Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kursmoduler trenerstigen NSF

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kursmoduler trenerstigen NSF"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kursmoduler trenerstigen NSF
Trinn 1 Pistol, Rifle, Viltmål og Lerdue Varighet:16 timer fordelt på 4 timer teori og 12 timer praksis Målgruppe: Kurset er beregnet på foreldre, ungdommer, ledere og aktive som ønsker å arbeide som instruktører i klubben. Nivå: Grunnleggende. Ingen krav til forkunnskaper. Gjennomføring: 4 moduler som gjennomføres som helgekurs eller splittes opp og gjennomføres over flere kvelder. Eksamen: Ingen. Løpende vurdering under hele kurset av deltakernes engasjement og evne til å organisere aktivitet. Arrangør: Klubb eller særkrets Litteratur: Kurshefter trinn 1. Instruktør: Godkjent Trinn 2 (ny trenerstige gjeldende fra 2004 eller Trener 1 (gamle trenerstigen).

2 Moduloversikt T1 Pistol
Modul 1.0: Reglement, våpen og vedlikehold Ca 2 timer Teoretisk undervisning Temaer: Historikk og organisering Sikkerhet og praktisk behandling av våpen Våpentyper, øvelsesprogram og klasseinndeling Utstyr for pistolskyting Vedlikehold Modul 2.0 Skytetekniske elementer Ca 9 timer Praktisk undervisning Temaer: Sittende skytestilling med støtte Pust, sikting og avtrekk Stående skytestilling Modul 3.0 Trenerrollen Ca 4 timer Teoretisk og praktisk undervisning Temaer: Trenerrollen og treningsledelse Instruksjonstips Modul 4.0 Oppvarming og uttøyning Ca 1 timer Praktisk undervisning Temaer: Oppvarmings- og tøyningsøvelser

3 Moduloversikt T1 Rifle Modul 1.0: Reglement, våpen og vedlikehold
Ca 2 timer Teoretisk undervisning Temaer: Historikk og organisering Sikkerhet og praktisk behandling av våpen Våpentyper, øvelsesprogram og klasseinndeling Utstyr for rifleskyting Vedlikehold Modul 2.0 Skytetekniske elementer Ca 9 timer Praktisk undervisning Temaer: Sittende skytestilling med støtte Pust, sikting og avtrekk Liggende skytestilling med støtte Hovedprinsipp i skytestilling uten støtte Modul 3.0 Trenerrollen Ca 4 timer Teoretisk og praktisk undervisning Temaer: Trenerrollen og treningsledelse Instruksjonstips Modul 4.0 Oppvarming og uttøyning Ca 1 timer Praktisk undervisning Temaer: Oppvarmings- og tøyningsøvelser

4 Kursmoduler trenerstigen NSF
Trinn 2 Pistol, Rifle, Viltmål og Lerdue Varighet: 32 timer fordelt på 12 timer teori og 20 timer praksis Målgruppe: Kurset er beregnet på instruktører og skyttere som har gjennomført Trinn 1 og som ønsker å utvikle seg som trenere på klubbnivå. Deltakerne bør være minimum 18 år. Gjennomføring: 4 moduler som gjennomføres i løpet av to helger, eller oppdelt over 5-6 dager. Deler av kurset kan også gjennomføres som selvstudium. Eksamen: Praksisrapport. I tillegg blir det løpende vurdering under hele kurset av deltakernes engasjement, og evne til å organisere og skape aktivitet. Arrangør: Klubb eller særkrets Litteratur: Kurshefter trinn 2. Instruktør: Godkjent Trinn 2 (ny trenerstige gjeldende fra 2004 eller Trener 1 (gamle trenerstigen).

