Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mevit3005 Opptreden i mediene Forelesing 2: Opptreden og sosiale sammenhenger i “Vårt rollespill til daglig” Espen Ytreberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mevit3005 Opptreden i mediene Forelesing 2: Opptreden og sosiale sammenhenger i “Vårt rollespill til daglig” Espen Ytreberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mevit3005 Opptreden i mediene Forelesing 2: Opptreden og sosiale sammenhenger i “Vårt rollespill til daglig” Espen Ytreberg

2 Den dramaturgiske tilnærmingen “Verden er selvfølgelig ikke et teater, men det er ikke så lett å påpeke nøyaktig på hvilke måter den ikke er det.” (:65) Sentrale metaforer: opptreden,publikum, fasade “Åpenbare svakheter”: virkelighetsstatus, oppriktighet, publikum

3 Dramaturgitenkning, historisk Fra “As you like it” (William Shakespeare): All the world's a stage, And all the men and women merely players; They have their exits and their entrances, And one man in his time plays many parts (...). Goffmans generalisering av dramaturgimetaforen: Det uttrykk man avgir, omfatter mye mer enn det uttrykk man søker å gi

4 Argumenter for en utvidet kommunikasjonsforståelse 1. Både oppriktig og bevisst feilaktig kommunikasjon overbeviser 2. Vi baserer oss alle på at andre er de de framstår som (eks: “taktfull uoppmerksomhet”) 3. Vi er villige til å hele tiden strekke oss for å vedlikeholde felles situasjonsforståelse (“foreløpig samstemmighet”, “byråkratiserng av humøret”) 4. Vi planlegger mer av kommunikasjonen enn vi vil være ved (eks. selvmordsbrevet s. 131)

5 Eksponering av impulsen mot sosial tilpasning til situasjonen: Funkyzeit mit Bruno http://www.youtube.com/watch?v=OzoRD1Qvm10 http://www.youtube.com/watch?v=OzoRD1Qvm10

6 Sosial atferd som “opptreden”: kjernepunkter “Funksjonell” eller “pragmatisk” kommunnikasjonsforståelse: Det som teller er at definisjoner av situasjonen er effektive, ikke at de er sanne (:15) Opptreden = “all den virksomhet en bestemt deltaker utfolder ved en bestemt anledning og som på en eller annen måte får innvirkning på de andre deltakerne” (:22)

7 Dramatisering av fasaden (:34ff) Vi legger alle til rette fasaden (framtoning og manerer) for å passe inn i situasjoner Kompetanser må vises fram løpende i kommunikasjonen (eks. baseballdommeren) Kompetanser som er lette å vise fram: boksing, kirurgi Kompetanser som er vanskelige å vise fram: pasientdiagnostisering, uformell og profesjonell radiosnakking

8 Rollene og selvet(:208f) Lekmannsoppfatning: Selvet er bak og før rollene Goffman: dette er en “ideologi for opptredere” “dette selv er et produkt av den framførte scenen, ikke en årsak til den” Selvet som et knippe av roller

9 Områder (:92ff) Områder = steder “som innebærer hindringer for oppfattelsen” Fasadeområde/baksideområde: utpreget eksempel på utvidet dramaturgisk metaforikk Bakside: der man kan motsi fasaden, falle ut av rollen

10 Områder og medier Elektroniske medier: produserer en “middle region”, iflg. Joshua Meyrowitz Goffman: “Bak kulissene er alle de steder kameraet ikke er rettet mot for øyeblikket, eller alle steder utenfor mikrofonens rekkevidde” (:101) Middle region eller eksponering av områdeproblematikken? Borat på 16 WAPT News: http://www.youtube.com/watch?v=5WP54HcFSEg http://www.youtube.com/watch?v=5WP54HcFSEg

11 Ikke bare dramaturgi Et rituelt perspektiv: “Det kan ha noe for seg at verden er et bryllup” (:38) Dramaturgi. Kontroll, planlegging, manipulering, usikkerhet: et spredningsperspektiv på kommunikasjon? Rituale: Fellesskap, tillit: Et dialogisk perspektiv på kommunikasjon?

12 Kritikk av Goffman Mangler en makroteori om det sosiale (Giddens) Undervurderer at interaksjon blir til underveis (Garfinkel) Har et kynisk/uforpliktet/ufullstendig syn på individualiteten og selvet (McIntyre) Framstiller det vestlige borgerskapets verden som alles verden (Gouldner)


Laste ned ppt "Mevit3005 Opptreden i mediene Forelesing 2: Opptreden og sosiale sammenhenger i “Vårt rollespill til daglig” Espen Ytreberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google