Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Normalisering og andre modelleringsmetoder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Normalisering og andre modelleringsmetoder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Normalisering og andre modelleringsmetoder
There are many paths to the top of the mountain but the view is always the same Chinese proverb

2 Normalisering En alternativ databaseutformingsmetode
Et teoretisk grunnlag for den relasjonelle modellen Tar utgangspunkt i eksisterende løsninger med data som ikke er strukturert i en relasjonsdatabase Skjemaer Tabeller Anvendelse av en rekke regler som gradvis forbedrer utformingen

3

4 Funksjonell avhengighet
En forhold mellom attributtene til en entitet En eller flere attributter determinerer (bestemmer) verdien til en annen attributt En identifikator determinerer funksjonelt alle attributtene til en entitet aksjekode firmanavn, aksjepris, aksjeantall, aksjeutbytte kjenner vi aksjekoden, kan vi avgjøre de andre verdiene Flerverdiavhengighet institutt multideterminerer kurs insititutt   kurs Formler (aksjeutbytte, aksjepris)  utbytte i prosent

5 Full funksjonell avhengighet
Utbytte i prosent er fullt funksjonelt avhengig av aksjeutbytte og aksjepris fordi begge disse attributtene er nødvendig for å finne utbytte i prosent (aksjeutbytte, aksjepris)  utbytte i prosent Determinant En attributt som funksjonelt determinerer en annen attributt f. eks aksjekode determinerer aksjePE

6 Multideterminering En gitt verdi kan determinere multiple verdier
A multideterminerer B A   B f. eks., Institutt multideterminerer kurs

7 Attributtsammenhenger
en-til-en En verdi av en attributt determinerer verdien til en annen attributt og vice versa. A  B and B  A f. eks., CH  Sveits Sveits  CH Konsekvens: Attributtene må vises sammen i én tabell for å registrere sammenhengen i databasen

8 Attributtsammenhenger
en til mange En verdi av en attributt determinerer verdien til en annen attributt, men ikke omvendt A  B e.g., landnavn  valutaenhet valutaenhet  landnavn (ikke?) Konsekvens: Hvis A og B opptrer i samme tabell, må A være nøkkel

9 Attributtsammenhenger
mange til mange ingen av attributtene determinerer hverandre A ikke  B B ikke  A landnavn ikke  språk språk ikke  landnavn Fransk og Flamsk snakkes i belgia Fransk snakkes i mange land Hvis sammenhengen skal lagres i en tabell, må vi bruke A og B som en sammensatt nøkkel

10 Normalformer En klassifisering av tabeller
BC DK Går utenpå hverandre som russiske dokker Den innerste er femte normalform Den ytterste er første normalform

11 Første normalform (1NF)
Alle rader må ha samme antall kolonner Bare attributter med enkle verdier

12 Andre normalform (2NF) Brytes når en ikke nøkkel kolonne er determinert av en del av primærnøkkelen. En kolonne er ikke fullt funksjonelt avhengig av primærnøkkelen kunde-kreditt i dette tilfellet Innsettingsanomali!, se s. 209 ordre vareno kundeid antall kunde-kreditt 12 57 25 OK 34 679 3 POOR Ikke på andre normalform: kundekreditt determinert av kundeid Innsettingsanomali Problemet løses slik: VARE *vareno ORDRE antall KUNDE *kundeid kunde-kreditt

13 Tredje normalform (3NF)
Brytes når en ikke nøkkelkolonne er determinert av en annen ikke nøkkelkolonne En kolonne er ikke fullt funksjonelt avhengig av primærnøkkelen Vekslingskurs i tilfellet nedenfor Innsettings og slettingsanomali se s. 210 Løses slik Ikke 3.NF aksje aksjekode land vekslingskurs MG USA 0.67 IR AUS 0.46

14 Øvelser Normaliseringsoppgave 1 Normaliseringsoppgave 2
Skill-builder, s. 210

15 Boyce-Codd normalform (BCNF)
Oppstår når en tabell har mange kandidatnøkler kandidatnøklene er sammensatte og kandidatnøklene overlapper Ikke BCNF løsning? advisor client probtype consultant Alpha Marketing Gomez Production Raginiski

16 Fjerde normalform (4NF)
En rad skal ikke inneholde to eller flere uavhengige multiverdier student studentid sport subject 50 Football English Music Tennis Botany Karate

17 Femte normalform (5NF) En tabell kan være gjenoppbygd fra andre tabeller Det finnes en regel som gjør det mulig å utlede en sammenheng Grunntilfelle: Konsulenter leverer kompetanse til et eller flere firmaer og firmaer kan bruke mange konsulenter. En konsulent har mange kompetanser og en kompetanse kan brukes av mange firmaer. Et firma kan trenge flere kompetanser og samme kompetanse kan være etterspurt av flere firmaer.

18 Fifth normal form (5NF) Regelen
Hvis en konsulent har en bestemt kompetanse f.eks database og har kontrakt med firmaet som krever ferdigheten, f. eks IBM, så gir konsulenten råd i denne kompetansen.

19 Domain key/ normalform (DK/NF)
Key (Nøkkel): unik identifikator Constraint (Begrensning): regel som avgrenser attributtverdier Domain (Domene): Mengden av "lovlige" verdier Hver constraint på relasjonen må være en logisk konsekvens av domene- og nøkkelconstraintene som gjelder for relasjonen.

20 Data modellering og normalisering
Datamodellering er ofte en lettere vei til god databaseutforming En virkelighetstro datamodell vil ha høy normalform 5NF er sannsynligvis vanskeligst å oppnå Undersøk om det finnes spesielle regler.

21 Datamodelleringsmetoder
Den mest kjente er Chen's entity-relationship (E-R) tilnærming Det finnes ingen standard for E-R metoden Nesten alle datamodelleringstilnærminger er svært like fordi de deler felles begreper. Læring er lett å overføre fra den ene metoden til den andre

22 Et E-R diagram

23 IDEF1X

24 IDEF1X Generaliseringshierarki
AUDIO LIBRARY audio type CD LP TAPE

25 Å representere sammenhenger
De ulike dialektene skiller seg mest ved hvordan sammenhenger blir representert. Obligatorisk eller ikke obl. sammenheng Kardinalitet

26 Obligatorisk eller ikke obligatorisk sammenheng?
Krever en forekomst av denne entiteten forekomst av den andre entiteten Ordre og vare Varen må eksistere for å kunne bestilles Det er ikke nødvendig å ha en ordre for å kunne føre varen

27 Kardinalitet Cardinality Meaning 0,1 Kreves ikke
There can be zero or one occurrence of the entity relative to the other entity 0,n There can be zero or many occurrences of the entity relative to the other entity 1,1 Obligatorisk One occurrence of the entity has one occurrence relative to the other entity 1,n One occurrence of the entity can have many occurrences relative to the other entity


Laste ned ppt "Normalisering og andre modelleringsmetoder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google