Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum
Hvordan arbeide med elevene i tre skoletimer om psykisk helse? Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum

2 Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum
VIP-materiell Elevheftet Lærerveiledningsheftet VIP-permen Websider (VIP og PHIS) Aktuell litteratur Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum

3 Elevheftet Del 1 (s 7-15) Generelt om psykisk helse og
grunnleggende spørsmål knyttet til det å være menneske. Del 2 (s15-32) Psykiske plager og lidelser Hver elev får sitt eget hefte Heftet kan gjennomgås med hel klasse, i grupper eller individuelt La elevene få fordype seg i ulike temaer/oppgaver fra heftet (individuelt eller gruppevis) – dele med hverandre (muntlig/skriftlig) Forberede spørsmål til klassebesøk Se s 6 i lærerveiledningsheftet om tips til bruk av elevheftet Hver elev får sitt eget hefte (betydningen av å oppbevare heftet) Oppgaver om følelser s i elevheftet Oppgaver om kriser og påkjenninger s i elevheftet Oppgaver i brosjyren ”Ungdom og psykisk helse” 3

4 Lærerveiledningsheftet
Tips til bruk av elevheftet s 6 Forslag til gjennomføring s 7 Faktastoff og begrepsavklaringer s 11og 19 Lærerens rolle s 14-16 Psykososiale tiltak s 17-18 Oppgaver til bruk i timene s 22-25

5 Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum
VIP-permen Del 1: Oversikt over gjennomføringen av VIP ved en skole Del 2: Gjennomføring for lærere Del 3: Gjennomføring for helsepersonell med fokus på klassebesøket Del 4: Evalueringsskjemaer for alle aktører i gjennomføringen Del 5: Presseomtale av VIP Del 6: Fagartikler om VIP Del 7: Diverse artikler om ungdom og psykisk helse Filmer om psykisk helse: ”Alle har en psykisk helse” (Victoria), oppgaver under del 2 i permen ”Bare meg alene” (Kjetil), oppgaver under del 2 i permen Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum

6 Hva med taushetsplikten?
Vær varsom-plakaten for arbeidet i klassen med temaet psykisk helse - s.6 i lærerveiledningen Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum

7 Tips til innledning for lærer
Innledning og motivasjonsdel: Bruk kortfilm fra PHIS til drøfting (”bare meg alene” eller ”alle har en psykisk helse” s. 26) Presentasjon av VIP – hvorfor startet det? Lærer presenterer sin rolle som arbeidsleder i VIP (3 timer av 5 totalt) – avklar fordeling av de 3 timene Hvordan ønsker elevene å bruke timene? Dialog om hva elever og lærer er opptatt av med temaet psykisk helse. Kilde: Lærerveiledningen side 7 Hvorfor psykisk helse? (Livets skole -> Livskunnskap i Sverige) Et tema jeg selv ikke lærte noe om på skolen for 10 år siden, men som berørte oss på alle måter Hvert år har jeg elever som sliter med sin psykiske helse i mindre eller større grad Jeg ønsker å snakke om det som ofte ikke blir snakket om - Bedre å snakke om det enn å ikke snakke om det, når det likevel er der Livskunnskap eller Livets skole er kunnskaper alle har Vi kan lære våre elever noe om livet, og det er jo mye det psykisk helse handler om. (Jorid, Dahlske vgs) Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum

8 Spørsmål til klassen Hva betyr det å ha god psykisk helse?
Hva vet dere om hvilke psykiske problemer unge sliter med? Hva vil dere vite om psykisk helse? Hva er normalt? Hva tenker dere jeg som kontaktlærer kan bidra med hvis dere har det vanskelig?

9 Hvordan kan elever være en god venn?
Lytte Støtte Innhente hjelp fra familie og profesjonelle Hva kan et godt klassemiljø bety for elever som har det vanskelig?

10 Tilpasning til ulike fag
Ta utgangspunkt i læreplan for felles programfag og øvrige fag Gå inn på lærer vgo → fagtimer → norsk, kroppsøving, engelsk, samfunnsfag

11 Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum
Norsk Velg en hovedperson fra litteratur du har lest, eller fra en film eller TV-serie, og skriv et essay om denne personens psykiske/mentale tilstand, gjerne om hva som ligger til grunn for denne og/eller hvilke følger denne tilstanden får for hovedpersonens liv. 2. Skriv inntil  tre dikt. Hvert av diktene skal uttrykke en psykisk tilstand. Forslag til arbeidstitler kan være: ”Sorg”, ”Glede”, ”Håp”, ”Ensom”, ”Blant venner”. Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum

