Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HIMMELSK MUSIKK. Sangens verdi for Guds barn "Sangens melodi som strømmer ut fra manges hjerter med en klar og tydelig uttale, er et av Guds hjelpemidler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HIMMELSK MUSIKK. Sangens verdi for Guds barn "Sangens melodi som strømmer ut fra manges hjerter med en klar og tydelig uttale, er et av Guds hjelpemidler."— Utskrift av presentasjonen:

1 HIMMELSK MUSIKK

2 Sangens verdi for Guds barn "Sangens melodi som strømmer ut fra manges hjerter med en klar og tydelig uttale, er et av Guds hjelpemidler til å frelse sjeler." (Ev 496 – T5 493)

3 Effektivt middel "Den er et av de mest effektive midler til å innprente åndelige sannheter i hjertet." (Ev 496 – Ed 167.168)

4 Israels erfaring "Det var viktig for Israels barn å lære sangen, for den ville tale til dem, advare dem, holde dem i tømmer, irettesette dem og oppmuntre dem. Den var som en vedvarende preken.” (Ev 497 – Manuskript 71, 1897)

5 Tekst og musikk sammen Dyp av nåde – er hos deg, Jesus, ennå rom for meg? Har forlatelse du mer for en synder som jeg er? Jeg har stått din ånd imot, trådt ditt budord under fot, vandret borte langt fra deg, er det ennå rom for meg? John Wesley

6 Bidrar til omvendelse "Ofte har angerens og troens kilder åpne seg ved ordene fra en åndelig sang." (Ev 500 – R&H 6/6-1912)

7 Sangens tema? "Frelsens vitenskap bør være kjernepunktet i hver preken og temaet for hver sang. La den velle ut fra hver bønn." (Ev 502 – Manuskript 107, 1898)

8 Hva sangen skal peke frem mot "Hjertene til mange både i verden og blant menighetsmedlemmer sulter etter livets brød og tørster etter frelsens vann. De er interessert i sangstunden, men det er ikke verken den eller endog bønnen de lengter etter. De ønsker å lære Skriften å kjenne. Hva sier Guds Ord til meg?" (Ev 501 – Manuskript 11, 1899)

9 Fienden med sitt alternativ "Rettferdighetens fiende gjør stor bruk av dette talentet i sin virksomhet. Og det som er en gave fra Gud til velsignelse for sjeler, blir forvrengt og misbrukt og tjener Satan hensikt." (Ev 498 – Brev 62, 1893)

10 Bruk av forstyrrende elementer "En slik støy bringer sansene ut av balanse og forvrenger det som kunne ha blitt en velsignelse, om det var utført på en riktig måte." (2SM 36 [31-39] – På fast grunn 2 s. 36 [30-39])

11 Problem i endetiden •De tingene du har beskrevet som fant sted i Indiana, har Herren vist meg vil finne sted like før nådetidens utgang. Hver usømmelig ting vil bli demonstrert. Det vil være rop til trommer, musikk og dans. Sansene til fornuftige vesener vil bli så forvirret at man ikke kan stole på dem til å ta riktige avgjørelser. Og dette kalles innflytelse av Den Hellige Ånd. •Den Hellige ånd åpenbarer seg aldri i slike fremgangsmåter, i et slikt virvar av støy. Dette er en oppfinnelse av Satan for å dekke over sine gjennomtenkte metoder for å gjøre til intet den rene, oppriktige, opphøyede, foredlede og helliggjørende sannhet for vår tid. Det er bedre at tilbedelsen av Gud ikke blir blandet med musikk enn å bruke musikalske instrumenter for å gjøre en slik innflytelse som sist januar ble presentert for meg vil bli brakt inn i våre teltmøter. Sannheten for denne tid trenger ikke noe av dette slag i sitt arbeid for å omvende sjeler. Et virvar av støy sjokkerer sansene og perverterer det som, hvis det ble gjennomført på rette måten, kunne være en velsignelse. Sataniske krefter blander seg med bråk og støy, som for å ha et karneval, og dette kalles Den Hellige Ånds arbeid. Ingen oppmuntring bør gis til denne typen tilbedelse.. Selected Messages 2:36, 37Selected Messages 2:36, 37

