Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lean produksjon 5.4 LEAN Introduksjon TQM Center Norway.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lean produksjon 5.4 LEAN Introduksjon TQM Center Norway."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lean produksjon 5.4 LEAN Introduksjon TQM Center Norway

2 Dugelighetsmodellen og Lean
Kunde og Samfunnskommunikasjon Hva er Lean? Leanprinsippene Innføringsprosessen – trinn for trinn Strategisk ledelse (Hoshin – ledelse) Kvalitet Leve- ranse HMS Kostnad Effektiv produksjon Verdiskapende samspill Organisasjonskultur TQM Center Norway

3 Å komme i en klasse for seg
Markedsleder Midt i feltet TQM Center Norway

4 Hva er Lean? Lean handler om å levere den etterspurte verdi til kundene, med minst mulige innsats. Lean er både en filosofi og effektive verktøy. Lean er ikke et prosjekt, men en ny måte å arbeide på. - En kultur. TQM Center Norway

5 Leans historie og situasjon
Lean stammer fra produksjonen hos Toyota i Japan og ble utviklet av Taiichi Ohno Anvendes i dag i virksomheter, sykehus, banker, forsikringsselskap, kommuner mm. Lean er i dag det mest brukte verktøy til optimalisering av virksomheter og verdikjeder. Toyota startet på 50-tallet. Først kjent i Norge i leverandørene til bilindustrien. Universel anerkjent ledelsesfilosofi til alle former for virksomheter. TQM Center Norway

6 De fem grunnleggende lean prinsippene
Definer hva som er verdi for kunden Skap en verdikjede uten tap (muda, sløsing) Skap flyt uten stopp Innfør ”Sug-prosess” Skap en tilstand av kontinuerlige forbedringer Spesifiser kundeverdi for hver produktfamilie sett med sluttbrukers øyne (”VOICE OF THE CUSTOMER”) Identifiser alle trinn i verdikjeden for hver produktfamilie, og fjern alle trinn og alle aktiviteter og all praksis som ikke skaper noen verdi (muda). Sørg for at de gjenværende verdiskapende prosesstrinnene gjøres i en tett og samkjørt rekkefølge slik at produktet flyter lett mot kunden. Når flyt er på plass, la kunden trekke verdi fra den foregående oppstrømsaktivitet Når prosesstrinnene over resulterer i en større gjennomsiktighet slik at ledere og team kan fortsette å fjerne alle typer sløsing, streb etter den perfekte løsningen gjennom kontinuerlige forbedringer (KF) TQM Center Norway

7 1. Fokus på maksimal kundeverdi
LEAN Definer hva som er verdi for kunden Skap en verdistrøm uten tap (muda) Skap flyt uten stopp Innfør ”Sug-system” Skap en tilstand av kontinuerlige forbedringer Temaer: Hva er kundeverdi? Fokus på de vitale få Produktkategorisering Synliggjøring: Produksjonstavler TQM Center Norway

8 Prinsipp 1: Kundeverdi Metoder: Markeds- og kundeundersøkelser.
Kundeobservasjon (discovery) Spørreskjemaer. Oppfølging av kundehenvendelser. Fokusgrupper med potensielle kunder ved utvikling av nye produkter eller ved utvikling av produksjonen. TQM Center Norway

9 2. Verdistrøm uten muda LEAN Temaer
Definer hva som er verdi for kunden Skap en verdistrøm uten tap (sløsing/muda) Skap flyt uten stopp Innfør ”Sug-prosess” Skap en tilstand av kontinuerlige forbedringer Temaer Identifisere verdikjeden Beskrives og optimaliseres Muda analyse Systematisk fjerning av unødvendig muda Endring Nå sutuasjonen Ønsket situasjon TQM Center Norway

