Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

07.01.201130.06.20141 Informasjon til foreldre Videregående opplæring Informasjon til foreldre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "07.01.201130.06.20141 Informasjon til foreldre Videregående opplæring Informasjon til foreldre."— Utskrift av presentasjonen:

1 07.01.201130.06.20141 Informasjon til foreldre Videregående opplæring Informasjon til foreldre

2 07.01.201130.06.20142 • Foreldrene som støttespillere i karriereveiledninga • Strukturen på videregående opplæring • Rettigheter til videregående opplæring • Utdanningsprogrammene

3 07.01.2011 Hvem påvirker valget?

4 07.01.2011 Valgprosessen Det en mest av alt trenger er: 1.En klar målsetning 2.Kunnskap om seg selv 3.Kunnskap om yrkesliv og utdanningsveier 4.Klar forståelse av hvordan en best kobler sammen punkt 2. og 3. – hvem er jeg og hva skal jeg velge 5.Trening i å tvile, bedømme alternative valg, løse problemer 6.Motivasjon (vilje til å utvikle seg, stå på) 7.Samtale med én eller flere kompetente rådgivere 8.Utbytte av planleggingen avhenger av hvor mye innsats en legger i å finne ut sine framtidsønsker

5 07.01.2011 Foreldrene som støttespiller 1.Det er viktig å ta utgangspunkt i interesser. Hjelp til med å finne flere yrker som ligger innen interesseområdet. Ikke bidra til å gjøre valget nå. 2.Bistå med å finne fram til ungdommens sterke sider 3.Bistå med å finne ut hva som kreves av ferdigheter i hvert av yrkene under punkt 1 og sette opplysningene i punkt 1, 2 og 3 inn i en oversikt 4.Oppfordre ungdommen til å prioritere. ”Hjelp til” med å stille spørsmålet ”hvorfor velger du …?” Hensikten med dette er å bevisstgjøre. Ikke anbefal eller driv åpenlys påvirkning.

6 07.01.2011 Nyttige tips og råd •Gjør deg kjent med tidsplanen for inntaket •Overhold svarfristene. Hvis du ikke er hjemme •svar på forhånd, se www.vigo.nowww.vigo.no •sørg for at andre svarer for deg •Du kan miste plassen hvis du •ikke svarer til riktig tid •ikke møter første skoledag •Husk klagefristen 3 uker etter at du fikk inntaksmeldingen •Legg ved opplysninger som kan ha betydning for inntaket eller opplæringen •ingen kan ta hensyn til noe de ikke vet om

7 07.01.20117 Nye begrep •Studieretning •Kurs •Grunnkurs •VK 1 •VK 2 •Felles allmenne fag •Studieretningsfag •Utdanningsprogram •Programområder •Videregående trinn 1 (VG 1) •Videregående trinn 2 (VG 2) •Videregående trinn 3 (VG 3) •Fellesfag •Felles programfag •Valgfrie programfag •Prosjekt til fordypning

8 07.01.2011 Hva er videregående opplæring? Du kan oppnå studie- eller yrkeskompetanse

9 07.01.2011 12 utdanningsprogram 3 studieforberedende •Idrettsfag •Musikk, dans og drama med disse programområdene: •Musikk •Dans •Drama •Studiespesialisering med disse programområdene: •Formgivingsfag •Realfag •Språk, samfunnsfag og økonomi

10 07.01.2011 12 utdanningsprogram 9 yrkesfaglige •Bygg- og anleggsteknikk •Design og håndverk •Elektrofag •Helse- og sosialfag •Medier og kommunikasjon (med ett studieforberedende Vg3) •Naturbruk (med ett studieforberedende Vg3) •Restaurant- og matfag •Service og samferdsel •Teknikk og industriell produksjon +Påbygging til generell studiekompetanse

11 07.01.2011 Fag- og timefordeling •I alle utdanningsprogram har du fellesfag, for eksempel norsk, engelsk, matematikk og naturfag •I yrkesfaglige utdanningsprogram har du i tillegg •felles programfag som hører til programområdet ditt •prosjekt til fordypning som du kan bruke til •fordypning i aktuelle lærefag/yrkesfag •fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse •fellesfag i fremmedspråk •programfag fra studieforberedende utdanningsprogram •I studieforberedende utdanningsprogram har du i tillegg •Felles programfag som hører til programområdet ditt •programfag som du kan velge fra eget programområde eller fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram

12 07.01.2011 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for studiespesialisering Vg1 studiespesialisering Vg2 og Vg3 realfag, samfunnsfag og økonomi eller språkfag Timetallene er oppgitt i 60-minutters enheter. Vg1Vg2Vg3 Fellesfag 842 årstimer Fellesfag 420 årstimerFellesfag 421 årstimer Programfag fra eget programområde 280 årstimer Programfag fra eget programområde 280 årstimer Valgfritt programfag 140 årstimer Valgfritt programfag 140 årstimer 113Norsk 140Engelsk 140Matematikk 140Naturfag 84Samfunnsfag 56Geografi 113Fremmedspråk 56Kroppsøving 112Fremmedspråk 56Historie 56Kroppsøving 84Matematikk 112Norsk 113Historie 56Kroppsøving 168Norsk 84Religion og etikk

