Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Førstehjelpskurs Lars Tessem Dyrlege Vetsentrum AS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Førstehjelpskurs Lars Tessem Dyrlege Vetsentrum AS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Førstehjelpskurs Lars Tessem Dyrlege Vetsentrum AS
Nyhetsmail – påmelding på Husk evalueringsskjema og eventuelt bestilling av førstehjelpspakke! Foredragsnotater –

2 Akutte skader Alle deler av kroppen kan skades; trauma på vitale organer (i hode, bryst og buk) ofte livstruende -> akutt førstehjelp!!! Andre skader kan vente!

3 Akutte skader Påkjørsel, fall, trafikkulykke og slåsskamp samt stumpt/skarpt trauma og kulde/varme. FØRSTEHJELP VIKTIG; så dyrlegeundersøkelse/hjelp. De fleste med kjæledyr vil oppleve skade; smådyr vurderer ikke risikoen og har ikke samme beskyttelse som mennesker.

4 Akutte skader – førstehjelp punktert lunge
Årsak -> påkjørsel, trafikkulykke, fall, bitt og skrapt trauma samt skudd. Symptomer -> tungpustet, bleke/blå slimhinner, smertepåvirket , påvirket almentilstand og kalde ekstremiteter/sjokk. Førstehjelp: Unngå stress, sørg for åpne luftveier og skånsom transport, samt sval temperatur og eventuelt oksygenbehandling. Behandling: Krever ofte hospitalisering for oksygenbehandling, smertestillende og eventuelt utsuging av luften.

5 Akutte skader – førstehjelp lungeblødning
Årsak -> påkjørsel, trafikkulykke, fall, bitt og skrapt trauma samt skudd. Symptomer -> tungpustet, bleke/blå slimhinner, smertepåvirket, påvirket almentilstand og kalde ekstremiteter/sjokk. Førstehjelp: Unngå stress, sørg for åpne luftveier og skånsom transport, samt sval temperatur og eventuelt oksygenbehandling. Behandling: Krever ofte hospitalisering for oksygenbehandling, smertestillende og eventuelt utsuging av blod i brysthulen.

6 Akutte skader – førstehjelp sprukket milt
Årsak -> påkjørsel, trafikkulykke og tumor samt fall og skudd. Symptomer -> hurtig pust, bleke slimhinner, buksmerter, utspilt buk og påvirket almentilstand. Førstehjelp: Unngå stress, sørg for åpne luftveier , varme og skånsom transport, samt eventuelt oksygenbehandling. Behandling: Krever hospitalisering for intensivbehandling; oksygenbehandling, smertestillende og stabilisering før kirurgisk behandling.

7 Akutte skader – førstehjelp sprukket urinblære
Årsak -> påkjørsel, trafikkulykke og slag mot buken samt fall og skudd. Symptomer -> hurtig pust, bleke slimhinner, buksmerter, anorexi, oppkast, lite og blodig/ingen urin, påvirket almentilstand og kalde ekstremiteter/sjokk. Førstehjelp: Unngå stress, sørg for åpne luftveier , varme og skånsom transport, samt eventuelt oksygenbehandling. Behandling: Krever hospitalisering for intensivbehandling; oksygenbehandling, smertestillende og stabilisering før kirurgisk behandling.

8 Akutte skader – førstehjelp kloskader
Årsak -> Lange klør, fasthekting og fraspark/kraftig aksjon samt sprø/tørre klør og uhell ved kloklipping. Symptomer -> Halting, smerte, hevelse, slikking/vasking og blødning. Førstehjelp: Sårrens, stoppe blødning (trykkforbinding, brenning eller blodstoppmiddel), kloklipp, potebandasje og –sokk samt skjerm og smertestillende. Skift forbinding ofte. Behandling: Intensiv sårbehandling og samt amputasjon.

9 Akutte skader – førstehjelp beinbrudd
Årsak -> påkjørsel , trafikkulykke, fall og hopp samt tråkk og skudd. Symptomer -> Inaktivitet, full avlastning av beinet, smerte, hevelse, blødning og unormal stilling. Førstehjelp: Prioriter først hodet, brystet og buken! Unngå stress, og så spjelking og støttebandasje samt smertebehandling, kvalmestillende og skånsom transport. Behandling: ”Gipsing” og kirurgisk stabilisering (pinner og wire samt skruer og plater); ”Gipsing” vanskelig hos katt, kanin og gnagere!

10 Akutte skader – førstehjelp sårskader
Årsak -> påkjørsel , trafikkulykke, bitt, mekanisk slitasje (asfalt, snø og tørt underlag) og skarpt trauma samt skudd. Symptomer -> Rød/sår hud/labber, blødning, smerte, halthet, og slikking/vasking. Førstehjelp: Sårrens, fjerne forurensing/små fremmedlegemer, bandasje/trykkforbinding og beskyttelse (potesokk/body) samt potesalve. Skift forbinding ofte. Spriker huden -> såret må sys! Behandling: Suturering, drenering, intensiv sårbehandling og kirurgisk hudplastikk.

