Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dåpsopplæring - Felles ansvar – felles utfordring • Hvert år blir mer enn 42000 barn døpt. • Det er 850 000 døpte barn og unge mellom 0 og 18 år.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dåpsopplæring - Felles ansvar – felles utfordring • Hvert år blir mer enn 42000 barn døpt. • Det er 850 000 døpte barn og unge mellom 0 og 18 år."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dåpsopplæring - Felles ansvar – felles utfordring • Hvert år blir mer enn 42000 barn døpt. • Det er 850 000 døpte barn og unge mellom 0 og 18 år

2 Sammen med denne menighet og hele vår kirke får dere del i et hellig ansvar….

3 Reform av trosopplæringen (eller hva vi i huleste kommer til å kalle det) •Lov om konfirmasjon 1736 •Forordning om allmueskolen i 1739 •Grunnskoleloven 1969/mønsterplanen 74 •Læreplanverket 1997 •NOU 2000:26 ”Til et åpent liv i tro og tillit ” •Stortingsmelding høst 2002 ”trusopplæring i ei ny tid” •Stortingskomiteens innstilling 8.mai 2003 •Stortingets behandling 27.mai 2003

4 Reform av trosopplæringen (eller hva vi i huleste kommer til å kalle det) Utvikle en systematisk og sammenhengende trosopplæring for alle døpte mellom 0 og 18 år med en dimensjoneringsnorm på 315 timer, dog ikke slik at vi skal telle timer.

5 HMK Harald’s nyttårstale 1.jan 2003 Fortellingene om snekkersønnen fra Nasaret har preget vår kultur og er en del av den tradisjon vi bærer med oss. Fortellingene gir oss inspirasjon til å stå på de svakes side, bekjempe fattigdom, arbeide for fred og forsoning og vise praktisk solidaritet ved å elske våre medmennesker. Det er derfor en sentral oppgave å gi fortellingene fra Bibelen liv.

6 Slik kan de fortsette å være en del av vår kulturarv og samtidig være et utfordrende møte med budskapet om kjærlighet og solidaritet. Jeg tror at vi alle, både unge, foreldre og besteforeldre har forventninger til kirken når arbeidet med reform av dåpsopplæringen nå tar til. Med våre spennende bibelfortellinger og vår rike salmeskatt har vi mye å gi videre til barn og unge

7 Stortinget 27.mai 03, saksordfører •”trusopplæring i ei ny tid”, er en sak med vide perspektiver, kanskje videre perspektiver enn i de aller fleste saker vi behandler i denne salen… Nå ligger utfordringen hos Kirken og hos den enkelte menighet. Utfordringen ligger i å utarbeide gode opplegg for en trosopplæring som favner bredt og får en oppslutning fra større grupper enn dem som nå søker seg til menighetens barne- og ungdomsarbeid.

8 •Skal det være mulig å følge opp med de ønskede bevilgninger i årene som kommer, er det en forutsetning at kirken lykkes i å gi trosopplæringen lokal forankring, nå bredt, og gi opplæringen et innhold som appellerer til hjerte og hjerne hos de mange barn og unge.

9 Reform av trosopplæringen (eller hva vi i huleste kommer til å kalle det) •Et forsøks og utviklingsarbeid over 5 år med gradvis økonomisk opptrapping. Antydet ramme er årlig 250 millioner. •En trosopplæring for alle mellom 0-18 år med en veiledende dimensjoneringsnorm på 315 timer. •Innen 5 – 10 år skal reformen være integrert i hele kirken •Et resultatorientert prosjekt, kvantitative og kvalitative mål •Et erfaringsbasert prosjekt i lokalmenigheten •Reformen har et familiefokus, foreldre og faddere •Myndighetsfasen gjør reformen også til et ungdomsprosjekt •Reformen vil utfordre alle deler av kirkens liv.

10 Å være kirke for alle døpte •Et forsøks og utviklingsarbeid forankret i barnets og den unges menneskeverd som gir barn og unge rom til å være i sitt eget liv og sin egen tro •En folkekirkereform som fastholder kirkens ansvar for alle som blir døpt •Tverrfaglighet og samarbeid er en forutsetning for å lykkes

11 Et fornyet læringsbegrep •En fornyet formidlingsvisjon som integrerer diakonale og kulturelle perspektiver •Kjennskap •livshjelp, •Gi rammer for livstolkning •Livsmestring og evne til å utvikle håp •Barn og unge med eierforhold til kirken

12 Trosopplæring – et sted for dialogen mellom jeg fortellingen og Kristusfortellingen

13 Diakonale perspektiver •Diakoni er en del av grunnforståelsen av den kristne tro •Den diakonale handling er en del av en systematisk trosopplæring •Trosopplæring for alle er også for de med særskilte behov •En diakonal trosopplæring vil se, tolke og handle i forhold til barn, unge og familiers livskamp. •En diakonal trosopplæring vil ha livshjelp og handlende kjærlighet som en integrert del av læringsbegrepet

14 ”Drømmen om en kirke” Frida : Jeg drømmer om en vakker kirke rett ved der jeg bor. Der er alle velkommen. Bestandig. En kan bare komme dit og være stille alene, eller sammen med mange. Det er ingen forskjell på folk i kirken. Alle er der. Fra alle folkegrupper, rike og fattige. Om noen er annerledes er ikke det farlig i min kirke. Det er bare spennende. Barn kan leke i kirken og ungdommene kan synge og være sammen. De gamle kan drikke kirkekaffe. Om noen er lei seg i min kirke trøster de hverandre og gir hverandre håp til livene sine. Og så er det lov å tro i min kirke. En kan snakke om Gud og om livet og sånn uten å være flau.

