Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OSLO TØNSBERG STAVANGER BERGEN TRONDHEIM TROMSØ 17 03 2009 Gode avtaler er viktige! Om avtaleregulering av IPR. v/Advokat Trond Skogly.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OSLO TØNSBERG STAVANGER BERGEN TRONDHEIM TROMSØ 17 03 2009 Gode avtaler er viktige! Om avtaleregulering av IPR. v/Advokat Trond Skogly."— Utskrift av presentasjonen:

1 OSLO TØNSBERG STAVANGER BERGEN TRONDHEIM TROMSØ 17 03 2009 Gode avtaler er viktige! Om avtaleregulering av IPR. v/Advokat Trond Skogly

2 Nærmere om temaet •Forskningsbasert samarbeid •Partskonstellasjonen - Offentlig institusjon(er) - Vitenskapelig ansatte - Private aktører - Andre? (EU, NFR osv.) •Forventet/ønsket utfall; Kommersialiserbare resultater ENDRES I TOPP-/BUNNTEKST 17 03 2009

3 Departementets retningslinjer •Krav til formalisering av samarbeidsavtaler - Samarbeidsavtaler; - Oppdragsfinansiert virksomhet - Bidragsfinansiert virksomhet - Konsortier mv. (SFIer mv) ENDRES I TOPP-/BUNNTEKST 17 03 2009

4 Hva skal reguleres? •Økonomi •Personalforhold •Styredeltagelse •Andre avtaleforhold •Avtalekompetansen tilligger institusjonens styre ENDRES I TOPP-/BUNNTEKST 17 03 2009

5 Hvorfor avtaleregulering? •Klargjør •Forebygger •Regulerer •Løser - Ikke IPR-spesifikt, men kanskje særlig viktig på dette felt ENDRES I TOPP-/BUNNTEKST 17 03 2009

6 Avtalers forebyggende karakter •Klargjøre; - Formål - Forutsetninger - Forventninger - Roller ENDRES I TOPP-/BUNNTEKST 17 03 2009

7 Gode kontrakter; etablere felles plattform •Utfordringer - Kultur? - Fokus? - Forventninger? - Forståelse for partskonstellasjoner ENDRES I TOPP-/BUNNTEKST 17 03 2009

8 Gode kontrakter; definering av oppdraget •Hva skal utføres kontrakten? - Nøyaktig beskrivelse av prosjektet - Forholdet til prosjektbeskrivelser brukt til andre formål (finansiering mv.) - Resultat vs. innsatsforpliktelse •Oppdragsdefinisjon som premissgiver for rettighetsavklaringer ENDRES I TOPP-/BUNNTEKST 17 03 2009

9 Gode kontrakter; IPR-reguleringen •Regulering av rettighetssiden - Bakgrunnsmateriale - Prosjektresultater - Prosjektmateriale - Andre ting som måtte komme ut av prosjektet ENDRES I TOPP-/BUNNTEKST 17 03 2009

10 IPR-reguleringen forts. •Normalregulering? - Oppdragsfinansiert forskning - Bidragsfinansiert forskning - SFIer/konsortier - NFRs standard ENDRES I TOPP-/BUNNTEKST 17 03 2009

11 IPR forts. •Forholdet til - Videre forskningsaktivitet - Undervisning - Publisering •Betydningen av klare oppdragsavgrensninger ENDRES I TOPP-/BUNNTEKST 17 03 2009

12 Kontraktsoppfyllelsesfasen •Hva er avtalt og hva leveres? •Bevissthet rundt roller/rollefordeling •Konfidensialitetsforpliktelser •Institusjonen som ansvarlig for alle institusjonens ansatte/kontraktsetterlevelse ENDRES I TOPP-/BUNNTEKST 17 03 2009

13 Oppsummering •Klargjør roller og forventninger – skap felles plattform •Presise oppdrags-/prosjektsbeskrivelser •Bevissthet rundt roller og forpliktelser gjennom hele prosessen •Ta høyde for det uforutsette ENDRES I TOPP-/BUNNTEKST 17 03 2009


Laste ned ppt "OSLO TØNSBERG STAVANGER BERGEN TRONDHEIM TROMSØ 17 03 2009 Gode avtaler er viktige! Om avtaleregulering av IPR. v/Advokat Trond Skogly."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google