Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykologspesialist Heidi Trydal

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykologspesialist Heidi Trydal"— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykologisk mestring av kronisk smerte hos barn og ungdom - kognitiv innfallsvinkel
Psykologspesialist Heidi Trydal Senter for smerte og sammensatte symptomlidelser

2 Kronisk smerte hos barn og ungdom
Kronisk smerte hos barn og ungdom har økt de siste 20 årene og representerer et betydelig samfunnsproblem Både nasjonale og internasjonale studier viser at kroniske smerteplager øker med alder hos barn og ungdom Det er estimert at en andel på % barn og ungdom plages med kronisk smerte, i hovedsak hodepine, magesmerter, eller muskel/skjelett plager Kronisk smerte i oppvekst kan gi korttids og langtids konsekvenser i form av emosjonell problematikk som psykopatologi i form av psykologisk sårbarhet, uro og angst ”Pain in children and adolescents: prevalence, impact on daily life, parent`s perception, a school survey”, Haraldstad, K; Sørum, R; Eide, H; Natvig, G.K; Helseth, S. 2010

3 Kronisk smerte hos barn og ungdom
Kroniske smerter er et økende problem blant barn og unge – dette gjelder særlig jenter i alderen år Foreldrene er ofte ikke klar over deres barns smerter Hos små barn har foreldrene en tendens til å overvurdere forekomsten av smerte, men når barna blir eldre har foreldrene en tendens til å undervurdere smertene barna har, særlig hos tenåringsjentene Hodepine/magesmerter – psykiske komponenter

4 Kronisk smerte hos barn og ungdom
Mange sier de har vondt på grunn av press på skolen og skolearbeid, spesielt de eldste jentene Hodepine og magesmerter er mest vanlig både hos jenter og gutter Kun 11 % av barn og ungdom med kronisk smerte kan vise til en medisinsk diagnose

5 Kronisk smerte hos barn og ungdom
Økende plager hos barn og unge kan tyde på at de sitter for mye stille, har for dårlig kosthold og får for lite søvn. Mer stress og press kan også være viktige forklaringer Problemet er de diffuse smertene. Det er ofte vanskelig å få tak i hva de handler om og årsakene er ofte sammensatte Konsekvensene av smertene er særlig søvnproblemer og vanskeligheter med å følge sosiale aktiviteter / fritidsaktiviteter…

6 Psykologisk behandlingsinnfallsvinkel til kronisk smerte
Mål for oss mennesker er å ha det bra uten stress og smerte Men… frafall fra jobb/skole øker… Ingenting tilsier at vi er dårligere enn før – men at vi gradvis aksepterer mindre smerte Går for enkle løsninger, legemidler, vidunderkurer… - unngåelse av smerte!

7 Aksept basert terapi – tredje generasjons kognitiv psykologi
Unngåelse er en av de kraftigste faktorene som er med på å predikere kronisk smerte (McCracken, 1998; McCracken & Eccleston, 2003; McCracken, Vowles & Eccleston, 2004) Å kontrollere negative smerteerfaringer fører til symptomforsterkning Å slåss mot symptomer overskygger barnets verdier

8 ACT – acceptance and commitment therapy
Accept, Commit, Take Action – gå videre i hverdagen med smerte/vanskelige tanker og følelser – ny erfaring vil gi nødvendig korrigering 8

9 Foreldre I følge akseptbasert mestring (ACT):
9 Foreldre I følge akseptbasert mestring (ACT): foreldres atferd er mest fleksibel og effektiv om de aksepterer barnets uro ifht smerten uten å agere på den Det gjelder å greie å være tilstede med barnet, uten å la seg overvelde av bekymring samt holde handlingsfokus rettet mot viktige gjøremål og verdier (McCracken & Gauntlett-Gilbert, 2011; Simons et al, 2011)

10 Vanlig blant ungdom Tidsskrift for den norske legeforening publiserte i 2010 en studie fra seks ungdomsskoler i Drammen (Lagerløv, Holager, Helseth & Rosvold, 2010) Her kom det fram at hver fjerde 15-åring brukte legemidler som Paracet og Ibuprofen daglig eller ukentlig Undersøkelsen viser at 50 prosent av guttene og 71 prosent av jentene i tiendeklasse har brukt reseptfrie smertestillende legemidler siste fire uker Dette er omtrent en fordobling i andel brukere blant gutter og en 30 prosent økning for jenter siden dette sist ble undersøkt i Norge i 2000

