Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PARK OG IDRETT Landslag for park-, idretts- og friluftsanlegg Drift- og vedlikehald av idrettsanlegg. • Kva kan park og idrett by på? Dialogkonferansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PARK OG IDRETT Landslag for park-, idretts- og friluftsanlegg Drift- og vedlikehald av idrettsanlegg. • Kva kan park og idrett by på? Dialogkonferansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 PARK OG IDRETT Landslag for park-, idretts- og friluftsanlegg Drift- og vedlikehald av idrettsanlegg. • Kva kan park og idrett by på? Dialogkonferansen Bergen 9. september 2008 Rune Titlestad Leder Park & Idrett

2 PARK OG IDRETT Landslag for park-, idretts- og friluftsanlegg Park & Idrett Frivillig forening med 500 medlemmer, kommuner, fylkeskommuner, organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner

3 PARK OG IDRETT Landslag for park-, idretts- og friluftsanlegg Park & Idretts hovedmål •Følge samfunnsutviklingen og være en sentral formidler innen fagområdet •Synlig pådriver i den offentlige debatten •Aktiv premissleverandør overfor utdanning, forskning og utviklingsarbeid •Være ledende i Norge på kursformidling

4 PARK OG IDRETT Landslag for park-, idretts- og friluftsanlegg Park & Idrett •Styret består av frivillige rekruttert fra fagfeltet. Alle har sentrale jobber innen fagfeltet •Et lite, men godt sekretariat •Vår eminente daglige leder er: Helene Bugge + Alice Boyd •Vi har lyst ut stilling som prosjektleder for utdanning og informasjon •Kontoret ligger ved Norges Idrettshøgskole, Oslo

5 PARK OG IDRETT Landslag for park-, idretts- og friluftsanlegg Utfordringer i anleggene Ledelse – mennesker – faglig kompetanse

6 PARK OG IDRETT Landslag for park-, idretts- og friluftsanlegg Kompetanse Faglig kompetanse i forhold til de tekniske, klimatiske, sikkerhetsmessige og idrettsfunksjonelle krav og forventninger

7 PARK OG IDRETT Landslag for park-, idretts- og friluftsanlegg Hva lever vi av? Basisfinansiering fra KKD Medlemskontingent Inntekter fra prosjekter Kurs- og seminarvirksomhet

8 PARK OG IDRETT Landslag for park-, idretts- og friluftsanlegg Kurs- og kompetansetiltak •Forvaltningskurs og konferanser som tar opp overordnede politiske spørsmål •Anleggskonferansen •Hurdalskonferanse IV •praktiske kurs –islegging av kunstisbaner, snølegging, –drift og vedlikehold av bade- og svømmeanlegg, vannbehandlingskurs, renhold –bruk av blomster og stauder i anlegg for å nevne noen. –Isbaneseminar hvor alle isdriftere i landet deltar.

9 PARK OG IDRETT Landslag for park-, idretts- og friluftsanlegg Mål rekruttering 2008 Få alle fylkeskommuner inn som medlemmer Få flertallet av norske kommuner inn som medlemmer

10 PARK OG IDRETT Landslag for park-, idretts- og friluftsanlegg Utfordring for oss! •Hvem gjør hva innen området utdanning/opplæring og kompetanse? •Hvem bør gjør hva? –Arbeidsfordeling mellom Park & Idrett og fylkeskommunene, idretten og andre private og eller andre instanser

11 PARK OG IDRETT Landslag for park-, idretts- og friluftsanlegg Hva er vårt ønske? •Vi gjennomfører faglige kurs på oppdrag for KKD, fylkeskommuner, kommuner og idretten •Fylkene forvaltningskurs og seminarer innen politikkområder

12 PARK OG IDRETT Landslag for park-, idretts- og friluftsanlegg Moren vil beslaglegge sønnens ben Varsler rettssak etter Lanzingers amputasjon WIEN/OSLO (VG) Advokaten til Matthias Lanzingers (27) familie vil ta beslag i det amputerte beinet og bruke det som bevis i en eventuell rettssak.

13 PARK OG IDRETT Landslag for park-, idretts- og friluftsanlegg •Bare politiet får se overvåkingsbilder •Nå har partene kommet til enighet. •FFK har utplassert ni overvåkingskameraer i og rundt stadion. Datatilsynet fant det lite tilfredsstillende at FFK har tilgang til kameraene. • Har ikke tilgang Sikkerhetssjef i FFK, Svein Erik Waters, får ikke tilgang til å styre overvåkingsanlegget eller opptakene. Det har Datatilsynet bestemt. (

14 PARK OG IDRETT Landslag for park-, idretts- og friluftsanlegg Best uten ulykker •Hvordan kan vi best mulig forebygge ulykker? Kunne vi gjort noe annerledes? •Hvordan kan vi best mulig hindre ulykker? •Skal våre anlegg være risikofrie? •Hva sier produktloven/Internkontroll-forskriften? •Toppidrett/arrangementer – nye krav m/sikkerhet og drift i praksis •HMS – gode driftsrutiner – tryggere anlegg •Eierskap og ansvar

15 PARK OG IDRETT Landslag for park-, idretts- og friluftsanlegg Best uten ulykker •Alle skal være trygge i idretten (anleggene) •Hva gjør vi når det likevel skjer? •Hvordan håndterer vi de involverte? •Hvordan håndterer vi media?

16 PARK OG IDRETT Landslag for park-, idretts- og friluftsanlegg Utfordringer i anleggene Trygghet og mestring =Trivsel

17 PARK OG IDRETT Landslag for park-, idretts- og friluftsanlegg Suksessfaktor Den viktigste ressursen er du og dere. Bruk tiden før, mellom og etter forelesinger til erfaringsutveksling og dialog Lykke til


Laste ned ppt "PARK OG IDRETT Landslag for park-, idretts- og friluftsanlegg Drift- og vedlikehald av idrettsanlegg. • Kva kan park og idrett by på? Dialogkonferansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google