10 Prinsipp 2: Verdikjede uten muda
Metoder: Kartlegging av verdikjeden – først internt så også eksternt. Organisering av virksomheten i verdikjeder. Fjerning av muda Kartlegging av verdikjeden skjer med en verdistrømanalyse. På engelsk ”Value Stream Mapping”. Organisering i verdikjeder er et meget effektivt verktøy til flyt. Men det krever stor forandring i mange virksomheter. TQM Center Norway

11 Symboler TQM Center Norway

12 Flytskjema & spagettidiagram
Hva: Flytskjema er et hjelpemiddel for å kommunisere hvordan en prosess er definert Spagettidiagram er et hjelpemiddel for å identifisere bevegelse for å utføre en aktivitet Prosess Spagettidiagram er illustrativ – utfører man en analyse eller er man en profesjonell ”gåer” Start Akt. 1 Akt. 2 Akt. 3 Slutt AKTIVITET 1 INPUT Materialer Instruksjoner Menneskelige ressurser Maskiner Resept/prosessbetingelser Osv OUTPUT Fysisk vare Dokumentasjon AKTIVITET 2 TQM Center Norway

13 Verdiskapende og ikke-verdiskapende
Kunden må være villig til å betale for det Aktiviteten må fysisk endre produktet eller tjenesten Aktiviteten må gjøres feilfritt Ikke verdiskapende = MUDA= TAP Forretningsmessig nødvendig Tilfører ingen verdi til produktet eller tjenesten TQM Center Norway

14 De 7 mudakategoriene (produksjon)
Overproduksjon For mye, for tidlig eller for hurtig Transport Unødvendig transport av emner eller medarbeidere mellom prosesser Bevegelser Unødvendige bevegelser av medarbeidere eller emner i en prosess Ventetid Medarbeidere eller emner som venter på en arbeidsgang avsluttes Omarbeid Sortering, gjenbearbeidning Overforedling Foredling ut over kundens ønsker Lager Materialer som ikke får tilført verdi TQM Center Norway

15 Produktets gjennomløpstid
Verdiskapende tid er en liten del av gjennomløpstida Tradisjonell kostnadsredusering fokuserer ofte på den verdiskapende tida Muda verdiskaping Emballering Venting Støping Transport Rigging Maskinering Lagring Sammenstilling Lagring TQM Center Norway

16 Mudaanalyse Kategoriser aktiviteten og registrer tid og avstand
TQM Center Norway

17 Lean produksjon: Sug system
Prinsipp 3. Skap flyt Kurstemaer: Flyt strategi JIT Signalstyring (kanban) Ordretavler Raske omstillinger (SMED) LEAN Definer hva som er verdi for kunden Skap en verdistrøm uten tap (sløsing/muda) Skap flyt uten stopp Innfør ”Sug-prosess” Skap en tilstand av kontinuerlige forbedringer Lean produksjon: Sug system MATERIALFLYT OPPSTRØM DISP GRAN TABL PAKKE NEDSTRØM SUGSIGNAL (KANBAN) INFORMASJONS-FLYT ENDRING I BEHOV TQM Center Norway

18 Skap flyt Metoder: Flytte prosesser tett sammen. Fjerne muda.
Små seriestørrelser. JIT Stabilisering av prosesser (fjern flaskehalser) Stabile prosesser er en forutsetning for flyt. Det gjelder både produksjon og administrative prosesser. Husk at det først er snakk om reelt flyt, når varene flyter mellom verdiskapende aktiviteter. Ikke-verdiskapende aktiviteter må vekk for å oppnå flyt. TQM Center Norway

19 Hva er flyt? Flyt er måten materialer beveger seg gjennom verdistrømmen: I en lean bedrift skjer bevegelsen jevnt og trutt I en tradisjonell ERP/MRP drevet produksjon skjer dette uregelmessig, men mange start og stopp underveis Manglende flyt i ERP/MRP drevet produksjon forårsaker: Unødvendig lang ledetid Unødvendig mye lagerareal Manglende evne til raskt å reagere på endringer i kundebehov I en lean bedrift kjennetegnes flyt av: Små serie/batchstørrelser Ingen ikke-verdiskapende aktiviteter Lite svinn og vrak-kjøring TQM Center Norway

