Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INDIVIDUELL PLAN MED FENGSELET SOM ARENA. Hvem har krav på en individuell plan?  Det er personer som har behov for langvarige og koordinerte helse –

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INDIVIDUELL PLAN MED FENGSELET SOM ARENA. Hvem har krav på en individuell plan?  Det er personer som har behov for langvarige og koordinerte helse –"— Utskrift av presentasjonen:

1 INDIVIDUELL PLAN MED FENGSELET SOM ARENA

2 Hvem har krav på en individuell plan?  Det er personer som har behov for langvarige og koordinerte helse – og eller sosiale tjenester som har rett til å få utarbeidet en individuell plan.

3 Hvem har plikt til å utarbeide individuelle planer ?  Det er tre instanser som er pålagt dette: 1. Sosialtjenesten 2. Kommune helsetjenesten 3. Helseforetakene, herunder institusjoner innenfor det psykiske helsevernet.

4 Koordineringsansvaret : ” Planarbeidet må koordineres, og det skal kun utarbeides en individuell plan for hver enkelt tjenestemottaker” Koordinatoren skal :  Ha ansvar for planprosessen  Ha ansvar for å delegere oppgaver  Sikre fremdrift i planen  Ha et overordnet koordinerings ansvar  Gi bruker nødvendig informasjon og innflytelse i planarbeidet  Sikre dokumentasjonsplikten

5 Formålet med individuell plan :  Bidra til større trygghet og forutsigbarhet for den enkelte bruker  Sikre bedre samarbeid  Sikre at bruker får innflytelse og medvirkning

6  Samarbeid innad med andre yrkesgrupper i fengselet  Samarbeid med eksterne tjenesteytere  Påvirkning på relasjonen mellom innsatte og ansatte


Laste ned ppt "INDIVIDUELL PLAN MED FENGSELET SOM ARENA. Hvem har krav på en individuell plan?  Det er personer som har behov for langvarige og koordinerte helse –"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google