13 07.01.2011 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for musikk, dans og drama og idrettsfag Timetallene er oppgitt i 60-minutters enheter. VG1 idrettsfag har 196 timer felles programfag og 140 timer valgfrie programfag Vg1Vg2Vg3 Fellesfag 646 årstimer Fellesfag 504 årstimerFellesfag 365 årstimer Felles programfag 476 årstimer Felles programfag 336 årstimer Felles programfag 140 årstimer Valgfrie programfag 196 årstimer Valgfritt programfag 140 årstimer Valgfritt programfag 140 årstimer 140Engelsk 113Fremmedspråk 140Matematikk 140Naturfag 113Norsk 112Fremmedspråk 56Geografi 56Historie 84Matematikk 112Norsk 84Samfunnsfag 113Historie 168Norsk 84Religion og etikk

14 07.01.2011 Fag- og timefordeling Yrkesfaglige utdanningsprogram Timetallene er oppgitt i 60-minutters enheter. Vg1Vg2Opplæring i bedrift Fellesfag 336 årstimerFellesfag 252 årstimerNormal arbeidstid Felles programfag 477 årstimer Felles programfag 477 årstimer Prosjekt til fordypning 253 årstimer Prosjekt til fordypning 168 årstimer 84Engelsk 56Kroppsøving 84Matematikk 56Naturfag 56Norsk 56Engelsk 56Kroppsøving 56Norsk 84Samfunnsfag

15 07.01.201130.06.201415 Gratis læremidler og utstyr innføres gradvis i videregående skole •Gratis trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr innføres for Vg1, Vg2 og Vg3 skoleåret 2009-2010 •Ikke-behovsprøvd utstyrsstipend fra Lånekassen. Stipendsatsene varierer mellom utdanningsprogrammene (fra 800 til 2600 kroner skoleåret 2007–2008).

16 07.01.201116 Bærbar PC •Legger skolen opp opplæringen slik at du må bruke pc både på skolen og hjemme, kan skolen kreve egenandel for pc-en. •Egenandelen skal ikke overstige laveste sats for utstyrsstipend. •Etter fullført videregående skole skal du da få beholde pc-en. •Fullfører du ikke opplæringen, skal du få tilbud om å kjøpe pc-en. •Samlet betaling skal da ikke overstige tre ganger minstesats for utstyrsstipend på tidspunktet for avbrudd. Skolen har ikke plikt til å innføre ordninger med bærbar pc til skole- og hjemmebruk.

17 07.01.201130.06.201417 Hvilke rettigheter har du? Du som går ut av grunnskolen, har rett til •tre års videregående opplæring i løpet av en sammenhengende periode på •fem år hvis opplæringen foregår i skole •seks år hvis hele eller deler av opplæringen foregår i bedrift •men du må fullføre innen utgangen av det året du fyller 24 år •å fullføre opplæring som etter læreplanen varer i mer enn tre år

18 07.01.201130.06.201418 Hvilke rettigheter har du? Du som går ut av grunnskolen, har rett til •inntak på Vg1 i ett av tre utdanningsprogram •men du må søke i prioritert rekkefølge: 1 – 2 – 3 •inntak på et Vg2 som bygger på det Vg1 du har valgt •men du har ikke krav på å få det programområdet du prioriterer

19 07.01.201130.06.201419 Hvilke rettigheter har du? Du som går ut av grunnskolen, har rett til •ett års utvidet rett til opplæring ved ett omvalg •men du må velge om igjen på samme nivå for å kunne fullføre innenfor retten •to pauseår underveis i videregående opplæring •men du må rekke å fullføre opplæringen i løpet av det året du fyller 24

20 07.01.201130.06.201420 Hvilke rettigheter har du? Du som går ut av grunnskolen, har rett til •utdannings- og yrkesrådgivning •sosialpedagogisk rådgivning •veiledning og hjelp fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) •veiledning og hjelp fra oppfølgingstjenesten (OT) til og med det året du fyller 21 år hvis du •ikke søker opplæringsplass •ikke tar imot opplæringsplass •avbryter opplæringen før den er fullført •ikke er i fast arbeid •taper opplæringsretten

21 07.01.201130.06.201421 Hvor kan du gå på skole? •Primært skoler i eget fylke •men ingen fylker tilbyr alle programområdene •Skoler i nabofylker •for spesielle tilbud som fylkene samarbeider om •Skoler med landslinjer og landsdekkende tilbud •kan søkes uansett hvor i landet du bor •karakterene dine avgjør om du kommer inn •Skoler i andre fylker enn ditt eget •hvis hjemfylket ditt kjøper plass til deg

