Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det viktige valget! Velkommen til informasjonsmøte

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det viktige valget! Velkommen til informasjonsmøte"— Utskrift av presentasjonen:

1 Det viktige valget! Velkommen til informasjonsmøte
om videregående opplæring Det viktige valget! Dere elever i 10. kl. står foran viktig valg. Innen , bestemme dere for hva dere skal gjøre neste skoleår. For å velge rett: Sett dere godt inn i mulighetene. Bør være en tanke bak valget. Følge godt med på informasjon dere får. Dette infomøtet gir en oversikt over hvordan vgs. er bygget opp, og hvilke rettigheter dere har. Foreldres råd er ofte avgjørende. Dvs. de må også følge godt med nå, og kjenne godt til de ulike utd. program som finnes. ”Kunnskapsløftet”. Dette innebærer ny tilbudsstruktur, nye læreplaner, nye fag og ny timefordeling. Inngangsporten til yrkesliv og videre studier. Vi skiller mellom studieforberedende og yrkesfaglig opplæring.

2 Utdanningsprogram 9 yrkesfaglige 3 studieforberedende
Bygg- og anleggsteknikk Idrettsfag Design og håndverk Musikk, dans og drama Elektrofag Studiespesialisering Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon Stud.forberedene og Y. faglig opplæring. Y.faglige program gir y.kompetanse. Normalt 4 årig løp. Fag/ svennebrev. Håndverksfag: svennebrev. Industri og serviceyrker: fagbrev

3 Opplæringsrett for ungdom
3 års videregående opplæring Rett til å komme inn på ett av 3 utdanningsprogram Deretter rett til 2 år som bygger på Vg1 5 års frist til å fullføre Utvidet rett ved omvalg Opplæringsrett for ungdom (detaljert info) 3 års videregående opplæring Rett til å komme inn på ett av 3 utdanningsprogram Deretter rett til to år som bygger på det Vg1 man har gått Frist på 5 år fra man starter første gang Rett til omvalg 1 gang i utdanningsløpet gir ett år ekstra rett, men ikke frist.

4 Videregående opplæring gir
Yrkeskompetanse Studiekompetanse Grunnkompetanse Delkompetanse

5 Studiekompetanse Kvalifiserer til universitet/høyskole 1 - 6 år
Eksempler på yrker: politi, advokat, lærer, prest, tannlege, barnevernspedagog, sosiolog, befal, forsker, veterinær, revisor…

6 Yrkeskompetanse Fagbrev/svennebrev Yrkestittel Faglært
Eksempler på yrker: tømrer, murer, elektriker, helsefagarbeider, kokk, rørlegger, bilmekaniker, barne- og ungdomsarbeider, frisør… Y. komp: Ved å velge fra de 9 yrkesfaglige utd.prog. Kan du oppnå forskjellige former for y.komp. Eks. på yrke: Elektriker, kokk, helsefagarbeider. Finnes ca. 180 ulike yrker som gir fag/ svennebrev. Normalt 2+2 løp. Y.tittel: 3 år i skole ofte med noe praksis ute i bedrift. Ikke fag/ svennebrev. Faglært kompetanse er ettertraktet. Du sitter igjen med en ferdig utdanning etter læretiden.

7 Lærling Læreplass Lærekontrakt/arbeidsavtale Læreplan Faglig leder
Yrkeskompetanse Arbeidslivserfaring Lønn God plattform Verdiskaping Lærling= den som velger y.faglig utd.prog. og skal ha læretid i en bedrift. Ansatt på samme vilkår som andre i bedriften. Men arb. forhold opphører når læretid går ut. Du får verdifull arb.livserfaring. Kan gi godt jobbgrunnlag for seinere. Mange bransjer kjenner hverandre, og folk snakker sammen. Dvs. fint om anbefalinger gis. Du har krav på oppl. etter læreplan i faget du har valgt. Bedr. skal ha en faglig leder, denne er ansv. for oppl. som gis. Du som lærling har en plikt på å aktivt delta for å nå komp. målene underveis i læretiden. Lønn i læretiden. Normalt et års fagarb.lønn fordelt på læretiden. Pga. et år skal du være verdiskapende for bedriften. Rådgivere gir info til alle elever før søknadsfristen 1.3 det året du skal ut i lære. PTF: Bli kjent m/ faget/bedriften MANGE REKRUTTERER lærlinger via PTF. Møt opp, vær aktiv. Ønsker læreplass: vær aktiv! Mange rek. Folk gj. lærlingeordningen: dvs. kan bli din fremtidige arb.plass. Husk: bestå fag, IKKE ha fravær på skolen, god orden og oppførsel. Lærekontrakt; juridisk bindende dok. mellom lærling/bedr.

