Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samisk kultur i barnehagen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samisk kultur i barnehagen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samisk kultur i barnehagen
Førskolelærerutdanninga, 3. studieår Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) 2007

2 Samisk kultur i barnehagen
Den nye rammeplanen sier følgende under fagområdet ”Nærmiljø og samfunn”: Gjennom arbeid med området nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna - blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og får kjennskap til samiske fortellinger, sagn og andre deler av samisk kultur og hverdagsliv.” (s. 41)

3 Samisk folkegruppe Samer er en folkegruppe som er bosatt i Norge, Sverige, Finland og Russland. Det finnes ca samer, definert etter flere kjennetegn, som språk, etnisk og kulturell tilhørighet eller erverv i tradisjonelle samiske næringer.

4 Flagget Det samiske flagget er rødt, grønt, gult og blått, der hver farge har sin symbolikk. Fargene symboliserer også at samene lever i fire land. Sirkelen forestiller sola (rød) og månen (blå). Flagget er formgitt av kunstneren Astrid Båhl.

5 Språk Det finnes ti samiske språk i dag.
Det samiske språkområdet strekker seg over Norge, Sverige, Finland og Russland. I Norge har vi nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.

6 Barneoppdragelse Noe av det mest sentrale ved samisk barneoppdragelse, er oppdragelse til selvstendighet. Pedagogiske hjelpemidler som er mye brukt, er fortellinger, sagn og historie. Muntlig fortelling overfører kunnskap og viten fra en generasjon til den neste. Fire hovedelementer utgjør essensen i samisk barneoppdragelse: Selvstendighet, hardførhet/det å kunne tåle, frihet , nærhet/kjærlighet. Tre sentrale områder for å oppdra barn som samiske: Samisk språk, samiske tradisjoner og den samiske storfamilien.

7 Lek Det er viktig for samiske barn å leke på samisk.
All lek trenger næring og barn må ha opplevelser for å leke.

8 Hva reinen gir Skinn Kjøtt Innmat Horn og bein

9 Duodji Duodji er samisk håndverk, som vi egentlig ikke har noe norsk ord for. Ordet binder sammen samisk kunsthåndverk, husflid, sløyd og småindustri. Man bruker materialer som er tilgjenglige, og de kommer ofte fra naturen, f. eks. skinn, ull, tre, horn og bein.

10 Joik ”Juoingan”, som er det samiske ordet for joik, er en måte å synge på. Joiktradisjonen har overlevd i mange generasjoner.

11 Samisk kultur i barnehagen
I dag finnes lavvo i barnehager rundt omkring i landet. Men er det slik at barnehagene knytter dette opp imot samisk kultur og historie? I samisk kultur blir det ofte fortalt historier rund bålet i lavvoen. Dette er en tradisjon vi kan ta med oss i barnehagesammenheng.

12 Materiell Gjennom prosjektet og utstillinga erfarte vi at det finnes lite materiell for barnehagene, til arbeid med samisk kultur. Vi har brukt veldig mange timer, nærmere sagt uker, for å skaffe materiell til utstillinga ... … men litt fant vi …

13 Puslespill

14 Duodji-bildespill Duodji-bildespill består av 27 bildekort som er knyttet til duodji. Kortene er organisert på tre brett. Spillet kan brukes til bildelotto parspill bingo. Eller man kan diskutere hva man trenger for å lage f.eks. nállogoahti. Klikk her, skriv ut filen på fargeskriver, lim farget papir på baksiden, klipp opp og laminer. Illustrasjonene er ved Kjellaug Isaksen.

15 Flere spill For mer materiell som kan hentes fra nettet, se Samisk språksenter i Kåfjord kommune/Gáivona suohkan: Læremidler.

16 Bilder Her kan du laste ned 15 bilder om aktiviteter i en sjøsamisk familie. Bildene hører til ressurspermen "Sámit vákkiin ja vuonain". Bildene kan brukes som utgangspunkt for fortellinger, for å lære ord, eller elevene kan skrive til bildene.

17 Bøker om samisk kultur Bibliotekene har tilgang til samiske barnebøker som kan benyttes i barnehagen. Spesielt billedbøker med gode illustrasjoner kan være med på å gi barna forståelse for samisk tradisjon og levesett.

18 Bøker på samisk

19 Materiell og redskaper

20

21 Utstillinga var del av prosjektet
”Hva er samisk-kultur, og hvordan integreres den i barnehagen?” Prosjektgruppa: Mona Birgitte Totland Gunn Sonja Lysgård Hege Ingebrigtsen Caroline Tollefsen Ingunn Musum Marte Tetlie Nina Sørum Veileder: Solveig Bergstrøm Bildemontasje og -presentasjon: Ingvild Sørensen NB: Mange av bildene i denne presentasjonen har hyperkoblinger. Følg dem, så finner du mer informasjon om produktene.

22 Kilder Trykt materiell:
Kunnskapsdepartementet (2006): Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Kunnskapsdepartementet (2006):Temahefte om samisk kultur i barnehagen Larsen, A.K. og Slåtten, M.V. (2002): En bok om oppvekst. Samfunnsfag for førskolelærere. Fagbokforlaget Nettressurser: Spesialpedagogisk læremiddelsamling, Levanger: Nettressurser for fag og fagområder/Samisk Spesialpedagogisk læremiddelsamling, Levanger: Våre databaser/Leketøy Spesialpedagogisk læremiddelsamling, Levanger: Våre databaser/Lærebøker og konkretiseringsmateriell for spesialundervisning Samisk språksenter i Kåfjord kommune/Gáivona suohkan: Læremidler


Laste ned ppt "Samisk kultur i barnehagen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google