Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MULIGHETSSTUDIE - UTVIDELSE AV HASLEHALLEN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MULIGHETSSTUDIE - UTVIDELSE AV HASLEHALLEN"— Utskrift av presentasjonen:

1 MULIGHETSSTUDIE - UTVIDELSE AV HASLEHALLEN
OSLO TURNFORENING

2 MULIGHETSSTUDIE – UTVIDELSE HASLEHALLEN
MARS 2014

3 Oslo Turnforening ønsker tilby mer aktivitet på Hasle
Oslo Turnforening ønsker tilby mer aktivitet på Hasle. Det er et stort behov for hallkapasitet for å ta imot flere barn, unge og voksne som ønsker et tilbud. Pr i dag er det ca 1550 medlemmer med barn og ungdom i alle aldre, men fortsatt er det minst 300 barn på venteliste blant de yngste. Hasle og Teglverkstomten er et område i transformasjon, og det er mange aktører som er i gang med å utvikle eiendommer og infrastruktur i nærmiljøet. Oslo Turnforening ser det som viktig å forankre planer om ny turnhall både mot Oslo kommune, naboer og andre aktører i nærområdet. Snøhetta er engasjert av Oslo Turnforening som rådgiver og har arbeidet aktivt for å legge til rette for en god dialog ved å informere og involvere. Målet er å etablere helhetlige og gode løsninger både for området generelt og for foreningen spesielt. Turn er en allsidig idrett som gir et godt grunnlag for alle fysiske aktiviteter. Det er et mål for Oslo Turnforening å være en åpen og inkluderende organisasjon, som skal gi et godt tilbud på breddesiden. I tillegg har foreningen elitepartier med utøvere og trenere som driver med turn og troppsgymnastikk på et høyt nivå. Foreningen har samarbeid med både turnlandslaget og Olympiatoppen. For å kunne møte økende etterspørsel og samtidig opprettholde kvaliteten i tilbudet for barn, unge og voksne er det prekært å komme i gang med å etablere en ny turnhall så raskt som mulig. Mulighetsstudiet ble lagt frem i møte med EBY (Eiendoms og byfornyelsesetaten i Oslo kommune) og samarbeidsutvalget for Teglverkstomten den 9. desember Initiativet ble svært godt mottatt. Mulighetsstudiet viser overordnede tanker og ideer og illustrerer potensiale for utvikling av området i en helhetlig sammenheng. Prosjektet er foreløpig ikke presentert eller løst på et detaljert nivå. Studiet danner grunnlaget for videre arbeid med å etablere omforente løsninger og kostnadsramme, samt finansiering og fremtidig drift. MULIGHETSSTUDIE – UTVIDELSE HASLEHALLEN MARS 2014

4 OVERSIKTSPLAN –GJELDENDE REGULERING
OSLO TENNIS ARENA TEGLVERKET SKOLE FERDIG 2015 BU 2 Mulig ny turnhall BU 1 Ny barnehage Ferdig 2016 OSLO TURN TEGLVERKSDAMMEN FERDIG 2015 MULIGHETSSTUDIE – UTVIDELSE HASLEHALLEN MARS 2014

5 OVERSIKTSPLAN –VI ØNSKER AT TURNHALLEN SKAL FÅ FLERE ADKOMSTVEIER
Mulig ny turnhall OSLO TURN MULIGHETSSTUDIE – UTVIDELSE HASLEHALLEN MARS 2014

6 NY HALL MED MELLOMBYGG tennishall
MULIGHETSSTUDIE – UTVIDELSE HASLEHALLEN MARS 2014

7 HASLESMUGET DAGENS SITUASJON TURNHALL KANTINE TENNISHALL TENNISHALL
MØBEL LAGER TENISHALL MULIGHETSSTUDIE – UTVIDELSE HASLEHALLEN MARS 2014

8 HASLESMUGET SETT MOT ØST PUBLIKUM GALLERIKORRIDOR TENNISHALL UTØVER
MULIGHETSSTUDIE – UTVIDELSE HASLEHALLEN MARS 2014

9 NY TURNHALL MED MELLOMBYGG
Utøver oppvarmingskorridor WC/ gard 25,3 m Eksisterende turnhall 1620 m2 Lager ny turnhall h =7 m 1160 m2 45,8 m NY TURNHALL MED MELLOMBYGG Plan M2 BRA Totalt nytt areal plan 1 og 2 = 2600m2 MULIGHETSSTUDIE – UTVIDELSE HASLEHALLEN MARS 2014

10 NY HALL MED MELLOMBYGG OG BRO TIL TENNISHALL, BARNEHAGE, OG PARKOUR PARK
Gallerikorridor Klubbrom/ vestibyle Sal for motorikk Eksisterende turnhall tribuner galleri Åpent ned 38 x 21, 3 m Administrasjon Mulig SFO Dansesal h =4,5 m 213 2 Nytt areal Plan 2 920 m2 BTA MULIGHETSSTUDIE – UTVIDELSE HASLEHALLEN MARS 2014

11 KONSEPTSNITT A-A NY HALL EKSISTERENDE HALL KONSEPTSNITT B-B UTGANG TAK
TEKNISK TEKNISK ROM VESTIBYLE BRO TIL TERRENG UNDERVISNING VESTIBYLE LAGER/TILFLUKT GARASJE LAGER KONSEPTSNITT A-A NY HALL EKSISTERENDE HALL MELLOMBYGG TEKNISK PUBLIKUMS GALLERI GALLERI LAGER GROP KONSEPTSNITT B-B MULIGHETSSTUDIE – UTVIDELSE HASLEHALLEN MARS 2014

12 TENNIS HALL NY HALL EKSISTERENDE HALL PLANLAGT BARNEHAGE MELLOMBYGG
MULIGHETSSTUDIE – UTVIDELSE HASLEHALLEN MARS 2014


Laste ned ppt "MULIGHETSSTUDIE - UTVIDELSE AV HASLEHALLEN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google