Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldet risikotenkning I Norge?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldet risikotenkning I Norge?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldet risikotenkning I Norge?
Terje Aven Universitetet i Stavanger Samfunnsikkerhets-konferansen 2013, UiS, 10 Januar

2 Ny risikoforståelse P=0.1 + +
Sannsynligheter Kunnskaps-dimensjon Overraskelser ift kunnskapen en har + + P=0.1 K : sannsynligheten bygger på mange forutsetninger, kunnskapen kan være svak eller sterk

3 22. Juli-kommisjonens rapport
Stavanger Aftenblad 20 August 2012

4 Risiko = forventet tap 22. juli-kommisjonen Risiko P X C
C = Konsekvens P = Sannsynlighet

5 Utbredt i praksis, men også i den vitenskapelige litteraturen
Risiko = forventet tap Utbredt i praksis, men også i den vitenskapelige litteraturen

6 Er løsningen å se på risiko som to-dimensjonal
Konsekvens C Sannsynlighet P

7 Forventet tap når hendelsen A har inntruffet
Hendelse A Sannsynlighet for hendelse A

8 Forventet tap når hendelsen A har inntruffet
Usikkerhetsintervall for tapet C hvis A inntreffer Sannsynlighet for hendelse A

9 Hva så med sannsynligheten for at hendelsen A skal inntreffe?
Kan en være usikker på hva denne er? Drillo, sannsynlighet for norge kvalifiserer seg til VM

10 Sannsynlighet for en hendelse A når vi har en kunnskap K
P( A | K) = 0.10 Kuler

11 P(kron) = 0.5 P(angrep) = 0.5 Sterk Kunnskap Svak kunnskap

12 Kunnskapsdimensjonen må bedre med i risikobeskrivelsen
Konklusjon Kunnskapsdimensjonen må bedre med i risikobeskrivelsen Vi må se utover sannsynlighetene

13 Utvidelse av risikomatrisen
Kunn-skap

14 Forutsetninger er en viktig del av kunnskapen som sannsynlighetene bygger på

15 John tilbyr deg et spill, kast av en terning
”1,2,3,4,5”: 6 ”6”: -24 Hva er din risiko?

16 Er basert på en viktig forutsetning – terningen er rettferdig
Risiko (C,P): /6 -24 1/6 Er basert på en viktig forutsetning – terningen er rettferdig

17 “Bakgrunnskunnskapen”
Assumption 1: … Assumption 2: … Assumption 3: … Assumption 4: … Assumption 50: The platform jacket structure will withstand a ship collision energy of 14 MJ Assumption 51: There will be no hot work on the platform Assumption 52: The work permit system is adhered to Assumption 53: The reliability of the blowdown system is p Assumption 54: There will be N crane lifts per year Assumption 100: … Model: A very crude gas dispersion model is applied

18 Kunnskapsdimensjonen må bedre med i risikobeskrivelsen
Konklusjon Kunnskapsdimensjonen må bedre med i risikobeskrivelsen Vi må se utover sannsynlighetene

19 Trusler Known unknowns Unknown unknowns («sorte svaner»)

20 Ny risikoforståelse Risiko P X C (C,P) (C,U) C: Konsekvenser
U: Usikkerhet hva C vil bli

21 Ny risikoforståelse Risiko P X C (C,P) (C,U) P K C: Konsekvenser
U: Usikkerhet hva C vil bli

22 Ny risikoforståelse P=0.1 + +
Sannsynligheter Kunnskaps-dimensjon Overraskelser ift kunnskapen en har + + P=0.1 K : sannsynligheten bygger på mange forutsetninger, kunnskapen kan være svak eller sterk

23 Risiko-informert beslutningstaking
Implikasjoner Analyse Styring Beslutning Mange implkasjoner, risikoaksept ikke bare ved å se på beregnet sannsynlighet, risikoreduksjon er også om kunnskap og usikkerhet, Aksept for forsiktihetsprinsppet, føre var resilience eng. robisthet osv Risiko-informert beslutningstaking

24 Kommisjonens kap. 19.2: God risikoforståelse utvikles over tid, ved at det opparbeides kunnskap om hvor sannsynlig det er at ulike situasjoner vil forekomme, og konsekvensene av ulike utfall. Det er krevende å fullt ut ta inn over seg og gjennomføre tiltak knyttet til å forhindre verste fall-scenarioer, og planlegge konstruktiv respons på lite sannsynlige hendelser. Grunnsikring må være på plass, og i arbeidet med risiko må man ikke bare ta inn over seg historiske erfaringer, men også ta høyde for overraskelser og usikkerhet.

25 Aven, T. (2012) The risk concept
Aven, T. (2012) The risk concept. Historical and recent development trends. Reliability Engineering and System Safety, 99, 33–44.


Laste ned ppt "Foreldet risikotenkning I Norge?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google