Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til seminar! Strømstad 17.10.2008. Kort om boligmarkedet og Usbl.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til seminar! Strømstad 17.10.2008. Kort om boligmarkedet og Usbl."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til seminar! Strømstad 17.10.2008

2 Kort om boligmarkedet og Usbl

3 Boligmarkedet I •Etter oppgang i 15 år – som toppet ut i august 2007 viser boligprisene noe nedgang – og er tilbake på nivået høst -06. •Prisfallet kan bli 4-5% i Oslo. •Ikke akkurat verdens undergang – bra for nyetablerte. •Nyboligsalget har omtrent stoppet opp. •Bruktboligsalget går tregere.

4 Den norske modellen Vi må minne om at Norge skiller seg ut fra de fleste andre land: - vi er på verdenstoppen når det gjelder antallet som eier sin egen bolig (også når det gjelder å pusse opp) - har ikke noe stort leiemarked - vi flytter oftere - boligprisene våre har økt mindre enn de andre: •Boligprisene i Spania har økt med 146 % siden år 2000 •Frankrike 112 % •Storbritannia109 % •Irland91 % •Sverige88 % •Danmark83 % •Italia77 % •Norge 74 %

5 Boligmarkedet II •Igangsetting av nye boliger bråbremser. •Ca 3.000 nye boliger igangsatt i Oslo i 2007 •Tallet blir halvparten i 2008 •Flat utvikling i igangsettingen i Akershus •Spekulantkjøp av byggekontrakter gir et overheng i form av ”resalg” inn i 2009 •Oslomarkedet svinger mer enn resten av landet, både på igangsetting og priser; Opp – og – ned!

6 Boligmarkedet III •Befolkningsveksten og bortfallet av eksisterende boliger tilsier at boligbehovet i Oslo er 5.000 – 6.000 nye boliger i året •Igangsettingen i 2007, 2008 - og anslagsvis 2009 blir svært lav – og når overhenget fra resalg er tatt ut, vil det skje noe med etterspørselen – og prisene •Produktiviteten i byggenæringen må opp – den har falt med ca 30% i de siste15 årene

7 Boligmarkedet IV •Renten har steget kraftig – nå vil den falle (med mindre oljeprisen går under USD 50) – vi vil se boliglånsrenter i private banker på mellom 5 og 6% i løpet av våren •Bankene har strammet til på utlånspraksisen – nå tilfører Norges Bank og staten enorme beløp av både ”korte” og ”lange” penger •De som har jobb og inntekt vil få boliglån i nødvendig grad framover

8 Usbl – 60 år 8. desember 2008

9 Usbl •En sprek 60-åring •Dårlig resultat i vanskelig marked i 2008 •Den underliggende finansielle helsa er god •Egenkapitalen er sterk •Likviditeten er romslig •Vi ser betydelige muligheter i de neste årene og samler kreftene for satsing på:

10 Usbl •Styrket prosjektstyring av byggeprosjekter – vedtatt av styret i går •Tomtestrategi •Storbysamarbeidet •Visjon og verdier ligger fast

11 Tomtestrategi

12 Volum bygging med eksisterende portefølje ÅrIgangsattFerdigstilte med forkjøpsrett Usbl sin andel av ferdigstilte for egen regning 200614310010 200720622388 2008010071 200922510666 2010150 (Sørenga) 4523

13 Mål for byggevirksomheten •Innen 2011 ha en tomteportefølje med kapasitet til å bygge 1000 boliger med forkjøpsrett •Gjennomsnittlig ferdigstille 250 boliger pr år for egen regning med forkjøpsrett i perioden 2009 – 2012 •Volumet skal tilpasses det som markedet gir rom for og de finansielle og menneskelige resurser som er tilgjengelige i Usbl

14 Hvem skal vi bygge for? •For barnefamilier på tomter i ”periferien”; bakkekontakt / småhus / rekkehus •Eldrebølgen må vi ”ta vare på”og utvikle markedsriktige/ nyskapende konsepter; areal, service og kostnad (investering og drift ) •Gode kombinasjoner av målgrupper i samme prosjekt er en styrke •Bygge ”for folk flest” men vite hva de ulike segmentene av ”folk flest” etterspør i dagens og morgendagens marked

15 En sammensatt prosjektportefølje •Egnet til å time utvikling og salg med svingninger i markedet •Fokusere på prosjekter over 30 boliger i egen regi. I prosjekter med mer enn 60 boliger søkes samarbeid med andre •Stille krav til samarbeidpartnere; kompetanse, finansiell styrke og samme vurdering av risiko •Søke etter tomter i områder med potensiale for statusoppgradering (for eksempel Gamlebyen, Hausmannskv) •Uregulerte tomter har størst potensiale, men tar lang tid – må ha begge deler i porteføljen •Komme i 2. bølge ved utvikling av større områder •Bygge flere utleieboliger, gjerne i samarbeid med det offentlige.

16 Vi må kjøpe flere tomter/prosjekter •Prosjektutvikling er en langsiktig prosess, verdikjeden er 5 -6 år •For å nå våre målsettinger og skaffe medlemmene våre boliger må vi kjøpe flere tomter og de riktige tomtene/prosjektene •Styret sluttbehandler forslag til tomtestrategi høsten 08

17 Storbysamarbeidet - løypemelding

18 Status samarbeidsområder Felles forkjøpsrett på nett for Stavanger BBL, Vestbo, Tromsø BBL og Usbl.

19 Status samarbeidsområder forts. •Prosjektgruppe nedsatt for å videreutvikle samarbeidet innenfor datasamarbeidet Hårfagre og samtidig påvirke samarbeidet innenfor BBLDK som i dag drifter Hårfagre. •Prosjektgruppe nedsatt for å se på samarbeide innenfor oppgjørsfunksjon for meglertjenester og evt annet som kan være besparende innenfor meglerområdet. •Arbeidsgruppen forbereder felles medlemskort med aktiv magnetstripe for medlemsfordeler. •Prosjektgruppe nedsatt for å utvikle felles medlemsfordeler bl.a. innenfor lån og forsikring

20 Bred bolig- kompetanse Tilgjengelige Kundeorienterte Leverings- dyktige Engasjerte Modige Inkluderende Troverdige Vi skal skape begeistring i våre omgivelser! Vi er et moderne boligbyggelag som skal skape verdier ved å bygge boliger, tilby boligtjenester og utvikle medlemsfordeler slik folk flest ønsker seg. Forretningsidé ”det vi skal drive med” Posisjon ”vårt etterlatte inntrykk i markedet” Visjon ”det vi hver dag skal strekke oss etter for å oppnå” Løfter – leveranser ”det vi lover markedet å levere” Verdier – personlighet ”vår personlighet” Boligpionéren


Laste ned ppt "Velkommen til seminar! Strømstad 17.10.2008. Kort om boligmarkedet og Usbl."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google