Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Jo Michael Tariffoppgjøret 2009 Informasjonsrunde.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Jo Michael Tariffoppgjøret 2009 Informasjonsrunde."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Jo Michael Tariffoppgjøret 2009 Informasjonsrunde

2 Tariffoppgjøret 2009 DM 201051 Bakgrunn – den dypeste krisen på mer enn 70 år Finn Bergesen jr. Det har neppe noen gang i vår historie vært viktigere å begrense lønnsveksten enn i år Finn Bergesen jr

3 Kilde: SSB for Fastlands-Norge og Consensus Forecasts, april 2009 Årlig vekst i bruttonasjonalprodukt

4 Bruk av oljepenger over statsbudsjettet Milliarder kroner Kilde: Finansdepartementet og Norges Bank DM 201051

5 Antall permitterte øker Nye regler gjør det lettere å permittere DM 201051 Kilde: NAV

6 Tariffoppgjøret 2009 DM 201051 Lønn og kostnadsmessig konkurranse Konkurransekraft ? Lønnsvekst Selv uten lønnstillegg opprettholdes kjøpe- kraften i 2009

7 Relative lønnskostnader i industrien Vektet nivå av 15 konkurrentland i norske kroner= 100 Kilde: TBU Industriarbeidere Arbeidere og funksjonærer i industrien

8 Lønnsvekst i en del sektorer 2007 og 2008

9 Lønnsglidning i industrien år 19992000200120022003200420052006200720082009 lønnsvekst 4,74,54,95,03,53,63,43,65,55,73,6 glidning 1,72,2 1,71,4 1,7 2,82,61,4 ledighet 3,23,43,53,94,5 4,63,42,52,6 ?

10 Gangen i forhandlingene NHO LO  Oppdragsgiver Medl. Medl.  Forhandlingsfullmakt Hovedst. Repr.t.skap.  Forhandlingsleder Adm.dir. LOs leder  Vedtakelse av resultatet  Hovedoppgjør (uravst.) Medl. Medl.  Mellomoppgjør HS/AU Repr.t.skap. 10

11 Resultat – oppgjøret 2009 - LO og YS  Generelt tillegg kr. 1,-0,4 %  Lavlønn ” 1,-0,1 ”  Resultat av de sentr. forhandlinger0,5 % Overheng fra 20081,7 % Stipulert gj.sn. av lokale tillegg1,4 ” Samlet årslønnsvekst (gjennomsnitt) 3,6 % 11

12 Hva ble oppgjøret?  1 krone  +1 krone for følgende overenskomster: 142 Kavli, O. 136 Konservesfabrikker 333 Skianlegg 481 Pleie- og omsorgsoverenskomsten 138 Fiskeindustri 477 Miljøbedrifter i Norge 377 Transportselskaper i Norge 55 Bokbinderier 131 Egg- og fjærfekjøttindustrien 173 Havnetariffen 153 Iskremfabrikker 441 Serigrafioverenskomsten 147 Flatbrødfabrikker 14 Vekteroverenskomsten 370 Naturbruk DM 201051 70 Butikkoverenskomsten - HK 196 Jordan 329 Glass- og keramisk industri 487 AMB - overenskomsten 293 Landforpleiningsavtalen 296 Teko - overenskomsten LO 308 Bensinstasjoner - HK 415 Fritids- og aktivitetsavtale 394 Serviceoverenskomst for Svalbard 144 Fiskematfabrikker 10 Renholdsbedrifter 11 Renhold på land i egen regi 79 Hotell og restaurant Riksavtalen 301 Parkeringsselskaper 105 Vaskerier og renserier

13 Hva ble oppgjøret for YS?  1 krone  +1 krone for følgende overenskomster 440 Fiskeindustrioverenskomst 483 Miljøoverenskomsten 378 Transportoverenskomsten 228 Vekteroverenskomsten - Parat 380 Jordan - avtalen 463 Glass- og keramisk industri 496 Teko - overenskomsten YS 506 Renholdsoverenskomsten 226 Hoteller og restauranter - Riksavtale 462 Parkeringsoverenskomsten DM 201051

14 Lokal adgang til å avstå fra sentrale tillegg Følgende er inntatt i protokollen: På bakgrunn av bedriftenes økonomiske situasjon kan partene lokalt avtale at tillegg etter pkt. II, helt eller delvis skal bortfalle, eller utsettes til et senere tidspunkt. Det er en forutsetning at eventuell enighet ikke skal medføre avlønning i strid med overenskomstens lønnsbestemmelser. Forhandlinger om dette kan skje etter initiativ fra en av de lokale parter uavhengig av om overenskomsten hjemler lokal forhandlingsrett. DM 201051

15 Forhandlingstema lokalt  Reelle forhandlinger, dog ikke streikerett !  Tariffavtalt rett til ”gå sakte” i Verkstedsoverenskomsten  Basert på de 4 kriterier, som er bedriftens  Økonomi  Produktivitet  Framtidsutsikter  Konkurranseevne  Ikke hva andre gir !  Nabobedriften  Offentlig sektor  Staten med overheng på 3,4 %  Kommunesektoren med overheng på 2,3% og avtalt tillegg i ’08 med årslønns- effekt 2,0% i ’09 Målet må være å skape en felles virkelighetsforståelse for bedriftens utfordringer


Laste ned ppt "Foto: Jo Michael Tariffoppgjøret 2009 Informasjonsrunde."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google