Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samtaler om liv og død Stein Husebø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samtaler om liv og død Stein Husebø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samtaler om liv og død Stein Husebø

2 Etikk og Kommunikasjonstrappe
Alvorlig syke og døende pasienter Etikk og Kommunikasjonstrappe Forberedende samtaler – et godt liv/ en god død

3 Forberedende kommunikasjon
Gi pasient og pårørende (personale) anledning drøfte utfordringer: Urolig adferd Forsone seg med den forestående død Ta brodden av etiske konflikter om unødige behandlingstiltak Planlegge palliative care Mor er døende

4 Døden? Nei, jeg er ikke redd for å dø. Men jeg er mer opptatt av å leve…… Og hold meg ikke i live når døden er på vei

5 Formidle dårlige nyheter
Tid Deltakere Aldri samtaler uten pasienten til stede Unntak: bevisstløshet, demens, døende Sykepleier med Integrer pårørende, barn Tillit Folkeskikk Mot/ følelser/ reaksjoner Ta i mot kjeft Neste samtaler Mobilnummer Unfinished business

6 Håpløshet Kreft i overkjeven Smerter Lidelse Krenkelser

7 Den verste krenkelse…. Vi kan påføre noe menneske
Er å benekte deres lidelse Cesare Pavese

8 Kompetanse Sårstell Smertelindring Sjelesorg Sårbarhet Tilstedeværelse
Tåle smerte

9 Alvorlig syke og døende Spørsmål
Hvilken informasjon har du fått om sykdommen/ situasjonen? Er du engstelig for hvordan det vil gå med dine barn? Si mer om det..... Jeg vil gjerne snakke åpent med deg om tiden du har fremfor deg......?

10 Etikk og Kommunikasjonstrappe
Alvorlig syke og døende pasienter Etikk og Kommunikasjonstrappe Vår erfaring og kompetanse i slike situasjoner Forberedende samtaler – et godt liv/ en god død

11 1909 2009 Levealder 49 år 30 % døde før alder av 20 år
Levealder 49 år 30 % døde før alder av 20 år Alle familier erfaring med dødsfall hjemme Liket var hjemme til begravelsen Levealder over 80 år Vi tok livet av døden Den flyttet inn på institusjon Barn og voksne har sjelden eller aldri opplevd at farmor døde hjemme Få har sett et lik

12 Etikk og Kommunikasjonstrappe
Alvorlig syke og døende pasienter Etikk og Kommunikasjonstrappe Informert samtykke Vår erfaring og kompetanse i slike situasjoner Forberedende samtaler – et godt liv/ en god død

13 Hva er etikk? Spørsmålene: Hva er ett godt liv?
Hva er en god avgjørelse for å fremme ett godt liv? For mange døende er døden en befrielse = ett godt liv

14 Pasienter med samtykkekompetanse
Forklar utrednings- og behandlingsalternativ Innhent informert samtykke Pasienten avgjør hvilket alternativ han ønsker Vi avgjør hvilke alternativ som er medisinsk forsvarlig

15 Lars Olsen – 63 år MS (Multippel Sklerose) siden 11 år
Innlagt på korttidsopphold fra sykehus Sengeliggende, dårlig allmenntilstand, Livstruende respiratorisk insuffiens Tar ikke mer til seg mat eller drikke Pasienten signaliserer at han ser frem til at det snart er slutt Han vil ikke tilbake til sykehus

16 Lars Olsen 2 Han har fire barn 22 – 29 år
Skilt siden 10 år tilbake, ingen kontakt Datter bor i utlandet Eldste sønn, Olav, er spesielt sterkt knyttet til far og kommer hver dag Felles samtale: Pasient, Olav, lege, sykepleier

17 Lars Olsen – felles samtale
Hva tenker du om fremtiden, Lars? ………… Nok er nok………. Hva tenker du Olav? Han trenger god behandling og en ernæringssonde. Han kan leve i ti år til… ……Olav, slik sykdommen har utviklet seg, vil far dø i løpet av de neste uker eller måneder, og vi må lytte til hans ønsker…….

18 Døende pasient: Livsforlengende behandling?
INFORMERT SAMTYKKE Hvilken avgjørelse tar pasienten? ET GODT LIV Hvilken avgjørelse fremmer et godt liv/ en god død? PÅRØRENDES BEHOV/ SORG Du er veldig glad i ham, ikke sant?

