Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Privat finansiering av medisinsk og helsefaglig FoU 02-11-11 Ole Wiig NSG – Seminar “Private aktørers rolle i medisinsk og helsefaglig forskning” Gardermoen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Privat finansiering av medisinsk og helsefaglig FoU 02-11-11 Ole Wiig NSG – Seminar “Private aktørers rolle i medisinsk og helsefaglig forskning” Gardermoen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Privat finansiering av medisinsk og helsefaglig FoU 02-11-11 Ole Wiig NSG – Seminar “Private aktørers rolle i medisinsk og helsefaglig forskning” Gardermoen Park Inn

3 Hvor stor andel av det nasjonale bildet utgjør private aktører? Finansiering av medisinsk og helsefaglig forskning i Norge 01-02-033Endres i topp-/bunntekst

4 Bakgrunn, datagrunnlag, metode • FoU-statistikken for 2009 – Basert på internasjonale retningslinjer (OECD) – Resultater leveres internasjonale organisasjoner (OECD, Eurostat) • Datakilder for finansieringsmønster – Oppgaver fra utførende enheter • Spørreskjemaer • Regnskaper • Personalopplysninger – Oppgaver direkte fra finansieringskilder

5 Bakgrunn, datagrunnlag, metode • Detaljeringsgrad varierer mellom sektorer og delsektorer • Avveining mot rapporteringsbelastning • Mest detaljert informasjon om universiteter og høgskoler der NIFU baserer FoU-statistikken på en sammenstilling av flere ulike kilder • Tallene viser det som er registrert ved de utførende institusjonene! – Prinsipp: føre midler tilbake til primærkilden

6 Driftsutgifter til FoU totalt og til medisin og helsefag 2009, etter sektor

7 Driftsutgifter til medisinsk og helse- faglig FoU i UoH- og inst.sektoren 2009

8 Totale FoU-utgifter i Norge i 2009 etter finansieringskilde. Prosent.

9 Totale FoU-utgifter finansiert av andre kilder i 2009 etter utførende sektor

10 Totale FoU-utgifter i UoH- og institutt- sektoren i 2009 etter finansieringskilde

11 Driftsutgifter til medisinsk og helse- faglig FoU i UoH-sektoren 2009

12 Driftsutgifter til medisinsk og helse- faglig FoU i universitetssektoren 2009

13 Oppsummering • Begrenset detaljinformasjon om privat finansiering, dvs. ideelle organisasjoner, fond, gaver • Kvantitativt og relativt sett beskjedne bidrag • Ikke dermed sagt at disse midlene ikke spiller en viktig rolle i medisinsk og helsefaglig FoU…

14 Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig forskning og utviklingsarbeid i 2009 En analyse basert på FoU-statistisk materiale Ole Wiig Hebe Gunnes Susanne Lehmann Sundnes Rapport 28/2011

15 www.nifu.no


Laste ned ppt "Privat finansiering av medisinsk og helsefaglig FoU 02-11-11 Ole Wiig NSG – Seminar “Private aktørers rolle i medisinsk og helsefaglig forskning” Gardermoen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google