20 Hva er effekten av kort gjennomløpstid?
Øket responsevne ved endringer i behov Færre parallelle arbeidsordre – enklere å holde oversikt Mindre varer i arbeid (mindre varer i PL) Mindre kapitalbinding Enklere å holde orden TQM Center Norway

21 Flyt Metoder: Lage et bilde av hva som gjøres for å omdanne innsatsfaktorer til et ferdig produkt pr produktfamile Vite hva TAKT’en skal være. Hvor mye skal kunden ha? Og produsere volumet tettest opp til dette Finne flaskehalser Finne ut hvilke lagernivå som må til for å holde flyten Skille på produktfamilier Produser og pakk ihht kundeordre Produser mot forecast og pakk mot kundeordre Kombinasjoner av dette Sett helheten i fokus – finn ut hva det optimale er for produktfamilien, ikke bare hva som er optimalt for maskinsenteret. Gjennomløpstid er en god indikator på hvor god helheten er, spesielt for de produktene som skal produseres og pakkes mot ordre TQM Center Norway

22 Visuelt hjelpemiddel for å balansere prosessene
Takt Stack Chart (Yamazumi) Visuelt hjelpemiddel for å balansere prosessene Takt tid 1 2 3 4 5 Produksjonsteam Ordre ______ Skift tid = minutter per produkt TQM Center Norway

23 Prinsipp 4: Trekk produktene gjennom verdikjeden
LEAN Definer hva som er verdi for kunden Skap en verdistrøm uten tap (sløsing/muda) Skap flyt uten stopp Innfør ”Sug-prosess” Skap en tilstand av kontinuerlige forbedringer Kurstemaer: Ordrestyring (signal) Produksjonstavler Visuell styring TQM Center Norway

24 Prinsipp 4: Skap trekk Verktøy:
Avkortning av gjennomløpstiden med flyt er det viktigste verktøy. Avkort tidshorisonter på alle aktiviteter – planlegging, målinger mm. Visuell styring i struktur, planlegging, ordrer mm. Mange virksomheter arbeider for å skape ro og for å være klar til ordre. Ordre som kanskje aldri kommer. Ved trekk skal virk-somheten være klar til ordre. Hele tiden. Forutsettingen for dette er at man har overkapasitet. Skapt ved å fjerne sløsing. TQM Center Norway

25 Prinsipp 4: Skap trekk Målet med flyt er bl.a. å redusere ledetiden i verdikjeden slik at aktiviteter og prosesser først skal startes når det er et reelt kundebehov Dette handler om å gjennomføre flest mulige steg i kjeden basert på ordre fra kundene TQM Center Norway

26 Sug system Et sugsystem eliminerer/reduserer lageroppbygging mellom prosesstrinnene fordi det trigges produksjon/pakking kun når det er nødvendig. Tradisjonell produksjon: Skyvesystem (ERP) Lean produksjon: Sug system DISP GRAN PAKKE TABL INFORMASJONS-FLYT ENDRING I BEHOV Oppstrømsaktiviteter leverer produserte enheter – ikke nødvendigvis slik behovet tilsier OPPSTRØM NEDSTRØM MATERIALFLYT MATERIALFLYT Nedstrømsaktivtet som signaliserer behov fra oppstrøms-aktivitetene DISP GRAN TABL PAKKE OPPSTRØM NEDSTRØM INFORMASJONS-FLYT SUGSIGNAL (KANBAN) ENDRING I BEHOV Sug- system kan tilpasse seg endringer ved å oppdatere behovet i sluttaktiviteten. Oppstrøms- aktiviteter må forholde seg til dette. Skyvsystem krevere at alle aktiviteter må re-planlegges når kundebehov endrer seg TQM Center Norway