12 Samfunnsfag Oppgavene i samfunnsfag er spesielt knyttet til området “Individ og samfunn” i fagplanene for Vg1/Vg2 i videregående opplæring. 4 samtaleoppgaver, eks: ”Betroelser og taushetsløfter” 5 gruppeoppgaver eks: Beskriv det lokale hjelpetilbud for ungdom som har psykiske problemer. ”betroelser og taushetsløfter”: en venninne/venn forteller deg at hun/han skal fortelle deg en hemmelighet hvis du lover aldri å si det til noen. Du føler på deg at her kommer det noe alvorlig. Hva svarer du? Hvorfor? Hvis du svarte at du ikke skulle si noe videre og får vite at venninna/vennen din er utsatt for seksuelle overgrep eller har tenkt å ta sitt eget liv. Hva gjør du da? Diskuter i klassen. Gruppeoppgave: Hvilke steder i ditt nærmiljø/kommune/din bydel/på din skole kan du søke hjelp for psykiske problemer? Hva slags hjelp kan gis? Hver gruppe presenterer resultatene sine for klassen eller ei stor gruppe. Velg selv om dere vil lese opp, bruke lysark, plakat eller kanskje lage et rollespill.

13 Engelsk Book or film analysis: About a boy by Nick Hornby:
Who do you think is the real ”boy” of the title? Use your ideas to write a paragraph. Remember to give examples from the book or the film. Which of the main characters grows up at the end of the story? Describe how and give the reasons for the changes in attitudes and behavior (you may consider more than just one character) What is Marcus` problem? What`s the turning point in the film?

14 Naturfag Mål for opplæringen i hovedområdet ernæring og helse, Vg1:
Eleven skal kunne drøfte spørsmål knyttet til ernæring, trening, slanking, spiseforstyrrelser, livsstilssykdommer og soling.

15 Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum
Kroppsøving Hver for dere: Skriv ned minst en, maksimum seks ulike fysiske aktiviteter du trives med å utføre. Skriv ned minst en, maksimum seks ulike fysiske aktiviteter du kunne tenke deg å prøve.   I samlet klasse: 1. Lag en liste over aktivitetene folk trives med i klassen 2. Lag en liste over aktiviteter folk kunne tenke seg å prøve. Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum

16 Aktuelle spørsmål for flere fag
Hvordan gi god service til kunder/brukere/supportpersonell/kolleger (rollespill, case) Hvordan takle stressende situasjoner Hvordan tåle kritikk fra kunder/brukere Diskuter sammenheng mellom rusbruk og sikkerhet i arbeide med maskiner

17 Media og kommunikasjon
Grupper på ca. 3 – 5: Lag en bildeserie gjerne med lydspor/musikk som skal uttrykke en psykisk tilstand. Bruk et digitalt kamera og et digitalt bildevisningsprogram på datamaskin og vis på pc-skjerm, TV eller storskjerm. Forslag til arbeidstitler kan være: ”Sorg”, ”Glede”, ”Håp”, ”Ensom”, ”Blant venner” Oppgaven kan også løses som videoproduksjon. Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum

18 Drama Hent inspirasjon fra temaer i teaterlitteraturen f.eks fra Henrik Ibsen og Jon Fosse, og diskuter hva forfatterne vil si oss. Hva gjør det med oss å jobbe med stykker som har sterkt fokus på følelser og menneskets psyke. Ta utgangspunkt i enkeltstykker.

19 Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum
Design og håndverk Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum

20 Rosen symboliserer at det er plass for alle
Noen elever faller alltid igjennom eller utenfor. Nettet er der for å symbolisere at det burde finnes noe som fanger dem opp.

21 ..den rosa, blanke siden – dette er selvfølgelig det rektor vil vise frem.
Alle forsøker å vise utad at de er glade, at de har det helt fantastisk, men om man ser på innsiden så har de det vondt. Noen går i tre år uten å åpne seg. Og så finnes det noen som har det godt på utsiden som også har det godt på innsiden. Alle forsøker å vise utad at de er glade, at de har det helt fantastisk, men om man ser på innsiden så har de det vondt. Noen går i 3 år uten å åpne seg Vi har en god del som går stille omkring og som holder seg utenfor. Hvis man går stille rundt og ikke åpner seg, så finnes det ingen på skolen som gjør noe med det. Manger er målbevisste og jobber for å nå målene. Mange er opptatt av klær og biler, men på innsiden har de mange tanker, har de det vondt, må tenke videre. Og så finnes det noen som har det godt på utsiden som også har det godt på innsiden. Ungdom generelt har følelsesmessige problemer.

22 Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum
Restaurant- og matfag Hvordan kan mat påvirke følelsene våre? Presenter et måltid som vekker positive følelser Presenter et måltid som vekker negative følelser Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum

23 Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum
Service og samferdsel Se filmen ”Livets lyse sider” med Jack Nicholson Diskuter hvordan servitøren i filmen hjelper hovedpersonen. Hvordan kan en person i et serviceyrke påvirke kundens selvfølelse? Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum

24 Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum
Oppgave: Forbered de tre timene dere ska ha med klassen om psykisk helse Sitt sammen i grupper. Bruk elev- og lærerveiledningsheftet Tilpass temaet ”psykisk helse” i forhold til ditt fag/avdeling Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum


Laste ned ppt "Skoleprogrammet VIP, Sykehuset Asker og Bærum"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google