Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Maritim Aa-registrering – presentasjon og praksis

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Maritim Aa-registrering – presentasjon og praksis"— Utskrift av presentasjonen:

1 Maritim Aa-registrering – presentasjon og praksis
BERGEN MARITIME PERSONALFORUM Maritime fagdager i Bergen 10. og 11. november Maritim Aa-registrering – presentasjon og praksis

2 Maritimt miljø på Mjøsa

3 Ansatte NAV Aa-registeret mars 2009

4 NAV Aa-registeret Sentralisert til Hamar 1. mai 2005.
1. april 2006 ble Maritimt Aa-register underlagt NAV Aa-registeret Fra 1. mars 2008 ble alle oppgaver knyttet til landbasert- og maritimt Aa-register samlet på Hamar. Registeret innholder opplysninger om: Ca arbeidsgivere på land arbeidsforhold Ca 700 arbeidsgivere/redere til sjøs mannskaps registreringer

5 Hva inneholder registeret?
Arbeidstaker: Fødselsnummer (fra folkeregisteret hentes opplysninger om navn og adresse) For utenlandske sjøfolk uten fødselsnummer eller d-nummer, rekvirerer vi fra Personregisteret Startdato og eventuelt sluttdato (hos den enkelte arbeidsgiver) Yrke i henhold til standard (stilling om bord i skipet) Arbeidstid (dager) Arbeidssted (fartøy) Dato for endringer (yrke) Arbeidsgiveropplysninger hentes fra Enhetsregisteret

6 Hvem bruker registeret?
Registeret benyttes av mange offentlige etater, og til mange forskjellige formål NAV behandling av søknad om ytelse Sykefraværsoppfølging utarbeidelse av statistikk (resultatindikatorer) avdekking av trygdemisbruk Statistisk sentralbyrå sentral statistikkilde, særlig for sysselsettingsstatistikk Politiet oppsporing av personer man ønsker å komme i kontakt med Statens innkrevingssentral inndrivelse av krav Kemner arbeid mot svart arbeid, kontroll av virksomheter Kommunene planlegging av for eksempel infrastruktur Flere….

7 Rapportering til Aa-registeret
Landbasert Aa-register Ca 75% elektroisk innrapportering 20-25% manuell innrapportering Maritimt Aa-register Kun manuell innrapportering Større detaljeringsgrad i data som skal rapporteres

8 Maritimt Register AT som ikke er registrert i FolkReg
SSB gjennom fil fra AA registeret Internasjonal 8 8

9 L/D nummer TID D-nummer Nytt D- nummer Maritim folkreg.ID.
Personsnummer Adresse i Norge Maritim folkreg.ID. Adr. i utlandet L-nummer Gammelt Liste

10 Forenklet registrering
Etter søknad til NAV Aa-registeret. Skal ikke sende melding om skifte av fartøy (fratrådt/tiltrådt) når: Samme arbeidsgiver Samme register (NOR, NIS eller UTLA) og Samme fart (innenriksfart, utenriksfart eller oljeboring)

11 Forenklet registrering
NOR NIS UTLA

12 Den maritime meldeblanketten
Nyeste versjon ligger alltid på under ”Relatert innhold” - Skjema for maritime arbeidsforhold Skjemanummer NAV

13 Type melding Valg av type melding har betydning for videre lesing og registrering av informasjonen på blanketten Ansettelse/tiltredelse Endring av yrke Fratredelse Opphør

14 1 Personopplysninger – Maritimt Aa-register som Personregister
1.1 Fødselsdato, personnummer eller D-nummer Identifiserer arbeidstakeren Dersom arbeidstakeren ikke har D-nummer, eller dette er ukjent for både arbeidsgiver og arbeidstaker, må kopi av pass legges ved meldeblanketten. Arbeidsgiver får brev med informasjon om tildeling av D-nummer. Navn, statsborgerskap og kjønn Nødvendig for rekvirering av d-nummer. Oppdager arbeidsgiver/arbeidstaker feil? Send melding om dette med kopi av pass!

15 1 Maritimt Aa-register som Personregister
Sivilstand og adresse Opplysninger som brukes av SfU for å ligne utenlandske arbeidstakere til sjøs, i kombinasjon med andre opplysninger (som lønn- og trekkoppgave) For nordmenn/arbeidstakere med norsk fødselsnummer hentes disse opplysningene fra Folkeregisteret

16 2 Opplysninger om arbeidsgiver og fartøy
Organisasjonsnummer og navn Må være overensstemmelse for korrekt registrering av arbeidsforholdet

17 2 Opplysninger om arbeidsgiver og fartøy
2.5 Innvilget rett til forenklet registrering Unntak fra meldeplikt når ansatt skifter mellom fartøy som går i samme fart og innen samme register Fartøysopplysninger Må være i overensstemmelse med hverandre

18 3 Opplysninger om arbeidsforholdet
Ansettelse, pkt. 3.1 Dato for ansettelse – når arbeidsforholdet tar til etter kontrakt Tiltredelse, pkt. 3.2 Dato for når arbeidstaker fysisk går om bord i fartøyet

19 3 Opplysninger om arbeidsforholdet
Fratredelse, pkt. 3.3 Gjelder dato for når arbeidstakeren fysisk går av fartøyet Opphør, pkt. 3.4 Den dato arbeidsforholdet avsluttes Ved permisjon/permittering ut over 14 dager Når den ansatte har vært sammenhengende sykemeldt i over 12 måneder

20 3 Opplysninger om arbeidsforholdet
Endring av yrke, pkt. 3.5 og 3.6 Endring meldes reelt bare ved endring av yrke Dato for endring av yrke påføres i pkt. 3-6, ikke 3.2 da det åpner for misforståelser

21 3 Opplysninger om arbeidsforholdet
3.7 Antall feriedager til gode Skal bare fylles ut ved opphør av arbeidsforholdet, og dersom opptjente ferie-/fridager ikke er medregnet i felt 3.4 (opphørsdato).

22 4. For arbeidsgiveren Signatur MÅ påføres Av arbeidsgiver
Meldeblankett uten signatur returneres

23 5. For offentlig kontrollmyndighet
Aa-skjema inngår som del av kontroll av maritim tjeneste Arbeidsgiver har ansvar for at forkontroll blir gjennomført. Kontrollmyndighet skal sende meldingen til Aa-registeret umiddelbart etter at kontroll er foretatt.

24 Kontaktinfo www.nav.no/aaregisteret Tlf: 62 02 40 00
Informasjon Skjemaer Tlf: E-post: Post: NAV Aa-registeret, Pb 4330, 2308 Hamar


Laste ned ppt "Maritim Aa-registrering – presentasjon og praksis"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google