27 TPM Totalt produktivt vedlikehold
HVA: Overføre noe vedlikehold til operatører Forenkle utstyr; utvikle utstyr videre Hindre ikke planlagt stans Finne løsninger for å redusere behovet for vedlikehold Hastighet på linje er på 70 – 90% av std hastighet: Småstans, tuning av linjen osv reduserer denne OEE = Ytelse x Tilgjengelighet Andel av registrert tid det kommer produkt ut fra linjen. Omstilling og stopptid (driftsforstyrrelser, teknisk assistanse, mangler personell osv) trekker tallet nedover TQM Center Norway

28 Gjennomløpstid Gjennomløpstiden forteller oss noe om gapet mellom prosesstid og leveringstid: TQM Center Norway

29 Prinsipp 5: Kontinuerlig forbedring
LEAN Definer hva som er verdi for kunden Skap en verdistrøm uten tap (sløsing/muda) Skap flyt uten stopp Innfør ”Sug-prosess” Skap en tilstand av kontinuerlige forbedringer Kurstemaer: PUKK-hjulet Faste teammøter Hverdagsforbedringer TQM Center Norway

30 Forbedringspyramiden
Leder- team Oppfølging av KPI-er (3 G) Tverrfaglige KF prosjektteam Kroniske problem Kontinuerlige forbedringer Faste KF-team Kjent årsak? Hverdagsforbedringer Ja Dags/ukemøter Vi-plan  TQM Center Norway

31 Standardisert arbeid SOP Detaljer for hvert trinn TQM Center Norway

32 Sterke team 10-15 min med fast agenda PUKK:
Kontroller – Status Korriger – opprettholde og forbedre det som trengs Planlegg ny dag/uke Oppdater visuell informasjon Alle med

33 Sterke team 10-15 min med fast agenda PUKK:
Kontroller – Status Korriger – opprettholde og forbedre det som trengs Planlegg ny dag/uke Oppdater visuell informasjon Alle med

34 Sterke team 10-15 min med fast agenda PUKK:
Kontroller – Status Korriger – opprettholde og forbedre det som trengs Planlegg ny dag/uke Oppdater visuell informasjon Alle med

35 Resultater med lean En ”Lean” virksomhet vil oppnå kontinuerlig bedre resultater innen kvalitet, økonomi, levering og HMS. Fordi der er snakk om en kultur, vil resultatene fortsette å komme år etter år. De viktigste resultatene er: Bedre kundeservice. Kortere leveringstid. Reduserte lagre. Høyere kapasitet. Økt produktivitet. Bedre ergonomi. Mer visuell styring. Bedre arbeidsmiljø. TQM Center Norway

36 En Lean virksomhet Kontinuerlig forbedring skjer hver dag.
Alle tenker på minimalisering av muda. Samarbeid med leverandører og kunder for bedre løsninger. Utvikler nye produkter sammen med kundene. Der er lang vei å gå for å oppnå en Lean virksomhet. Men gevinstene kommer heldigvis før Husk at vi reelt aldri ”kommer i mål” – Lean er en konstant og permanent forandring. En ny kultur! TQM Center Norway

37 Verktøy Bak prinsippene finnes en omfattende verktøykasse.
Verktøyene for de enkelte prinsippene er forskjellige og det er forskjell på anvendelsen i f.eks. produksjon, konstruksjon og administrasjon. De fleste verktøyene er grunnleggende de samme. TQM Center Norway

38 Alle verktøyene tilgjengelig
Prinsipper for verdiskapende Samspill: Fokus på maksimal kundeverdi 2. Skap en verdistrøm uten tap (muda) 3. Skap flyt uten stopp Innfør sug-prinsippet Skap en tilstand av medvirkning og kontinuerlige forbedringer Digitale læringsressurser Kaizen KF Kanban 5 S Verdistrøm analyse Standardisert Produksjon Poka Yoke SMED Etc. MUDA (tap) Overproduksjon Tungvinn prosess Lager Transport Gangtid Venting Vrak Etc. TQM Center Norway

