Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status Brakkerigger  Klubbinitiativet tok kontakt med LO Oslo. Vi skrev et brev hvor vi belyste våre utfordringer og bekymringer om brakkesituasjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status Brakkerigger  Klubbinitiativet tok kontakt med LO Oslo. Vi skrev et brev hvor vi belyste våre utfordringer og bekymringer om brakkesituasjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Status Brakkerigger  Klubbinitiativet tok kontakt med LO Oslo. Vi skrev et brev hvor vi belyste våre utfordringer og bekymringer om brakkesituasjonen i Oslo omegn i vår bransje.  Det er kun kortsiktige avtaler rundt i bedriftene for leie av tomt for brakker. Foruten Skanska som har en lengre leieavtale.

3 Brakkerigg situasjonen  Vi har sjekket ut med bedriftene om behovet og det er vanskelig å kartlegge. De fleste tillitsvalgte har nok fått tilbakemeldninger fra sine arbeidsgivere at de skal ekspandere og øke bemanningen fremover.  De fleste tror de kan oppbemanne kun med dagpendlere. Det kommer til å bli vanskelig så dårlig som rekrutteringen til bransjen er per dags dato.

4 Brakkerigg situasjonen  Det er realistisk å tro at de bedriftene som skal ekspandere mye, må regne med 15-30% av bemanningen vil være ukependlere.  Det som er utfordringen her er at ingen av bedriftene ønsker å binde seg til en tomteleie før de har et problem med plassering av ukependlere. jeg vil tro at det offentlige ikke vil frigjøre en tomt i Oslo til brakker, hvis ikke entreprenørene melder om noe behov.

5 Brakkerigg situasjonen  En målsetning bør være at vi får regulert en tomt for Brakkerigg/Hybelhus for ukependlere.  I nærmiljøet kan man få et grunnlag for å etablere forretninger. Dagligvare for eksempel.

6 Brakkerigger – status Oslo kommune  Kommunen har i Plan- og bygningsetaten har startet et eget brakkeprosjekt, med egen kontaktperson.  Vurderer å etablere faste brakkerigger/boenheter i samarbeid med arbeidsgivere og Aksjon Vakrere Groruddalen. (AVG)  AVG er et samarbeid stat/kommune/bydeler/og næringsliv for en synlig miljøopprustning i dalen

7 Brakkerigger – status Oslo kommune (2)  Plan- og bygningsetatens krav til boligbrakker: at boligene har en tilfredsstilende standard, herunder sanitære forhold at det er tilfredsstillende rømningsveier fra boligen at brakkene får en estetisk oppgradering, herunder utvendig og på området at etablering ikke har negative konsekvenser for trafikken i nærmiljøet at tiltaket ikke har hygieniske ulemper for nærmiljøet at tiltaket har tilfredsstillende avfallshåndtering

8


Laste ned ppt "Status Brakkerigger  Klubbinitiativet tok kontakt med LO Oslo. Vi skrev et brev hvor vi belyste våre utfordringer og bekymringer om brakkesituasjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google