15 •Petter 9 år. I min kirke er det så stille at jeg kan høre tankene mine. •Mina 12 år. I min kirke er det sånn at Jesus liksom har blitt vennen min •Kristian 7: I min kirke kan mamma få trøst når hun gråter. •Jørgen 11: Med min kirke er det sånn at jeg blir glad når jeg hører kirkeklokkene for da vet jeg at noe er på gang i kirken. Når jeg er i kirken begynner jeg bare å le for orgelet lager så innmari mye lyd. •Andrine 14 år. I min kirke er det sånn med skrifting og sånt. At en bare kan snakke om det akkurat sånn som det er og så blir det bra.

16 Prosjektmenigheter •Mange kyrkjelydar har i dag konkrete planar for å satse på dåpsopplæringa, men har ikkje nødvendige ressursar for gjennomføringa. Å stimulere kyrkjelydane til å utvikle og prøve ut dei planane dei har, er ei sentral side ved den første delen av reformprogrammet. •Tilbudet må speile hele bredden i Den norske kirke. En stor del av opplæringen vil ha form av tradisjonsformidling og tilbudet skal ha lave terskler. Barn og foreldre må møtes med respekt og tillit.

17 Prosjektmenigheter •Det er den enkelte menighet som ut fra lokale forhold skal organisere og vedta rammen for opplæringen •Det må vera eit mål at ein stor del av kyrkelydane er involverte i reformarbeidet frå eit tidlig tidspunkt. Reformprogrammet må frå starten ta omsyn til dei kyrkelydane som i dag er motiverte og har føresetnader for raskt å utvikle eit utvida opplæringstilbod

18 Innkomne søknader, 1.runde •Totalt kom det inn 363 søknader •Totalt er 634 antall menigheter involvert i en søknad •50% av alle sokn er berørt i søknadsprosessen •Total søknadssum er 160 millioner •Beløp fra 25000 til 2 500 000. •Snitt søknadsbeløp er 403409 •Snitt fullskala 601313, Snitt fase 286614 •Nær sagt alle prostier er representert..

19 Menigheter som har søkt, prosentvis 49,67% av menighetene er inkludert i søknadsprosessen 2. Forsøks og utviklingsarbeid i lokalmenighetene

20 Innvilgede prosjekter •43 prosjekter er innvilget •99 menigheter er representert •Det er 2 eller flere prosjekter i alle bispedømmer •Alle aldersgrupper er dekt •Det er 23 fullskala prosjekter og 20 faseprosjekter •Det er en døvemenighet blant prosjektmenighetene •Det er 9 menigheter med integrerte samiske perspektiver •Det er delt ut i overkant av 24 millioner (helårsvirk.) •Vi er nå midt inne i kontraktsinngåelsene

21 Prosjekter i Bjørgvin •46,94% av menighetene i Bjørgvin var involvert i en søknad •5 prosjekter inne, 16 menigheter •Bergen domkirke menighet, alle faser 0  18 år •Austevoll kyrkjelyd, faseprosjekter 0  4 år, 10  13 år og 13  18 år •Aurland/Lærdal Flåm, Nærøy, Undredal, Vangen, Borgund, Hauge og Tønjum kyrkjelydar, alle faser 0  18 år •Vik, Vangsnes, Fresvik, Feios og Arnafjord kyrkjelydar, alle faser 0  18 år •Førde og Holsen/Haukedalen kyrkjelydar, alle faser 0  18 år

22 ”Drømmen om en kirke” •Barn og unge er ikke morgen- dagens kirke. De er dagens kirke.

23

24

25 Mal for forsøksmenighet Stillingsmengde Prest/kateket/diakon/kantor menighetspedagog/dåpslærer…hel/del/fast? Overhead Driftsmidler Introkurs, stab og mr Kompetanseøkning Veileder/mentor/forskning

26 Bodø Domkirke •Kirkemusikalsk verksted for utvikling av trosopplæring. •Vi har en visjon om at gudstjenestelivet i Domkirken skal bli et møtested der barn og ungdom treffer venner og kjente og blir sett av voksne


Laste ned ppt "Dåpsopplæring - Felles ansvar – felles utfordring • Hvert år blir mer enn 42000 barn døpt. • Det er 850 000 døpte barn og unge mellom 0 og 18 år."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google