12 Jesu eksempel "Hans lovsang syntes å jage de onde englene på flukt og likesom røkelse fylle stedet med sin vellukt. Tilhørernes sinn ble løftet opp fra deres jordiske utlendighet til deres himmelske hjem." (Ev 499 – DA 73.74)

13 Etter eget hode? "Mange ønsker å gjøre ting etter deres eget hode. De gjør innvendinger mot veiledning og blir utålmodige overfor lederskap. Veloverveide planer er nødvendige i tjenesten for Gud. Sunn fornuft er en utmerket ting i tilbedelsen av vår Herre." (Ev 505 – GW 325)

14 Sang- og musikkundervisning "Stemmens talent er en velsignelse når den er helliget til Gud for å tjene hans sak." (Ev 498 – Brev 62, 1893)

15 Slik at alle kan forstå... "Han som har gitt oss alle talentene som setter oss i stand til å være Guds medarbeidere, forventer at hans tjenere utvikler (kultiverer / utdanner) sine stemmer, så de kan tale og synge slik at alle kan forstå." (Ev 504.505 – T9 144)

16 Hvordan utvikle talentene? "La alle ta tid til å utvikle stemmen slik at Guds pris kan bli sunget med klare, myke toner, ikke anstrengt og skingrende så det skjærer i øret. Det er ikke høyrøstet sang vi trenger, men klar intonasjon, korrekt uttale og tydelig uttrykksmåte." (Ev 505 – T9 144)

17 Musikkens kvaliteter "Musikk skal ha skjønnhet, patos og kraft." (Ev 505 – GW 325)

18 Sangevangelisme "Det burde ha vært mye større interesse for å utvikle (kultivere / utdanne) stemmen enn det som nå er tilfelle. Elever som har lært å synge vakre evangeliske sanger melodiøst og klart og tydelig framført, kan gjøre stor nytte som sangevangelister." (Ev 504 – R&H 27/8-1903)

19 Vinne sjeler for Kristus "Det er stor patos og musikk i den menneskelige stemme, og hvis eleven vil gjøre målbevisste anstrengelser [for å utvikle stemmen], vil han [eller hun] tilegne seg tale- og syngevaner som vil være en kraft i å vinne sjeler for Kristus." (Ev 504 – Manuskript 22, 1886)

20 Sangen i himmelen "Jeg er blitt vist den orden, den fullkomne orden, i himmelen, og er blitt henrykt mens jeg har lyttet til den fullkomne musikken der. Etter at jeg har kommet ut av synet, har sangen her nede virket veldig skurrende og uharmonisk. Jeg har sett hele kompanier av engler som har stått i en åpen firkant, hver med sin gullharpe..... Det er en engel som alltid leder an, som først slår på harpen og gir tonen. Så stemmer alle i med sin fyldige, fullkomne himmelske musikk. Det kan ikke beskrives. Det er en melodiøs musikk så himmelsk og guddommelig, mens Jesu bilde stråler ut fra hvert ansikt og skinner med en usigelig herlighet." (Ev 505.506 – T1 146)

21 Kontrasten... "Jeg har ofte følt det smertefullt å høre uskolerte stemmer i det høyeste stemmeleie bokstavelig skrike ut de hellige ordene i en lovsang. Hvor upassende slike skarpe, skurrende stemmer er for en høytidelig og glad gudstjeneste. Jeg ønsker å holde for ørene og flykte fra stedet, og gleder meg når den smertefulle framførelsen er over." (Ev. 507.508 – Signs of the Times, 22/6-1882)

22 Vårt musikalske forbilde... "Musikk er en del av gudstjenesten i himmelens saler. Vi skulle anstrenge oss i våre lovsanger for å komme så nært som mulig harmonien i de himmelske kor." ( Ev 507 – Signs of the Times, 22/6-1882 )

23 Himmelsk glede uttrykt gjennom sang "Faderen selv gleder seg over den frelste med sang. Hvilken hellig begeistring og glede som blir uttrykt i denne lignelsen [om det fortapte får]!" (Ev 500 – T6 125)


Laste ned ppt "HIMMELSK MUSIKK. Sangens verdi for Guds barn "Sangens melodi som strømmer ut fra manges hjerter med en klar og tydelig uttale, er et av Guds hjelpemidler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google