Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tariffoppgjøret 2012. •Fellesforbundets krav •Forbundsvist oppgjør •Sikre medlemmenes kjøpkraft •Lønnet pappaperm i forbindelse med fødsel •Utvidelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tariffoppgjøret 2012. •Fellesforbundets krav •Forbundsvist oppgjør •Sikre medlemmenes kjøpkraft •Lønnet pappaperm i forbindelse med fødsel •Utvidelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tariffoppgjøret 2012

2 •Fellesforbundets krav •Forbundsvist oppgjør •Sikre medlemmenes kjøpkraft •Lønnet pappaperm i forbindelse med fødsel •Utvidelse av bestemmelsene om likelønn •Ny industrioverenskomst •Sikre at innleide får lønns- og arbeidsvilkår som om de var ansatte i innleiebedriften og overenskomstløsning for vikarbyråer •Øke satsene i overenskomstene •ISO-fagene over på VO/Industrioverenskomsten 2

3 Fellesforbundets krav •Full lønnskompensasjon for de som går på 2-4 rotasjon •Presisering av omfangsbestemmelsene •Krav med sikte på å arbeide for enklere allmenngjøringsordning •Krav om å endre ”tannlegespesialist” til ”tannlege" i forbindelse med korte velferdspermisjoner 3

4 Resultater frontfagene •To ukers lønnet pappapermisjon ved fødsel •Likelønnsvurdering ved lokale forhandlinger •Innleide fra vikarbyråer sikres samme vilkår og omfattes av Fellesforbundets overenskomster og at våre overenskomster skal gjelde for vikarbyråer •Alle får et generelt tillegg på kr. 1,25 per time •Heving av minstelønn og satsene for skift- og ulempetillegg •ISO-fagene blir omfattet av den nye Industrioverenskomsten (VO) •Full kompensasjon ved pålagt eller avtalt 2-4 rotasjon offshore •Ny rammeavtale for innarbeidingsordninger •Økt nattillegg offshore 4

5 Resultater frontfagene •Korte velferdspermisjoner omfatter også tannlegebesøk •Ekstra heving av lønnssatser innen teko •Ny og framtidsrettet Industrioverenskomst •Enighet om å arbeide for en mer partsstyrt allmenngjøringsordning 5

6 Endringene av FOB § 2 og § 4 § 2-3 Lokale forhandlinger er en ”allmenngjøring” av tidligere § 2-7 om årlige forhandlinger om regulering av fortjenestenivået i bedriften § 2-2 Lønnssystemer fjerner akkordplikten for akkordfagene, men arbeidslagene beholder retten til å inngå akkordavtaler § 4-1 Omfang gjør akkordbestemmelsene gjeldende for alt akkordarbeid, inklusive måleretten (§ 4-6) og målegebyr (§ 4-14 6

7 Byggfagene •Innfrielse av felleskravene fra frontfagene •Alle får et generelt tillegg på kr. 1,25 per time •Heving av minstelønn for fagarbeider til 169 kroner per time (økning på 10 kroner), ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring til kr 158,40, ufaglærte uten bransjeerfaring 152 kroner og for unge arbeidere til 102 kroner •Akkordtariffene justert med 3,6 prosent •Lønnssystemet i overenskomsten er endret 7

8 Riksavtalen for hotell og restaurant •Det gis et generelt tillegg på kr 1,25 •Heving av minstelønnssatsene - tilleggene på satsene varierer for medlemmer med fagbrev fra kr 5,81 til 9,81, mens satsene for de uten fagbrev er mellom kr 4,81 og kr 8,81 •Satser for ungdom øker med kr 3,75 per time •To ukers lønnet pappapermisjon ved fødsel •Innleide fra vikarbyråer sikres samme vilkår og omfattes av Fellesforbundets overenskomster •Korte velferdspermisjoner omfatter også tannlegebesøk 8

9 Biloverenskomsten •Alle får et generelt tillegg på kr. 1,25 per time •Ekstra timefortjeneneste ved utkalling av hjemmevakt •Økning av smuss-satsene og tyngre kjøretøy/diesel med kr 0,50 per time •Enighet om å endre tapsreglene i 2014 •Lønnsbestemmelse ved opphold av fag/svennebrevavleggelse •Felleskravene fra frontfagene med pappaperm, innleide fra vikarbyråer, tannlegebesøk, likelønnsvurdering ved lokale forhandlinger og allmenngjøringsordningen 9

10 Overenskomsten for byggeindustrien •Minste begynnerlønn kr 150,- per time •Minstelønn etter ett år kr 152,50 per time •Fagarbeidertillegget økt til kr 9,25 •Generelt tillegg på kr 1,25 •Felleskravene fra frontfagene med pappaperm, innleide fra vikarbyråer, tannlegebesøk og allmenngjøringsordningen 10


Laste ned ppt "Tariffoppgjøret 2012. •Fellesforbundets krav •Forbundsvist oppgjør •Sikre medlemmenes kjøpkraft •Lønnet pappaperm i forbindelse med fødsel •Utvidelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google