19 Legen og informert samtykke
Vi har kunnskap, forståelse og erfaring som pasient/ pårørende ikke har De kan ikke treffe beslutninger uten åpen tilgang til vår forståelse etc. Åpne forhandlinger om tiltak Vår anbefaling / Konsekvensen av tiltak Palliasjon som alternativ til unødige tiltak

20 Etikk og Kommunikasjonstrappe
Alvorlig syke og døende pasienter Etikk og Kommunikasjonstrappe Formodet samtykke Informert samtykke Vår erfaring og kompetanse i slike situasjoner Forberedende samtaler – et godt liv/ en god død

21 Pasienter uten samtykkekompetanse
Pårørende kan ikke gi informert samtykke på vegne av pasienten Utfordringen er formodet samtykke Hvilken avgjørelse ville pasienten ha tatt? De pårørende er sentrale informasjons- kilder til formodet samtykke Også: personale, lege, vennner Mitt Livstestamente, Formynder

22 Din pasient Gro Harland
89 år, helt dement, hjertesvikt Pasient på din post siste 3 år Tiltagende appetittløs og sengeliggende To måneder siden: akutt hjertesvikt Sykehus 9 dager: hjertesvikt bedre Slapp, sengeliggende Sønn på hjemstedet, datter i Tromsø

23 NILS – død 39 år GRO 89 OLA – DØD 8 ÅR ELISABETH - 52 LARS 66
Døde 59 år siden LARS 66 PETRA - 26 NILS 41 OLA - 24 Vibeke 39

24 Gro får pånytt hjertesvikt
Sønnen Lars kontaktes Dere forklarer at Gro er døende Han mener hun må få være på sykehjemmet Dere også Datteren Elisabeth ringer og forlanger at Gro sendes til sykehus Hva gjør vi?

25 Elisabeth problem/ ressurser
Glad i mor? Krenket av mor? Bor langt vekke Dårlig samvittighet? Har selv problemer? Vil ikke at mor skal dø = sorg Trenger tid Ressurser: Glad i mor Krenket av mor Vil det beste for mor Har det bra

26 Døende pasient: Livsforlengende behandling?
FORMODET SAMTYKKE Hvilken avgjørelse ville pasienten ha tatt? ET GODT LIV Hvilken avgjørelse fremmer et godt liv/ en god død? PÅRØRENDES BEHOV/ SORG Du er veldig glad i mor, ikke sant?

27 Etikk og Kommunikasjonstrappe
Alvorlig syke og døende pasienter Etikk og Kommunikasjonstrappe Planlegging av Palliative Care Formodet samtykke Informert samtykke Vår erfaring og kompetanse i slike situasjoner Forberedende samtaler – et godt liv/ en god død

28 Palliativ Care = Omsorg ved livets slutt
Smerte og symptomlindring Kommunikasjon Etikk Kropp, psyke, sosialt, sjel Døden som en del av livet Ritualer og sorg Pasient og pårørende Hjemme Sykehjem Sykehus Uavhengig av alder og diagnose Tverrfaglig teamarbeid Husebö, Klaschik. Palliativmedisin Eide Forlag 1998

29 Navn Innhold Konsekvens Dødshjelp Omsorg og hjelp til døende Påbudt og helt nødvendig til alle i livets sluttfase Aktiv dødshjelp = Eutanasi= Barmhjertighetsdrap Giftbeger, eller en sprøyte, fra legen: Som dreper pasienten, gjennom lammelse av hjerte eller respirasjon. Dødsårsaken er legens giftbeger eller sprøyte. Straffbart for legen, Billig for samfunnet Nederlag for verdighet Passiv dødshjelp = God og klok medisinsk behandling av døende Å avslutte meningsløs medisinsk behandling som forhindrer at en døende pasient kan dø med verdighet, mett av dage. Dødsårsaken er sykdommen og livet. Påbudt, men ofte neglisjert av helsevesenet Forhindret av uvitenhet og mangelfull kompetanse Palliative Care = Omsorg ved livets slutt = Lindrende behandling Den store løsning. Eldreomsorg. Sykehjem, kjærlighet, åpne samtaler, lindring, respekt for livet, respekt for NOK er NOK Sikrer de døendes og de etterlattes verdighet Gir rom for forberedelse og gode samtaler