39 Lean er en stor forandring
Lean er en ny måte å arbeide og tenke på Det vil bli stilt spørsmålstegn ved mange aktiviteter i virksomheten. Lean tenker ikke i små deler, men i det overordnede flyt. Endring i innstilling, holdning og vaner Gjør vi innføringen på feil måte, kan det bli en stor fiasko. Omvendt kan det også bli en stor suksess, hvis vi involverer alle Lean forutsetter at alle er med. TQM Center Norway

40 Hva koster Lean? Med så store resultater skulle man forvente store investeringer.. Men Lean krever kun små økonomiske investeringer. Men det krever ledelsesmessige og menneskelige investeringer i form av endringer i vår atferd. Typiske Lean-kostnader: Innkjøp av tavler, layoutendringer, dublering av verktøy, utdannelse og trening mm. Mange velger også å engasjere én eller flere Lean forandringsagenter og/eller søke ekstern hjelp. TQM Center Norway

41 Hvorfor velge Lean? Hvorfor velge en så stor forandring?
Fordi Lean kan gi varige sterke resultater i alle virksomheter. Likevel må man ikke bare ”velge” Lean. Lean krever ledere som vil og en organisasjon som mestrer forandring. Det handler om hvordan man vil skape seg en konkurransedyktig plattform i markedet. Husk å velge de 5 prinsipper – og ikke bare ordet ”Lean”! TQM Center Norway

42 Innføring i fire faser 1 2 3 4 Strategisk Valg TURMAT 1 Forankring
av lean TURMAT 2 Innføring Fasthold og utvid Beslutning Ståstedsanalyse Formål og mål Strategi Tid Styringsgruppe Mål Involvering Måling Trening Læriongs- Prosjekter (5 S) Læringsprosjekter Trening Såredning Standardisering Kaizen Målinger Lean blir atferd Involvering: -Leverandører -Kunder. Coaching Opplæring IKT TQM Center Norway

43 Gode råd Målrettet og meget synlig ledelse. Åpenhet og dialog.
Riktige og nødvendige ressurser. God forandringsledelse. Aktiv utnytelse motstand. Riktige ord og verktøy. Riktig tidshorisont. TQM Center Norway

44 Motivering av organisasjonen
Forståelse for endringsbehov og mål. Klar og ambisiøs visjon (ny plattform). Klart budskap om arbeidsplasser. Dialog; overordnet og i hverdagen. Innflytelse og eierskap. Realistiske ambisjoner. TQM Center Norway

45 Vedlikehold er vanskelig
Vedlikehold skjer først og fremst ved at det daglig brukes metodene Samtidig skal belønningssystemer, målinger og standarder tilpasses. Men ikke minst skjer vedlikehold ved at verktøyene gir mening for den enkelte! TQM Center Norway

46 Lean på bånnlinja Forbedringer med Lean viser seg ikke straks nede på bunnlinjen. Det er viktig at man skaper forbindelse mellom Lean og f.eks. reduserte lagre, utsatte investeringer, redusert overarbeidsmengde osv. Bunnlinjen fastholder toppledelsens fokus! TQM Center Norway

47 Hvem kan anvende Lean? Alle!
Alle virksomheter, alle bransjer, alle… kan anvende Lean. Men ikke alle kan få suksess med Lean. Suksess krever at man gjennomfører god forandringsledelse og holder fast kurs. TQM Center Norway

48 Relaterte Lean-verktøy
Relaterte verktøy avhenger av typen av virksomhet og produkt. Verktøy skal derfor finnes innenfor produksjon, administrasjon osv. Søk på nettet, les bøker, søk ekstern hjelp… det er mange veier til mer viten om Lean. TQM Center Norway


Laste ned ppt "Lean produksjon 5.4 LEAN Introduksjon TQM Center Norway."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google