5 Moduloversikt T2 Pistol
Modul 1.0: Treningsmetoder for skyttere Ca 6 timer Teoretisk og praktisk undervisning Temaer: Teknisk trening Bevegelighetstrening Balansetrening Utholdenhetstrening Mental trening Styrke/skadeforebyggende trening Taktikk Modul 2.0 Trenerrollen og ungdomsidrett Ca 4 timer Teoretisk undervisning Temaer: Trenerrollen og ungdomsidrett Modul 3.0 Skytetekniske elementer Ca 14 timer Praktisk undervisning Temaer: Presisjon – generell teknisk trening Presisjon – luftpistol Finpistol – duell Standardpistol Modul 4.0 Planlegging og gjennomføring av treningsøkt Ca 8 timer Teoretisk og praktisk undervisning Temaer: Oppbygging av treningsøkt Planlegging av tr. økt Gjennomføring av treningsøkt Evaluering

6 Moduloversikt T2 Rifle Modul 1.0: Treningsmetoder for skyttere
Ca 6 timer Teoretisk og praktisk undervisning Temaer: Teknisk trening Bevegelighetstrening Balansetrening Utholdenhetstrening Mental trening Styrke/skadeforebyggende trening Taktikk Modul 2.0 Trenerrollen og ungdomsidrett Ca 4 timer Teoretisk undervisning Temaer: Trenerrollen og ungdomsidrett Modul 3.0 Skytetekniske elementer Ca 14 timer Praktisk undervisning Temaer: Skytestillinger – stående, knestående og liggende Hovedprinsipp i oppbygging av indre og ytre skytestilling Praktisk instruksjon og coaching på teknikk Modul 4.0 Planlegging og gjennomføring av treningsøkt Ca 8 timer Teoretisk og praktisk undervisning Temaer: Oppbygging av treningsøkt Planlegging av tr. økt Gjennomføring av treningsøkt Evaluering

7 Kursmoduler trenerstigen NSF
Trinn 3 Pistol og Rifle Varighet: 60 timer Målgruppe: Kurset er beregnet på trenere som har gjennomført Trinn 1 og Trinn 2. Kurset tar sikte på å utdanne trenere på kretsnivå. Her er det utøveren som er i sentrum, og det er fokus på utvikling for å nå mål. Gjennomføring: 3 helgesamlinger gjennomføres i løpet av 1 år. I tillegg leveres en skriftlig rapport/selvstudie som inneholder planlegging og gjennomføring av treningsvirksomhet og vurdering Av egen trenervirksomhet. Eksamen: 2 timers eksamen og selvstudium. I tillegg blir det vurdering av egenferdighet og formidling under kurset. Arrangør: Norges Skytterforbund Litteratur: Kurshefter trinn 3, Treningslære med arbeidshefte, Mental trening i Skyting, Buk og ryggtrening Instruktør: Godkjent Trinn 3 (ny trenerstige gjeldende fra 2004 eller Trener 2 (gamle trenerstigen). Autorisasjon: Man må delta på minst 80% av kurstiden (d.v.s. deltatt på alle modulene, men det godkjennes noe fravær fra den enkelte modul, kurslærer vurderer dette). Bestått teorieksamen. Gjennomført og bestått selvstudiet med praksisperiode 1 år etter kurset.

8 Modul 4.0 Treningsplanlegging
Moduloversikt T3 Modul 1.0: Treningslære, Ca 24 timer (+ 2 timer eksamen) Teoretisk undervisning Temaer: Utholdenhetstrening Styrketrening Bevegelighetstrening Balansetrening Mental trening Kosthold Doping Skader og skadeforebygging Modul 2.0 Skyteteknikk Ca 16 timer Praktisk undervisning Temaer: Luftrifle - skyting, inntrening av skytestillingen, øvelsesutvalg for luftskyttere Miniatyrskyting 50 meter, øvelsesutvalg for teknikktrening miniatyr (3 stillinger) Testing av ammunisjon Kunnskaper om våpen og ammunisjon. Ulike treningsformer: Trening med skytesimulator (luft/min) Tørrtrening Taktisk trening, skyting under vanskelige ytre forhold (vind) Modul 3.0 Trenerrollen Ca 8 timer Teoretisk undervisning Temaer; Coaching på trening, i konkurranser, og generelt i forhold til det å være idrettsutøver Utøversamtalen Motivasjonsforhold Trenerens rolle som formidler Individualisering Årsaker til suksess Modul 4.0 Treningsplanlegging Ca 10 timer Teoretisk og praktisk undervisning Temaer; Treningsprinsipper Øktplan, ukeplan, periodeplan Tester Arbeidskravsanalyse Kapasitetsanalyse Målsetninger Utarbeiding av treningsplan (langsiktig, periode og årsplan) Gjennomføring av treningsplanen Justering