8 Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg1 Vg2 Vg3 (fagopplæring i bedrift) Felles programfag fra eget program- område Felles programfag fra eget program-område Felles programfag fra eget program-område Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning Y.faglig utd.prog bygd opp av: Fellesfag/teori Vg1: 2 t norsk, 3 t eng, 3 t matte, 2 t naturfag, 2 t kr. øving. Fellesfag/teori Vg2: norsk, engelsk, samfunnsfag, kr. øving PTF: elevene kan velge eget innhold, fordypningen kan foregå i bedrift eller skole. Vg1. 6 t/uke. Vg2 9 t/uke. Vg3/ fagopplæring i bedrift: Lærling Prog.fag: Fag som er knyttet til det enkelte utd.prog. Eks: bygg&anlegg Vg1: alle har samme prog. fag. 17 t/uke. Fellesfag Fellesfag

9 Eksempel på et yrkesfaglig utdanningsprogram
Vg2 Vg3/ Bedrift Helsearbeiderfaget Helsearbeiderfaget Barne- og ungdomsarbeiderfaget Barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg1 Fotterapi Fotterapi og ortopedi Helse- og oppvekstfag Ortopediteknikk Hudpleier Hudpleier Orange = Skoleløp over 3 år. Man kan velge påbygging fellesfag som Vg3 etter Vg2: dette gir gen.stud.komp. Helsefagarb= tidligere Hjelpepleier og Omsorgsarbeider. Tannhelsesekretær Apotektekniker Helsesekretær Helseservicefag Ambulansefag Ambulansefaget Alle Vg2 Påbygging fellesfag

10 Timeantall fellesfag Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg1 + Vg2 Studieforberedende utdanningsprogram Vg1 + Vg2 + Vg3 *Norsk 14 *Engelsk 5 *Matematikk 8 *Naturfag 5 *Samfunnsfag 3 Kroppsøving (bare stud.spes) 6 *Historie 6 Fremmedspråk 8/13 Geografi 2 Religion og etikk 3 Fellesfag til sammen /65 Norsk 4 Engelsk 5 Matematikk 3 Naturfag 2 Samfunnsfag 3 Kroppsøving 4 Fellesfag til sammen *= min. krav til gen. stud. komp

11 Nye tilbud i Oslo: YSK (Yrkes- og studiekompetanse)
Studiekompetanse + fagbrev 4-årig løp Lønn Vekslingsløp Veksling mellom skole og bedrift Lærekontrakt og lønn etter ½ til 1 år Kuben vgs

12 Studieforberedende utdanningsprogram – gir studiekompetanse
Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiekompetanse ved yrkesfaglige utdanningsprogram Vg3 Medier og Kommunikasjon (studieforberedende) Vg3 Naturbruk (studieforberedende) Dette gir generell studiekompetanse, ikke yrkeskompetanse Studiespesialisering med formgivning?

13 Spesielle opptakskrav
Enkelte studier stiller spesielle krav til: matematikk fysikk kjemi Eksempel: Medisin, odontologi, farmasi, ernæring, veterinær, ingeniør, arkitekt og teknologiske studier

14 Studiespesialisering - realfag og språk, samfunnsfag og økonomi
Vg1 Vg2 Vg3 Fellesfag Felles programfag/ valgfrie programfag Felles programfag/ valgfrie programfag Fellesfag Fellesfag Studiespesialisering - programområde formgivningsfag Vg1 Vg2 Vg3 Felles programfag Felles programfag/ valgfrie programfag Felles programfag/ valgfrie programfag Fellesfag Fellesfag Fellesfag

15 Studiespesialisering - Programområder
Språk, samfunnsfag og økonomi Antikkens språk og kultur Engelsk Entreprenørskap og bedriftsutvikling Fremmedspråk Historie og filosofi Kommunikasjon og kultur Markedsføring, strategi og ledelse Medie- og informasjonskunnskap Næringslivsøkonomi Politikk, individ og samfunn Psykologi Reiseliv og språk Rettslære Samfunnsøkonomi Realfag Biologi Fysikk Geofag Informasjonsteknologi Kjemi Matematikk S eller R Teknologi og forskningslære Formgivingsfag Design og arkitektur Visuelle kunstfag Scenografi og kostyme Trykk og foto Visuell kultur og samfunn

16 Studiespesialisering - entreprenørskap, innovasjon og teknologi
Entreprenørskap både som arbeidsform og fag Gründercamper Samarbeid med næringslivet 3-årig løp Innsikt i mulige karriereveier gjennom samarbeid med næringslivet Tverrfaglige gründercamper i samarbeid med næringslivet om foredrag, bedriftsbesøk og mentorordninger