11 Andel i prosent som har følt smerte grunnet ytre forhold som:
Smertestillende Andel i prosent som har tatt smertestillende siste fire uker på grunn av: Gutter   Jenter Menstruasjon                 —          41 Lett hodepine                 28         31 Sterk hodepine              17         19 Vond nakke/skuldrer      5          8 Vond rygg                     8          10 Vondt i kroppen             5          10 Mageknip                      3          10 Idrettsskade                  8          9 Andel i prosent som har følt smerte grunnet ytre forhold som: Gutter Jenter Lang tid ved PC/TV        21         9 Lang skoledag               33         46 Lite drikke                     40         45 Uregelmessig spising     21         26 Støy i klasserom            24         24 Lang skolevei                 5          4 Tung sekk                     23         37 Høy musikk i øret           8          12 Kulde, lite klær              16         15 Tett program                  25         39 Nærmere 400 elever i 10. klasse ved seks ungdomsskoler i Drammen har besvart undersøkelsen. Kilde: Tidsskriftet for Den norske legeforening, Lagerløv, P; Holager, T; Helseth; S; Rosvold E. 2010 11

12 Medikamentindusert hodepine kan forekomme som bivirkning

13 ACT ”Når smerten forsvinner skal jeg begynne å gjøre det jeg liker igjen” – livet blir satt på vent – ”value illness” 13

14 Å ikke komme seg videre…
Hva ligger mellom der du er og dit du vil? hva hindrer deg? Omfavn dine monstre og gå videre med ubehagelige tanker/følelser - Eksponering Ny erfaring vil føre til psykologisk modifisering (den terapeutiske effekt) 14

15 Smertemonsteret

16 Å ikke komme seg videre… - ACT øvelse
Hva har du prøvd for å redusere eller kontrollere smertene dine? Kort-tids resultater Fikk du mindre vondt der og da? Lang-tids resultater Kom du nærmere slik du ønsker å ha det? Hva forteller dette deg? 16

17 VERDIER Aksept basert modell barn/ungdom
17

18 BULLS EYE 18

19 Kasus, Lene 16 år Bor hjemme med mor, far og lillebror på 8 år
En del skolefravær det siste halvåret pga hodepine Mindre samvær med venner, isolerer seg sosialt Trener mindre Lav terskel for å ta smertestillende

20 Kaus, Lene 16 år Venner tar ikke lenger initiativ, hun blir ikke lenger invitert med på ting Føler seg konstant trist, har på en måte ”falt ut av livet” Ingenting nytter, får ikke ta mer smertestillende selv om hun har vondt…. Henvises til BUP

21 Psykolog Heidi Trydal

22 Psykolog Heidi Trydal

23 Psykolog Heidi Trydal

24 Psykolog Heidi Trydal

25 Psykolog Heidi Trydal

26 Psykolog Heidi Trydal

27 Psykolog Heidi Trydal

28 Kasus, Lene 16 år Liker ACT modellen fordi hun greier å gjennomføre små skritt som gir fremgang Godt at modellen viser så tydelig at det faktisk går fremover Får gradvis tilbake aktivitet, sosial omgang, deltar på skolen – med tilrettelegging (lyd, stress, kan ta pauser) Pasienten rapporterer om at økt sosial omgang med venner gjør HELE henne godt Mindre hodepine, sjelden smertestillende

29 ACT Få fokus over på verdier som kontekst
Slutte å kontrollere smerte, negative tanker og følelser Fokus på evaluering av tankeprosess. Mindfulness – få avstand til tanker/følelser/smerte Utvikling av brede, fleksible atferdsmønster i stedet for å eliminere problematisk atferd Få fokus over på verdier som kontekst Definer verdiene – hva betyr de for deg Definer hinder innenfor hver verdi – de skal overkommes! Øke psykologisk fleksibilitet selv om smerten vedvarer 29


Laste ned ppt "Psykologspesialist Heidi Trydal"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google