Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Ergonomiforenings handlingsplan Knut Inge Fostervold Leder NEF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Ergonomiforenings handlingsplan Knut Inge Fostervold Leder NEF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Ergonomiforenings handlingsplan Knut Inge Fostervold Leder NEF

2 Norsk Ergonomiforening •Ergonomi er samspillet mellom menneske og arbeidsmiljø. •Norsk Ergonomiforenings formål er å spre kunnskap om og å stimulere interessen for ergonomi, samt å fremme bruken av ergonomiske prinsipper og data ved utforming av dette miljø under hensyntagen til menneskets behov, forutsetninger, sikkerhet og helse. •Ergonomiforeningen er åpen for alle enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter som er interessert i ergonomi.

3 NEFs nettsider •NEFs hovedinformasjonskanal •WWW.ergonom.no

4 Nordisk samarbeid i mer enn 30 år Nordiska Ergonomisälskapet The Nordic Ergonomics Society Denmark Finland Iceland Norway Sweden

5 Belgia Finland Hellas Irland Italia Kroatia Nederland Norge Polen Portugal Spania Storbrit. Sveits Sverige Tsjekkia Tyskland Ukraina

6 International Ergonomics Association •Verdensomspennende organisasjon for ergonomiforeninger. •Mer enn 40 medlemsland. •Norsk Ergonomiforening er medlem via NES. •Verdenskonferanse arrangeres hvert 3. år. •IEAs formålsparagraf er: –The mission of the IEA is to elaborate and advance ergonomics science and practice, and to improve the quality of life by expanding its scope of application and contribution to society.

7 NEF som organisasjonenes organisasjon 2* 1* 5* 10* 3* 4* 61* 8* 9* NEF 7* * Andre organisasjoner eller enkeltpersoner

8 NEF en tverrfaglig uavhengig organisasjon. •Ergonomi er et tverrfaglig område der ingen enkeltaktører sitter med totaloversikten. •Tverrfaglighet krever samarbeid og ikke konkurranse mellom ulike faggrupper. •Enkeltprosjekt har behov for en integrerende og samordnende instans uten partsinteresser i prosjektet. •Uavhengighet avgjørende for troverdighet i samfunnet. •Pådriver for økt oppmerksomhet og kunnskap om ergonomi.

9 Den kompetente ergonomiske prosjektleder •Ad hoc endringer i byggefasen og etter at bygget er tatt i bruk gir ofte utilfredsstillende løsninger. •Universell utforming og ergonomi må være en naturlig del av planleggingsfasen. •Legge primisser for gjennomføring av gode planleggingsfaser. •Fungere som kontrollinstans i implementeringsfasen

10 Ergonomiutdanning i Europa •Full utdanning med introduksjonskurs og videregående kurs. •Full utdanning i et enkelt løp. •Etterutdanning som forutsetter andre grunnutdanninger.

11 CREE •Eur. Erg. (EuroErgonom) Er en registrert yrkestittel i Europa •Yrkestittelen ble opprettet i Januar 1994. •Tildeles etter søknad til personer som virker profesjonelt innen ergonomiområdet. •Ergonomibegrepet defineres i forhold til IEAs definisjon bredt tverrvitenskapelig. Centre for Registration of European Ergonomists

12 Situasjonen i Norge •Ingen samlet utdanning på lavere nivå. •Ingen helhetlig utdanning på høyere nivå. •Ulike kurs og delmoduler innenfor andre utdanningsløp. •Liten mulighet for moduler ulike steder. Hvem skal sikre helhetsforståelsen av ergonomi innenfor områder som er svært ulike både med hensyn på fagtradisjoner og metodologisk vinkling?

13 Norsk Ergonomimaster •Norsk Ergonomiforening utarbeidet i 2003 en plan for en mastergrad i ergonomi av 120 poengs omfang. •Mastergraden skal gi tilleggskompetanse til ulike grunnutdanninger. •Mastergraden skal gi kompetanse i å ivareta ergonomiske hensyn innenfor en ulike arenaer. •Mastergraden skal kvalifisere til tittelen EuroErgonom

14 Mastergradens innhold •Arbeidsanalyse og undersøkelses/forskningsmetodikk •Ergonomiske prinsipper •Humanvitenskap •Menneske-Maskin samspill •Organisasjon, ledelse og økonomi •Tilpasset ergonomi •Profesjonell know-how på øvrige relevante områder

15 Hva vil studiet kvalifisere for? •HMS/helsefremmende arbeid i offentlig og privat sektor. •Personalledelse •Produktutvikling og design •Utforming av inne og utmiljø. •Forskning og utvikling

16 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Norsk Ergonomiforenings handlingsplan Knut Inge Fostervold Leder NEF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google