Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Betaling av skatt og avgift

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Betaling av skatt og avgift"— Utskrift av presentasjonen:

1 Betaling av skatt og avgift
Skatt vest - innkrevingsseksjonen Jan E. Karlsvik skattejurist

2 Tema Kort om ulike typer skatte- og avgiftskrav og to innkrevere
Innkrevingsløpet, utlegg, tvangssalg og konkurs Næringsdrivende som kreditor

3 Innkreving av skatt og avgift
Betalinger til kemner/skatteoppkrever Forskuddsskatt Forskuddstrekk Restskatt Arbeidsgiveravgift Betalinger til Skatt vest Merverdiavgift

4 Forfall og betalingsfrister
Forskuddsskatt Innbetales i 4 terminer årlig: Termin 1: 15. mars Termin 2: 15. mai Termin 3: 15. september Termin 4: 15. november Viktig! ”Blir en termin ikke betalt ved forfall, forfaller samtidig de etterfølgende terminer til betaling”. Restskatt forfaller 3 uker etter ferdig skatteoppgjør / utlagt skatteliste, men tidligst 20 august. Hvis restskatten er over kr 1 000, så forfaller den i 2 terminer, med andre forfall 5 uker etter første, ordinære forfall.

5 Forfall og betalingsfrister
Merverdiavgift - 6 terminer årlig, eller årstermin. Betalingsfrist samme som oppgavefristen Termin 1: januar-februar 10. april Termin 2: mars-april juni Termin 3: mai-juni august Termin 4: juli-august oktober Termin 5: september-oktober 10. desember Termin 6: november-desember 10. februar Årstermin: mars

6 Forfall og betalingsfrister
Hvis du er arbeidsgiver: Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk - 6 terminer årlig. Betalingsfrist samme som oppgavefristen Termin 1: januar-februar mars Termin 2: mars-april mai Termin 3: mai-juni juli Termin 4: juli-august september Termin 5: september-oktober 15. november Termin 6: november-desember 15. januar

7 Typiske kostnader ved innkrevingen
Forsinkelsesrente løper fra forfall for tiden 8,75%, reguleres hvert halvår gebyr ved begjæring om utleggsforretning – kr 1 591 større gebyr ved tvangssalg Forhøyet avgift pga for sent levert oppgave opptil 3% av avgiften, men minst kr 250, og ikke mer enn kr 5 000 har egentlig ikke noe med innkreving å gjøre, men det oppfattes slik

8 Hvorfor høye kostnader?
Skattemyndighetene er ikke kredittyter, og skal ikke brukes til finansiering av drift. Skattemyndighetene kan ikke velge sine kunder, vi er en ”ufrivillig kreditor”. En ufrivillig kreditt hos oss kan være en urettmessig fordel for den næringsdrivende, og kan virke som en forskjellsbehandling som er konkurransevridende. Straffemessig og allmennpreventivt preg.

9 Innkrevingsløpet pant i bil, båt, eiendom, konto Forfall Varsel Utlegg
intet til utlegg Tvangssalg Konkurs? utleggstrekk

10 Hva det kan tas utlegg i Dekningsloven § 2-2:
”…fordringshaverne [har] rett til dekning i ethvert formuesgode som tilhører skyldneren på beslagstiden, og som kan selges, utleies eller på annen måte omgjøres i penger”

11 Avholdelse av utleggsforretning
Avholdes av politimyndighetene, d.v.s. namsfogd eller namsmann Skatteetaten kan ha en særnamsmann Skyldner varsles om når utleggsforretningen skal avholdes, og oppfordres til å være tilstede. Namsmannen undersøker alle eiendeler og vurderer hva det kan tas utlegg i. Dersom det ikke finnes formuesgoder som kan dekke hele eller deler av gjelden, så avholdes utleggsforretningen med ”intet til utlegg”.

12 Tvangsdekning Tvangssalg Bestemmes av namsmann for løsøre m.m.
Bestemmes av tingretten for fast eiendom Gjennomføres av namsmann eller medhjelper til markedspriser

13 Konkurs Konkurs betyr at skyldners økonomiske forhold overtas av en bostyrer, som gjennomgår alle økonomiske disposisjoner, all gjeld, og eiendeler. Som hovedregel avsluttes virksomheten. Bostyrer vil selge alt av verdi for boet, til inntekt for kreditorene. Boet avsluttes med fordeling av overskudd til kreditorene, eller uten fordeling

14 Konkurs insolvenspresumsjon
Utleggsforretning avholdt med ”intet til utlegg” Beviselig krav Konkurs er det mest alvorlige av innkrevingstiltakene, og regnes som ”siste utvei”. Skatteetaten er raskt ute med konkurs ufrivillig kreditor, hensynet til lik konkurranse, renovasjon, gjennomgang av forretningsdrift mtp omstøtelse og straffbare forhold eksempelet TA Invest, Lyn AS

15 Etter konkursen Gjelden blir ikke slettet etter konkursen, deknl § 6-6. AS opphører å eksistere og slettes etter en konkurs. Dermed faller gjelden bort - utenlandske selskap (NUF)

16 Hva hvis man ikke kan betale?
Ta kontakt med skatteoppkrever og/eller skattekontor. Tlf (Skatt vest) – (kemneren) Fortell oss om situasjonen. Åpne posten! Ta telefonen!

17 Kreditt i næring Næringsdrivende vil møte kunder og leverandører som ikke kan betale / levere Faktura for betaling i ettertid er det samme som kreditt Umulig å gardere seg helt mot at skyldner kan bli ute av stand til å betale forskuddsbetaling, kontant (samtidig) oppgjør, bankgaranti

18 Innkreving ved manglende betaling
Skriftlig krav og oversittet forfall alminnelig tvangsgrunnlag – forliksrådet eller tingretten særlig tvangsgrunnlag – Skriftstykke (faktura) 14 dagers varsel, tvangsfullbyrdelseslovens §4-18 Utleggsbegjæring Særlig tvangsgrunnlag – innsigelser mot kravets grunnlag på ethvert stadium av tvangsfullbyrdelsen Inkassobyrå / medhjelper?

19 Forebygge manglende betaling
Hvordan forebygge manglende betaling / levering? Skatteattest to attester, en for skatt og en for merverdiavgift en skatteattest viser betalingsstatus for forfalte skatter / avgifter gyldig i forhold til det offentlige i 6 måneder, men private kan be om nyere attest Viser ikke avgift som ikke er forfalt, for eksempel unndratt avgift eller ikke leverte oppgaver

20 Noen råd om vurdering av kreditt
Hvordan luke ut dårlige betalere? selskapsformen – er det personlig foretak, et aksjeselskap eller NUF? personlig foretak – personen er ansvarlig for gjeld AS – selskapet (og gjeld) slettes etter en konkurs, viktig å vurdere om selskapet er solid NUF (norsk avdeling av utenlandsk foretak) – over 50% leverer ikke selvangivelse, benyttes av mange useriøse aktører, må du kreve inn penger i utlandet? Slå opp i Brønnøysundregistrene, se dato for registrering, navn, evt andre ting, er foretaket registrert i mva-manntallet? Slå opp i foretaksdatabaser, for eksempel purehelp.no, proff.no og andre – spesielt nyttig for selskap som leverer regnskap til br.reg. Har revisor merknader til regnskapet?


Laste ned ppt "Betaling av skatt og avgift"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google