17 Idrettsfag Musikk, dans og drama Vg1 Vg2 Vg3 Fellesfag Fellesfag
Felles programfag/ valgfrie programfag Felles programfag/ valgfrie programfag Felles programfag/ valgfrie programfag Fellesfag Fellesfag Fellesfag Musikk, dans og drama Vg1 Vg2 Vg3 Felles programfag/ valgfrie programfag Felles programfag/ valgfrie programfag Felles programfag/ valgfrie programfag Fellesfag Fellesfag Fellesfag

18 International Baccaleureate - IB
Toårig tilbud som bygger på Vg1 Studiespesialisering Gir studiekompetanse som er internasjonalt kjent Det finnes IB-skoler i mer enn 100 land All undervisning foregår på engelsk

19 Bygg- og anleggsteknikk
Bjørnholt, Hellerud, Kuben og Stovner Fører frem til 23 ulike yrker Eksempler på yrker i Oslo: tømrer, rørlegger, maler, murer og betongfagarbeider 160 elever søkte vg1

20 Design og håndverk Elvebakken, Holtet og Kuben
Fører frem til 50 ulike yrker Eksempler på yrker i Oslo: frisør, møbelsnekker, blomsterdekoratør, gullsmed, interiør, utstillingsdesign 83 elever søkte vg1

21 Elektrofag Bjørnholt, Elvebakken, Etterstad og Kuben
Fører fram til 21 ulike yrker Eksempler på yrker i Oslo: elektriker, dataelektroniker, energimontør, kulde- og varmepumpemontør, telekommunikasjonsmontør og signalmontør 341 elever søkte vg1

22 Helse- og oppvekstfag Holtet, Kuben, Nydalen, Sofienberg, Stovner og Ulsrud Fører frem til 9 ulike yrker Eksempler på yrker i Oslo: helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, helsesekretær, apotektekniker og hudpleier 391 elever søkte vg1

23 Medier og kommunikasjon
Bjerke, Bjørnholt, Elvebakken, Fyrstikkalleen, Hellerud og Ullern Fører frem til 4 ulike yrker Eksempler på yrker i Oslo: media og kommunikasjon mediedesigner, fotograf, mediegrafiker 336 elever søkte vg1

24 Naturbruk Natur videregående skole Fører frem til 11 ulike yrker
Eksempler på yrker i Oslo: naturbruk, anleggsgartner, hestefaget, skogfaget Under 10 elever søkte vg1

25 Restaurant- og matfag Etterstad Fører frem til 12 ulike yrker
Eksempler på yrker i Oslo: kokk, konditor, servitør, butikkslakter og baker 44 elever søkte vg1

26 Service og samferdsel Etterstad, Handelsgym og Nydalen
Fører fram til 8 ulike yrker Eksempler på yrker i Oslo: IKT-servicefag, kontor- og administrasjon, salgsmedarbeider, reiselivsfaget, resepsjonist og logistikk 137 elever søkte vg1

27 Teknikk og industriell produksjon
Etterstad, Kuben og Stovner Fører fram til 59 ulike yrker Eksempler på fag i Oslo: bilfaget, billakkerer, finmekaniker, motormann, sveiser 103 elever søkte vg1

28 Utd. prog. fører til bredt spekter innen serviceyrker
Utd.prog. fører til bredt spekter innen serviceyrker. Salg til transport. Må være serviceinnstilt. Fagbrev. Eks: kontorfaget: Økonomi og adm., markedsføring.

29 Universitet/høgskole
Studieforberedende Vg1 Vg2 Vg3 Studie-kompetanse Universitet/høgskole Påbygg YSK Yrkes- kompetanse Vg1 Vg2 Vg3 Påbygg Fag/ svenne-brev Y-veien Opplæring i bedrift Yrkesfaglig Tilbud tømrer + betong + helsearbeiderfaget. Gir studiekompetanse + fagbrev. 4-årig løp Krevende YSK (Yrkes- og studiekompetanse) er et samarbeid mellom skole og lokalt næringsliv. Teoretisk opplæring i skole, praktisk opplæring i bedrift Kvalifiserer for de fleste høgskole- og universitetsstudier Lønn i opplæringstiden Fagskole Opplæring i bedrift, særløp Mesterbrev Vekslingsløp 1.år 2.år 3.år 4.år 5.år

30 Eget arrangement for foresatte kl. 1800-2000

31 Arbeidshefte: ”Yrker og utdanning” for 10. årstrinn
”Åpen dag” ved videregående skoler oslo.vilbli.no

32 Lykke til!


Laste ned ppt "Det viktige valget! Velkommen til informasjonsmøte"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google