pedagogisk plattform

3 Tiltak 1: Implementering av veileder ”Barns trivsel – voksnes ansvar” Mål: •Implementere veilederen – ”Barns trivsel – voksnes ansvar” i alle barnehagene Tiltak: •Utarbeide refleksjonsnotat •Nettverksarbeid •Nettverkene utarbeider handlingsplan for arbeidet •Øke kompetansen på de minste barna Milepæler: •Handlingsplan fra nettverkene leveres barnehagekontor innen 1.november •Erfaringssamling på FFF mai 2014 •2013: Kurs med May Britt Drugli ”Liten i barnehagen” •2014: Kurs med Kari Killèn ”Forebyggende arbeid i barnehagen – Samspill og tilknytning Evaluering: •Prosessen foregår i nettverk og egen barnehage og evalueres på FFF og etterspørres på dialogsamtaler med barnehagesjef •Resultater vil bli etterspurt på tilsyn i 2014 og 2015

4 Tiltak 2: Ståstedsanalyse Mål: •Gjennomføre forbedrings/ utviklingsarbeid i barnehagene etter ståstedsanalysen. Tiltak: •Handlingsplan lages i januar/februar 2014 og drøftes med barnehagesjef og SU. •Barnehagenes forbedringstiltak synliggjøres i årsplan 2014 •Pilotprosjekt i en barnehage : Hvordan dokumentere de minste barnas trivsel? Evaluering: •Erfaringsutveksling i nettverk og på FFF •Veilederen for intervju av barn evalueres •Pilotbarnehagen presenterer sitt arbeid •Gjennomføre brukerundersøkelser og intervju med barn etter fastsatt plan

5 Tiltak 3: Språk Evaluering: Undersøke måloppnåelse i SD 2014: •Personalet benytter de daglige gjøremålene til å stimulere barna til å videreutvikle språk og begreper – 80% av de kommunale barnehagen skal være på grønt. Tiltak: •12.11 2013: Språkkurs – Inger E. Lind Og Lena Salamonsen •20.12 2013: ”Den gode assistenten” v/Kari Pape •Kompetanseheving for assistenter – HIL •2014: Kompetanseheving for 45 assistenter Mål: •Sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og utrykk for egne tanker og følelser •Gi alle ansatte økt kompetanse til å arbeide med språk i alle hverdagsaktiviteter

6 Årshjul 2013 – 2014 Barns beste JanuarFebruarMarsAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberOktober November Desember 2013:FFF Ped.ledersaml Ståstedsanalyse Språkkurs 2014: Bruker undersøkelse - foreldre til 1-2 åringer. 2013 Seminar Lesvos 2014 Erfaringskonferanse 2013: Liten i barnehagen v/May Britt Drugli 2014 FM:Kurs i barnesamtaler Kari Pape: Den gode assistenten FFF Gjennomgående: •Nettverksarbeid •Dok./observ. av barns trivsel i egen barnehage •Jobbe med resultatene fra Ståstedsanalyse •Barns trivsel som tema på alle ledersamlinger •Kurs for 45 assistenter •Tilsyn på arbeidet med barns trivsel gjennomføres 2014/2015 FFF – presentasjon av nettverksarbeidet Barneintervju 4-5 år Kari Killèn: samspill – tilknytning og forebygging. FFF Ped.ledersaml 2014 Pilotprosjekt: Hvordan dokumentere de minste barnas trivsel?


Laste ned ppt "Barns trivsel Tjenesteområde barnehage Gjøvik kommune Til barns beste – satsingsområde i Oppland 2013 – 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google