Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Litt om K.Lund AS Etablert 8.mai 1874 av Knut Henrik Holtermann Lund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Litt om K.Lund AS Etablert 8.mai 1874 av Knut Henrik Holtermann Lund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Litt om K.Lund AS Etablert 8.mai 1874 av Knut Henrik Holtermann Lund.
105 ansatte, hvorav 84 er rørleggere / lærlinger. Vi er engasjert i alle typer rørtekniske anlegg, og har lang erfaring fra inn- og utland. Sentralt godkjent i henhold til PbL. Godkjent våtromsentreprenør. Godkjent iht. gassnormen Implementert NRL’s system for KS og HMS Eies av ansatte etter at familien Lund solgte aksjene i 2004. Miljøsertifisert i løpet av 2009 Omsetning 2011: ca kr. 135 mill ( konsernomsetning ca 200 mill NOK) Egenkapital pr : kr. 30 mill (42,8%) En av 10 rørentreprenører i NRA, Norsk Rørallianse AS. Lokalisert på 30 geografiske steder i Norge Omsetning 2011 ca 1,7 mrdNOK

2 § 13-20. Våtrom og rom med vanninnstallasjoner
HOBØLKONFERANSEN 2012 § Våtrom og rom med vanninnstallasjoner (1) Våtrom skal prosjekteres og utføre slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og materialer på grunn av vannsøl, lekkasjevann og kondens (2) Følgende skal minst være oppfylt: a) Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må antas å bli utsatt for vann i brukssituasjonen. Rom med sluk skal være utformet slik at eventuelt lekkasjevann ledes til sluk.

3 § 13-20. Våtrom og rom med vanninnstallasjoner (forts)
HOBØLKONFERANSEN 2012 § Våtrom og rom med vanninnstallasjoner (forts) b) I våtrom skal bakenforliggende konstruksjoner som kan påvirkes negativt av fukt være beskyttet av et eget vanntett skift. Gjennomføringer skal ikke svekke tettheten. Materialer velges slik at faren for mugg-og soppdannelser er minimal c) I rom som ikke har sluk og vanntett gulv, skal vanninnstallasjoner ha overløp eller tilsvarende sikring mot fuktskader. Gulv og vegger som kan komme til å bli utsatt for vannsøl, lekkasjevann eller kondens, skal utføres med fuktbestandige materialer.

4 § 13-20. Våtrom og rom med vanninnstallasjoner (forts)
HOBØLKONFERANSEN 2012 § Våtrom og rom med vanninnstallasjoner (forts) d) Rom uten sluk skal utformes slik at eventuelle lekkasjer synliggjøres. e) Vegger med innebygde sisterner eller lignende skal sikres mot fuktinntrenging fra lekkasjer fra installasjonen. Evnt lekkasjer skal synliggjøre og i andre rom enn våtrom skal lekkasjen føre til automatisk avstenging av vannet.

5 Utdrag fra Veiledningen til TEK10:
HOBØLKONFERANSEN 2012 Utdrag fra Veiledningen til TEK10: Vannskadesikre installasjonsmetoder kan være: Åpent rørsystem i rom med vanntett gulv og sluk Plassering av rør i skap eller innredning, men slik at lekkasjer synliggjøres. Plassering av rør i sjakt eller eller innkassing Rør-i-rørsystem når rør legges skjult i vegg/tak eller i systemhimling. Legges med fordelersystem i vanntett skap med avløp til våtromsgulv.

6 Hovedrørføringer i korridorer Rørføringer i sjakter.
HOBØLKONFERANSEN 2012 NOEN UTFORDRINGER: Hovedrørføringer i korridorer Rørføringer i sjakter. Inspeksjonsmuligheter Rør-i-rør Sluk i sjakter Vannstoppventiler/alarm Kontraktuelle bindinger til BVN og/eller Byggdetaljblad Ulik tolkning av lov og forskrift.

7 UTDRAG FRA TK’s Kravspec VVS-anlegg. Rev 25.06.12
HOBØLKONFERANSEN 2012 UTDRAG FRA TK’s Kravspec VVS-anlegg. Rev ”Rør for KV og VV eller varmerør må ikke innstøpes i betong, under ”gulv på grunn” eller i andre lukkede konstruksjoner. Unntatt er KV,VV og varmerør der det benyttes ”rør-i-rør”, gulvvarmerør eller korte ledninger uten avgreininger/skjøter” ”En må med bakgrunn i ovenstående legge opp til mer åpne rørføringer enn tidligere. ……………… Rørføringer over systemhimling,eller bak lett demonterbar innkledning, oppfattes som ”åpne””

8 GJELDER TEK10 VED TILTAK PÅ EKSISTERENDE BYGGVERK?
HOBØLKONFERANSEN 2012 GJELDER TEK10 VED TILTAK PÅ EKSISTERENDE BYGGVERK? Pbl §31-2 slår fast at ”tiltak” på eksist byggverk skal prosjekteres og utføres i samsvar med best gitt i eller i medhold av loven (TEK10) Pbl § 20-1 ramser opp de tiltak som krever søknad og godkjenning, og av relevans for eksist bygg er særlig bokstavene b) og f). Dept ekseplifiserer i en prinsipputtalelse med at arb som faller utenfor søknadsplikt er ”mindre rørleggerarbeider som utskifting av armaturer og rør”. Som eks på tiltak som er søknadspliktig nevnes tilbygg og påbygg og nybygging av våtrom eller ombygging som berører fuktsikring, samt vesentlig reparasjon og ombygging. Selv om ordlyden i 31-2 ikke direkte viser at den må sees i sammenheng med 20-1, er lovens forarbeider klare på dette. Pbl §31-2 omhandler derfor reelt sett kun søknadspliktige tiltak etter § 20-1 Konklusjonen er derfor at TEK10 ikke gjelder på tiltak som ikke er søknadspliktige

9 Stadig like forvirret…?
HOBØLKONFERANSEN 2012 Stadig like forvirret…? Takk for meg!


Laste ned ppt "Litt om K.Lund AS Etablert 8.mai 1874 av Knut Henrik Holtermann Lund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google