9 Modul 4.0 Treningsplanlegging
Moduloversikt T3 Modul 1.0: Treningslære, Ca 24 timer (+ 2 timer eksamen) Teoretisk undervisning Temaer: Utholdenhetstrening Styrketrening Bevegelighetstrening Balansetrening Mental trening Kosthold Doping Skader og skadeforebygging Modul 2.0 Skyteteknikk Ca 16 timer Praktisk undervisning Temaer: Holdetrening Holdepyramide Spesifikk fysisk stabilitet Bulgarsk holdetrening Fokustrening Begrenset siktetid Springskyting Pistolstafett Siktebilde Trening av symmetriforhold Parallelle sikter Prioritet Avlevering Håndleddskontroll Fingerkontroll Korntrekk Etterholding Tidlig etterholding Analyse Grenspesifikke treningsmetoder Luftpistol, fripistol, standardpistol, finpistol, grovpistol, silhuettpistol, hurtigpistol Modul 3.0 Trenerrollen Ca 8 timer Teoretisk undervisning Temaer; Coaching på trening, i konkurranser, og generelt i forhold til det å være idrettsutøver Utøversamtalen Motivasjonsforhold Trenerens rolle som formidler Individualisering Årsaker til suksess Modul 4.0 Treningsplanlegging Ca 10 timer Teoretisk og praktisk undervisning Temaer; Treningsprinsipper Øktplan, ukeplan, periodeplan Tester Arbeidskravsanalyse Kapasitetsanalyse Målsetninger Utarbeiding av treningsplan (langsiktig, periode og årsplan) Gjennomføring av treningsplanen Justering

10 Kursmoduler trenerstigen NSF
Trinn 4 Pistol og Rifle Varighet: 120 timer Målgruppe: Kurset er beregnet på trenere som har gjennomført Trinn 1, 2 og 3. Kurset tar sikte på å utdanne trenere på landslagsnivå. Her er det trenerens rolle og ansvar som leder som er i fokus. Opptak: På dette nivået vil aktuelle deltakere få tilbud om å delta i utdanningen. Gjennomføring: 4 helgesamlinger (?) gjennomføres i løpet av 1 år. Det legges opp til selvstudium og arbeidsoppgaver mellom hver samling. Eksamen: Fordypningsoppgave Arrangør: Norges Skytterforbund Litteratur: ? Instruktør: Godkjent Trinn 4 (ny trenerstige gjeldende fra 2004 eller Trener 3 (gamle trenerstigen).

11 Modul 4.0 Fordypningsoppgave
Moduloversikt T4 Modul 1.0: Teori Nasjonale og internasjonale organisasjoner Trener- / lederrollen på nasjonalt og internasjonalt nivå. Utvikling av treningskultur Formidling og kommunikasjon håndtere media på en positiv og sikker måte. Planlegge, analysere og vurdere NSFs aktiviteter på et høyt nivå. Spesialisering Alder og sensible faser. Trender internasjonalt for den enkelte gren. Klubbplanlegging : Starte opp med nye aktiviteter Bygge opp en klubb mot elitenivå, støtteapparat. Modul 2.0 Skyteteknikk Modul 3.0 Praksis Trening av eliteskyttere. Kapasitetsanalyse, målstyring, resultatmåling, evaluering. Kunne avgrense og fordype seg innenfor et problem innen den spesielle grenen. Det skal gis rettledning i ledelse/gjennomføring av treningen. Modul 4.0 Fordypningsoppgave Fordypningsoppgaven samordnes med praksisdelen og skal inneholde en eller annen side ved trenerfunksjonen. Det gis veiledning og oppfølging i oppgaven som er avgrenset til en eller flere av de faktorene som påvirker prestasjonsevnen i idretten. Fordypningsoppgaven skal inneholde følgende kapitler: - Sammendrag - Innledning - Teori/problemområde - Problemstilling - Metode - Resultater - Diskusjon - Konklusjon - Litteraturhenvisning


Laste ned ppt "Kursmoduler trenerstigen NSF"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google