Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Muligheter og utfordringer på norsk sokkel Per Terje Vold, adm. dir. Oljeindustriens Landsforening (OLF) 5. mai 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Muligheter og utfordringer på norsk sokkel Per Terje Vold, adm. dir. Oljeindustriens Landsforening (OLF) 5. mai 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Muligheter og utfordringer på norsk sokkel Per Terje Vold, adm. dir. Oljeindustriens Landsforening (OLF) 5. mai 2006

2 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Om OLF OLF er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for: 29 oljeselskaper Oljeselskapene er enten innehavere av eller deltakere i utvinningstillatelser for olje og gass på norsk sokkel. 52 leverandørbedrifter Leverandørene omfatter brønnservicebedrifter, borebedrifter, undervanns-entreprenører, forpleiningsbedrifter, forsyningsbaser og bedrifter innen inspeksjon, sikkerhets- og sikringstjenester og andre. Til sammen representerer OLFs medlemsbedrifter rundt 24 000 ansatte. OLF er tilknyttet NHO

3 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening IKT Mekanisk industri FinansFoUShipping Hotell- og restaurant Geo/ seis- mikk Boring Plan- legging og prosjek- tering Fabrika- sjon Installa- sjon Drift Avvikling Miljø- teknologi Vitamininnsprøyting i mange næringer

4 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening ? Leteaktiviteten danner grunnlaget

5 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening 30% 37% 33% Solgt og levert Reserver i eksisterende felt Kilde:ODs ressursregnskap pr. 31.12 05 Fortsatt store muligheter på norsk sokkel 100% = 13 mrd. Sm 3 o.e. •Uoppdagede ressurser •Økt utvinning og •Funn uten plan for utbygging

6 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Økt global etterspørsel etter olje og gass Source: Exxon, BP, Enskilda Securities Nåværende produksjon Verdens etterspørsel Behov for ny produksjon OPECs reservekapasitet MBPD Fall i produksjonen fra eksisterende felt

7 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Oljeproduksjon på norsk sokkel avtar mill.fat/dag

8 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Kilde: OD Betydelig ressurspotensial på norsk sokkel •Viktig å realisere mulighetene i alle deler av sokkelen •Store uoppdagede ressurser •Aktivitet skaper store verdier •Naturlig og nødvendig å bevege seg mot nord

9 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Regjeringens mål med HFB ”Legge til rette for langsiktig verdiskaping i havområdene, samtidig som man sikrer miljøet. For å få til dette er påvirkningene fra petroleumsvirksomhet, sjøtransport og fiskerier sett i sammenheng.” Pressemelding fra MD 31. mars 2006

10 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Tidkrevende prosess Konsekvensutredning av åpning Stortinget behandler åpningsforslag Tildeling av konsesjoner (leterunde) Seismikk og leteboring Plan for utbygging og drift Utbygging Produksjonstart etter 15 år Grafikk: Statoil

11 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening OLFs mål for HFB og 19. runde Konkrete målsettinger: •Videreføre petroleumsaktiviteten i de områder som omfattes av forvaltningsplanen. Dette gjelder både gjenåpnede og midlertidig stengte områder. •19. konsesjonsrunde går som forutsatt i henhold til tidsplanen. Tildelingene må reflektere søknadene fra oljeselskapene. •Det settes i gang en konsekvensutredning for Nordland VII, Troms II og uåpnede deler av Nordland VI. •Det innføres ikke petroleumsfrie soner (varig vernede områder).

12 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening •Undersøkelsene/kunnskapsoppbyggingen som skal gjennomføres i Nordland VII og Troms II må være av en slik art at de kan inngå i en konsekvensutredning •Nordland VI må innlemmes i dette arbeidet og vurderes i 2010 sammen med Nordland VII og Troms II •Større fokus på oljevern – få frem synergieffekter •NOFOs rolle •Styrking av offentlige oljevernressurser •Samarbeid mellom privat og offentlig oljevern Stortingsbehandling i juni 2006 og oppdatering av HFB i 2010

13 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Integrerte operasjoner - En stille revolusjon i olje- og gassindustrien

14 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Integrerte operasjoner Betydelig økonomisk potensial •IO-verdien på norsk sokkel for perioden 2005-15 er konservativt estimert til 250 mrd. NOK. •Investeringskostnadene er for den samme perioden estimert til 25 mrd NOK. •80% av potensialet er relatert til akselerert produksjon og reserveøkning •Potensialet faller raskt ved langsommere innføringstempo. Tre års utsettelse gir et inntektsfall på 160 mrd. NOK Potensial ved full innføring Potensial ved langsommere innføring 250 mrd. NOK 250

15 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Integrerte operasjoner De neste store sprangene Tid 201020152005 Generasjon 1 •Integrerte hav- og landsentre •Kontinuerlig støtte fra land Integrasjon av hav og land Tradisjonelt •Selvstendige feltenheter •Spesialiserte landstøtteeheter •Periodisk støtte fra land Begrenset integrasjon Generasjon 2 •Integrerte driftssentre og beslutningsprosesser •Sterkt instrumenterte felt og automatiserte arbeidsprosesser •24/7-drift fra land Integrasjon av selskaper Potensial

16 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Kompetanse Nødvendig med nytt løft for realfagene •Realfagene oppleves som: •enten irrelevante eller uinteressante av de som ikke velger disse fagene •krevende men stimulerende av elever som har valgt dem •Interessen for realfagene, prisgitt foreldrenes interesser og/eller i kombinasjon med lærernes kompetanse og interesser. •Økt fokus på anvendelsen av realfag og målrettet satsing på utdanning nødvendig for å møte nasjonens utfordringer.

17 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Søkertall NTNU og oljepris

18 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Kompetanse Et nasjonalt ansvar •Industrien må tydeliggjøre behovet for arbeidskraft. •Vi må skape interesse for næringen blant unge. •Myndighetene må sørge for at utdanningskapasitet er god innen fagområdene industrien peker på som sentrale. •De nye fagfolkene må ha den rette kompetansen til å møte framtidens utfordringer.

19 www.olf.noOLF Oljeindustriens Landsforening Felles innstas må til •Norsk olje- og gassindustri arbeider målrettet for å møte utfordringene og gripe mulighetene næringen står ovenfor. •Myndighetene og næringen har et felles ansvar for at Norge også i framtiden skal være verdensledende innen olje og gass. •Begge parter må satse for at Norge som kunnskapsnasjon ikke skal bli hengende etter i utviklingen.


Laste ned ppt "Muligheter og utfordringer på norsk sokkel Per Terje Vold, adm. dir. Oljeindustriens Landsforening (OLF) 5. mai 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google