Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nett-basert-individuell plan SamPro

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nett-basert-individuell plan SamPro"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nett-basert-individuell plan SamPro
Anne Hollingen

2 Individuell plan Hva er en individuell plan? Brukermedvirkning
Tverrfaglig samarbeid Nettbasert IP / SamPro Vise SamPro programmet -Dette er det jeg ønsker å gjennomgå i dag. -Kort om hva en individuell plan er. Hvordan vi starter opp arbeidet med en individuell plan. -Skal ta for meg selve planprosessen, hvordan vi går fram for å lage en individuell plan. -Til slutt vil jeg ta for meg det skriftlige dokumentet, og vise eksempler på en mal for individuell plan.

3 Personer med sammensatte og koordinerte helsetjenester har rett på en IP
Sammensatte tjenester Koordinerte tjenester De som ønsker det selv IP utløer ikke retten til flere tjenester

4 Formålet Sikre bruker et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Styrke samhandlingen mellom bruker og tjenesteytere, mellom deltjenester (samme etat) og mellom etater. Sikre klare ansvarsforhold og forutsigbarhet. Gi brukeren medvirkningsrett.

5 Planen er: Overordnet Brukerens plan / ikke en fagplan
En plan som skal tilpasses den enkelte

6 Planarbeidet / planprosessen
Prosess/aktivitet, det som skjer… Kartlegging Mål / tiltak Behov og ønsker endres over tid, det er nødvendige med fortløpende evaluering og justeringer Planen er ikke et mål i seg selv, men et redskap i det tverrfaglige og tverretatlige arbeidet med å skape et tilpasset tjenestetilbud.

7 Rettighet og en plikt Lovbestemt rettighet (2001)
Sosialtjenesteloven § 4-3a Pasientrettighetsloven § 2-5 Lovbestemt plikt Sosialtjenesteloven § 4-3a Lov om kommunehelsetjenesten § 6-2a Lov om spesialisthelsetjenesteloven § 2-5a Lov om Psykisk Helsevern § 4-1

8 Koordinatorrollen Hvem får denne rollen? Leder Må ikke gjøre alt……
Møteplasser / veiledning / fadderordninger Opplæring / kurs for brukere og hjelpere Ikke vær så opptatt av malen / tenk enklere Ansvarsgruppe / samarbeidsgruppe….

9 Tverrfaglig samarbeid
Tverrfaglighet og brukermedvirkning er nært forbundet med hverandre. Tverrfaglighet uten medvirkning er som et skip uten ror. Det handler om evnen og viljen til samarbeid.

10 Samhandling – noe mer enn samarbeid
Samarbeid kan forstås som at hver gjør sin del av oppgaven, innebærer samhandling at en i tillegg gjør sitt til at andre gjør en bedre jobb. Samhandling dreier seg om å være god selv og gjøre de andre bedre ( Nils Arne Eggen) Når samhandlingen kan utvikles til det fineste samspill, tenker jeg at det er fordi alle ønsker et best mulig sluttresultat.

11 Brukermedvirkning = å delta i egen behandling
Hjelpen rettes mot brukerens interesser og grunnleggende behov En menneskerett å velge Det handler om å få kontroll og styring over egen livssituasjon og bli likestilt med andre samfunnsborgere og ha samme rettigheter som dem. Det er hjelperen som vurdere og på hvilke områder brukermedvirkning skal skje. Forskning viser at brukermedvirkning kan myndiggjøre brukere

12 For å få til samhandling rundt IP ………
For å få til samhandling rundt IP ……….må vi kanskje jobbe på en annen måte? Verktøy som gir mulighet til samhandling Alle plandeltagerne må bistå Koordinator må kjenne sin rolle Rolleskifte

13

14 Hva er: Kommunens ansvar? Helseforetakets ansvar?

15 Hva er SamPro? Et samarbeidsverktøy som kan realisere mange av intensjonene med individuell plan (IP). Gir flere muligheter Et elektronisk møtested - på tvers av faggrenser og forvaltningsnivå. Løsningen er tilgjengelig via internett . Like sikker tilkobling som nettbank. SamPro er ”bærer” av den individuelle planen, men inneholder også ulike samarbeidsverktøy. Tjenestemottakeren bestemmer hvem som skal ha tilgang til SamPro, og informasjon den enkelte skal få tilgang til. Det kreves ingen installasjon for å bruke SamPro.

16 Det kreves ingen installasjon for å bruke SamPro

17 Koordinator- en ny rolle. Hvem får denne rollen?
Møteplasser / veiledning / fadderordninger Opplæring / kurs for brukere og hjelpere Ikke vær så opptatt av malen / tenk enklere Ansvarsgruppe / samarbeidsgruppe….

18 Kommuner som har tatt i bruk SamPro i Trønderlag
Hitra Stjørdal Klæbu Frosta Ørlandet Tydal Bjugn Meråker Åfjord Malvik Trondheim Selbu Levanger Rissa Verdal Inderøy


Laste ned ppt "Nett-basert-individuell plan SamPro"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google