Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forprosjekt: ”Tettere organisatorisk integrering av Rusbehandling Midt-Norge HF i øvrig spesialisthelsetjeneste.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forprosjekt: ”Tettere organisatorisk integrering av Rusbehandling Midt-Norge HF i øvrig spesialisthelsetjeneste."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forprosjekt: ”Tettere organisatorisk integrering av Rusbehandling Midt-Norge HF i øvrig spesialisthelsetjeneste

2 Prosjektgruppen: Anne Grete Valbekmo, Prosjektleder Lars Magnussen, RHF Trond Håvard Eidet, HR.rådgiver RHF Mats Troøyen, øko.rådgiver RHF Torunn Aurstad avd.leder ARP, HNT Ketil Gaupset klinikksjef, HMR Tor Åm samhandlingsdir.,St.Olav Dag Hårstad, adm.dir RMN Ole Lorvik, seniorrådgiver RMN Roar Skolseg, repr. private institusjoner Cato Johannessen, Brukerrep. Laila Langerud, Brukerrep. Erik Strandbakke, Ansatterep. RMN Ingun Flakne Solberg, Hovedverneombud RMN Per Magne Bae, HEMIT

3 Hvorfor integrering? •RMN HF nærmer seg et robust nivå på opptrapping av aktivitet og kvalitet. •Utfordringsbildet med økt alkoholkonsum vil gi økt behov for samhandling mellom rus, psykiatri og somatikk i spesialisthelsetjenesten. •Etablert et forprosjekt som skal foreslå tidspunkt for når integreringen bør skje og hva som må på plass for at prosessen skal bli vellykket. •Prinsippet om virksomhetsoverdragelse legges til grunn for de som i dag er ansatt i RMN HF, ref AML kap 16. HMN RHFs styresak 83-12 Plan for organisatorisk tettere integrering av Rusbehandling Midt-Norge HF i øvrig spesialisthelsetjeneste ble vedtatt i november.

4 Forprosjektet Har som mål å etablere et beslutningsgrunnlag som skal angi: 1.Når integreringen bør gjennomføres 2.Hvilke formelle forhold som må avklares 3.Vurdere hvor lang tid det er riktig å bruke på selve gjennomføringen 4.Hvilke øvrige rammebetingelser som må være på plass for å få en vellykket overgang til en ny organisasjonsform


Laste ned ppt "Forprosjekt: ”Tettere organisatorisk integrering av Rusbehandling Midt-Norge HF i øvrig spesialisthelsetjeneste."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google