Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TEF / ESF / TPF Fagdag Sarpsborg torsdag 19. mars 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TEF / ESF / TPF Fagdag Sarpsborg torsdag 19. mars 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 TEF / ESF / TPF Fagdag Sarpsborg torsdag 19. mars 2009
Luft- og damptetting generelt Spesielt i overgangen tak /vegg Knut Noreng Sekretær for TPF Hjemmeside:

2 Krav til lufttetthet I siste versjon av TEK er det kommet en liten innskjerping vedrørende kravet til tetthet i bygg, mest pga kravet til energieffektivitet. Luftlekkasjene skal ikke være større enn max. 1,5 luft-vekslinger pr. time ved 50 Pa trykkforskjell. For småhus gjelder tilsvarende max. 2,5 luftvekslinger pr. time ved 50 Pa trykkforskjell.

3 Redusert energibehov Figuren viser reduksjon i energibehov ved å gå fra lekkasjetall 4 til 2,5 sammenliknet med reduksjon i energibehov ved å gå fra 200 mm til 300 mm isolasjon i veggene. Tallene gjelder for en enebolig på 120m2 med balansert ventilasjon

4 Lufttetthet i bygg Lufta skrå tak: Både dampsperre og vindsperre bidrar til lufttettheten Vegger med luftet kledning: Både damp-sperre og vindsperre bidrar til lufttettheten Kompakte tak: Både dampsperre og takbelegg bidrar til lufttettheten

5 Dampsperre Funksjon: Krav: Hindre luftlekkasjer gjennom vegger og tak
Hindre diffusjon fra innelufta og utover mot kald side Krav: God lufttetthet både for selve materialet/produktet og for skjøter og tilslutninger Fleksibelt og solid materiale med god bestandighet Damptett: Sd > 10 m Utførelse: Inntrukket dampsperre gir få gjennom-føringer og enklere lufttetting

6 Vindsperre Funksjon: Hindre luftlekkasjer utenfra og inn i isolasjonen
Hindre luftlekkasjer ut gjennom golv vegger og tak Sikre god uttørking Krav: God lufttetthet både for selve produktet og for skjøter og tilslutninger Materiale med god bestandighet Dampåpen Sd < 0,5 m

7 Innvendige trykkforhold i en bygning
Trykket er ofte størst oppe under taket, og utførelsen av detaljene blir derfor viktig her for å unngå luftlekkasjer utover med mulige fuktproblemer og energitap til følge.

8 Sperresjikt tak / vegg Både dampsperra og vindsperra føres kontinuerlig forbi overgangen Skjøtene klemmes med klemlekt med tykkelse ca 23 mm og som festes c/c 300 mm.

9 Klemming av skjøter Der det er nødvendig må løse remser av dampsperre legges først Resten av dampsperra legges på et senere tidspunkt og sammenføyes og klemmes med egne klemlekter

10 God detaljutførelse er viktig

11 Overgang tak / vegg

12

13

14 TPF informerer nr 7 om dampsperrer - Se: www.tpf-info.org


Laste ned ppt "TEF / ESF / TPF Fagdag Sarpsborg torsdag 19. mars 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google