22 07.01.201130.06.201422 Hvor kan du gå på skole? •Statlige skoler •samiske videregående skoler •skoler med utdanningsprogram for naturbruk •Private skoler •du må regne med å betale skolepenger •private skoler med rett til statstilskudd er godkjent av Utdanningsdirektoratet •Skoler i utlandet •norske private skoler i utlandet •utenlandske skoler

23 07.01.2011 Hvilke rettigheter har voksne? •Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring, har etter søknad rett til videregående opplæring. •Opplæringa for voksne skal tilpasses behovet til den enkelte. Retten kan oppfylles med for eksempel fjernundervisningstilbud. •Voksne som er tatt inn til videregående opplæring, har rett til å fullføre opplæringsløpet. •Opplæringa i offentlig videregående skole eller i lærebedrift er gratis. 30.06.201423

24 07.01.201130.06.201424 Bygg- og anleggsteknikk Muligheter etter vg1: •Anleggsteknikk (Anleggsmaskinfører, vei og anlegg, asfalt) •Byggteknikk (Betongfaget, murer, tømrer, stilasbygging) •Klima -, energi – og miljøteknikk (Rørlegger, taktekker, blikkenslager) •Overflateteknikk (Maler, reinholdsoperatør) •Treteknikk (Limtre, trelast) •Anleggsgartner •Design og trearbeid •Industriell møbelproduksjon •IKT – servicefag

25 07.01.201130.06.201425 Design og håndverk Muligheter etter vg1: •Aktivitør •Barne- og ungdomsarbeiderfaget •Blomsterdekoratør •Båtbygger •Design og gullsmed •Design og tekstil (skredder, kjole og drakt, møbeltapetserer) •Frisør •Smed •Design og trearbeid •Interiør og utstillingsdesign •IKT – servicefag • Børsemaker • Industriell møbelproduksjon • Industritekstil og design • Design og duodji • Ur- og instrumentmaker • Pianostemming og -teknikk

26 07.01.201130.06.201426 Elektrofag Muligheter etter vg1: •Automatisering •Brønnteknikk •Data og elektronikk •Kjøretøy •Maritime fag •Elenergi •Industriteknologi •Flyfag •Kulde og varmepumpeteknikk •IKT – servicefag

27 07.01.201130.06.201427 Helse- og sosialfag Muligheter etter vg1: •Ambulansefaget •Barne- og ungdomsarbeiderfaget •Fotterapi og ortopediteknikk •Helsearbeiderfag •Helseservicefaget •Hudpleie •IKT – servicefag

28 07.01.2011 Idrettsfag Muligheter etter vg1: •Idrettsfag •IKT – servicefag 30.06.201428

29 07.01.201130.06.201429 Medier og Kommunikasjon Muligheter etter vg1: •Medier og kommunikasjon  Mediedesign  Studieforberedende medier og kommunikasjon  Fotograf  Mediegrafiker •IKT - servicefag

30 07.01.2011 Musikk Muligheter etter vg1: •Musikk •Dans •Drama •IKT – servicefag 30.06.201430

31 07.01.2011 Naturbruk •Akvakultur •Anleggsgartner og idrettsanleggsfaget •Fiske og fangst •Hest – og hovslagerfaget •Landbruk og gartnernæring •Reindrift •Skogbruk •IKT - servicefaget 30.06.201431

32 07.01.201130.06.201432 Restaurant- og matfag Muligheter etter vg1: •Fiske og fangst •Matfag (Baker, konditor, slakter, fiskehandler, sjømatfaget, pølsemaker) •Kokk og servitørfag •IKT – servicefag

33 07.01.2011 Service og samferdsel •Reiseliv •Salg, service og sikkerhet •Transport og logistikk •IKT - servicefag 30.06.201433

34 07.01.201130.06.201434 Studiespesialisering Muligheter etter vg1: •Formgivingsfag •Realfag •Språk, samfunnsfag og økonomi •IKT – servicefag •Laboratoriefag

35 07.01.201130.06.201435 Teknikk og industriell produksjon Muligheter etter vg1: •Arbeidsmaskiner •Automatisering •Bilskade, lakk og karosseri 1) •Brønnteknikk •Børsemaker •Båtbygger •Design og duodji •Design og gullsmedhåndverk •Design og trearbeid •Industritekstil og design •Industriell møbelproduksjon •Kjemiprosess •Kjøretøy •Industriteknologi •Transport og logistikk •Laboratoriefaget •Maritime fag •Kulde og varmepumpeteknikk •IKT – servicefag 1) Hadsel vgs annethvert år (2010, 2012 osv)


Laste ned ppt "07.01.201130.06.20141 Informasjon til foreldre Videregående opplæring Informasjon til foreldre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google