30 Målgruppe Etikk Praksis Våken, kompetent pasient Informert samtykke Legen informerer pasienten om aktuelle behandlingstiltak og kontrollerer at pasienten har forstått valgmulighetene. Pasienten velger. Bevisstløs, forvirret, dement, døende pasient uten samtykkekompetanse Formodet samtykke Drøfting og kartlegging av spørsmålet: Hvilken avgjørelse hadde pasienten tatt i den aktuelle situasjonen? Informasjonskilder: Pårørende, pleiepersonale, fastlege, andre Verken eller Uklart om pasienten forstår sin situasjon og sine valg Legen ”hjelper” eller ”manipulerer” pasienten til valg = paternalisme Forhandlinger mellom lege, pasient, pårørende og personale. Døende Livets høydepunkt, Dersom forholdene blir lagt til rette Beskyttelse mot umulige valg og meningsløs behandling. Palliativ Care

31 Symptomlindring – de siste dager og timer Alle medikamenter kan administreres subcutant, (bruk butterfly), også i sprøytepumpe Medikament Indikasjon Dosering Døgndose i parentes! Morfin Smerte, dyspnoe 5-10-? mg hver 4. Time (30 – 60 - ? mg) Scopolamin Dødsralling, sekret, ileus mg inntil x 4 (0.6 – 2.5 mg) Haloperidol Haldol Kvalme, forvirring 0.5 – 2.5 mg x 2 ( 1 – 5 mg) Midazolam Dormicum Panikk, angst, uro 2.5 – 5 mg inntil x 4-6 (5 – 10 - ? mg)

32 Palliativ plan Ved livstruende komplikasjoner skal pasienten ikke reanimeres/ innlegges på sykehus (se journalnotat) Datter Elisabeth skal kontaktes Ring legen (mobilnummer) Kontinuerlig tilsyn Butterfly Ved smerte eller dyspnoe: 10 mg morfin sc. Ved dødsralling: 0.3 – 0.6 mg scopolamin sc. Feber: 1g Novalgin sc. Ved panikk, angst, uro: 5 mg Dormicum sc. Gjenta dosering om behov

33 Når palliativ plan? Døende pasient Irreversibel, livstruende sykdom
3. infarkt eller akutt hjertesvikt Tiltagende, irreversibel resp.insuff Pasienten er ”mett av dage” Døden er et godt/ et bedre alternativ enn livet Vil pasienten dø i løpet av neste måneder?

34 Etikk og Kommunikasjonstrappe
Alvorlig syke og døende pasienter Etikk og Kommunikasjonstrappe Pasient og pårørende – ved dødsfallet Planlegging av Palliative Care Formodet samtykke Informert samtykke Vår erfaring og kompetanse i slike situasjoner Forberedende samtaler – et godt liv/ en god død

35 Håp? Uten helse: I dag: Optimal helse Yrke og arbeid
Sosial integrasjon Å bli sett Å være elsket Ikke lide unødig Meningen med livet? En god dag Å dø med verdighet Å bli savnet I dag: Yrke og arbeid Betale regninger Karriere Lykke Helse Ferie Å komme hjem At våre barn har det bra

36 Det finnes ingen håpløse situasjoner.
Håpløshet er forutsetningen for håp.

37 Håp Håp er ikke optimisme. Det er ikke overbevisningen om at noe eller alt vil ende godt, men bevisstheten om at noe har mening, uavhengig av hvordan det ender. Vaclav Havel

38 Etikk og Kommunikasjonstrappe
Alvorlig syke og døende pasienter Etikk og Kommunikasjonstrappe Etterpå Pasient og pårørende – ved dødsfallet Planlegging av Palliative Care Formodet samtykke Informert samtykke Vår erfaring og kompetanse i slike situasjoner Forberedende samtaler – et godt liv/ en god død

39 Når pasienten dør…. Evaluering av den siste tiden/ dødsfallet
Rutiner og ritualer Møte med pårørende Ettersamtaler (drama, konflikter, behov) Tre minutter i rommet Minnestund Vi tenker på deg i dag…….


Laste ned ppt "Samtaler om liv og død Stein Husebø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google