11 Akutte skader - førstehjelpsutstyr
En førstehjelpspakke bør inneholde: Pinsett og saks Rensevæske og –renseservietter samt hansker Kompresser/gasbind, elestisk bandasje, ”enekltmannspakke” og plastertape samt støttebandasje Potesalve, potesokk og ispose Aluminiumsfolie VESO Førstehjelpspakke – tilbud 17 % rabatt: Liten førstehjelpspakke til 207 kr. Stor førstehjelpspakke: 290 kr. Skriv navn og telefonnummer på bestillingsseddelen – bindende bestilling! NB – Begrenset antall!

12 Akutte skader/lidelser – førstehjelp tenner
Årsak -> Trauma og medfødte tannfeil Symptomer -> Anorexi, blødning, vekttap og diare samt rødt og hovent tannkjøtt. Alltid diffuse hos hund, katt, kanin og gnagere pga instinkt. Førstehjelp: Tvangsfóring; mest aktuelt for kanin og gnagere -> optimalt med Oxbow Critical Care. Behandling: Plombering, tanntrekk og for kanin/gnagere forkorting/sliping/kutting av aktuelle tenner.

13 Akutte skader – førstehjelp hode-, nakke- og ryggskade
Årsak -> påkjørsel, trafikkulykke og fall samt spark. Symptomer -> Stiv og forsiktig bevegelse, inaktivitet og lammelse samt redusert allmentilstand inklusive fór- og vanninntak. Førstehjelp: Unngå stress, stabilisering og skånsom transport; minst mulig bevegelse på pasienten. Behandling: Konservativ/medisinsk eller kirurgisk samt potent smertebehandling.

14 Akutte skader – førstehjelp forstuing -> forstrekking av leddbånd og -kapsel
Årsak -> Påkjørsel, fall, hopp og overtramp samt påtråkk. Symptomer -> Hevelse, varme, rødblålig farge, smerte og halthet. Førstehjelpe: Kalde omslag 0-24 t og deretter varm omslag samt støttebandasje og hvile/ro inntil smertefrihet. Behandling: Medisinsk eller kirurgisk; avhenging av alvorlighetsgraden på forstuingen. Aktuelt hvis forstuingen ikke responderer på førstehjelpen innen tre dager. Ved avrevete leddbånd -> Kirurgisk behandling.

15 Akutte skader – førstehjelp brannskade etsninger og solforbrenning
Årsak -> Skolding, flammer, intens varme, strøm og kjemikalier. Symptomer -> Hudrødme, sårvæske, blærer og forkulling samt smerte. Førstehjelp: Nedkjøling med kaldt vann 0-5 min og deretter lunkent vann min samt deretter svale omslag og brannsalve/-gel/aftersun. Ved etsninger -> skyll bort kjemikaliet med lunkent vann. Behandling: Medisinsk behandling og eventuelt intensivbehandling samt kirurgisk hudplastikk. Ved stor brannskade -> alltid kontakt dyrlege!

16 Akutte skader – førstehjelp forfrysning og nedkjøling
Årsak -> Kulde og alvorlig sykdom/skade samt drukning. Symptomer -> Lokal hudrødme, lav kroppstempertur og påvirket bevissthet/koma. Førstehjelp: Ved lokal forfrysning ; varme omgivelser og omslag. Ved generell nedkjøling ; innpakking i aluminiumsfolie og tepper under transport til dyrlegen. Behandling: Oksygenbehandling, varmt drypp, varm luft og varmelampe. Intensivbehandling.

17 Akutte skader – førstehjelp overopphetning/heteslag
Årsak -> Varm og tett bil, høy luftfuktighet og sol, lungesykdom og alderdom. Symptomer -> Svakhet, endrete bevegelser/balanse, stupiditet, kramper og påvirket bevissthet/koma. Førstehjelp: Nedkjøling av ekstremitetene med lunkent vann. Aldri kaldt vann! Kjølig/sval luft (skygge, vifte) og god ventilasjon. Rehydrering/korrigere væskebalansen. Behandling: Oksygenbehandling, drypp, sval luftstrøm/ventilasjon (vifte). Intensivbehandling.

18 Akutte skader – førstehjelp kvelning/drukning
Årsak -> Fremmedlegemer i munnen og svelget samt inntak av vann ved uhell/ulykke og drukning. Symptomer -> Blek/blå tunge/slimhinner, tungpustet, hoste, og bevissthetstap, sjokk og puste- og hjertestans. Førstehjelp: Vær rask – lite tid! Fjern fremmedlegemet eller vannet (trykk/slå bak ribbeinene/ryggen) og hold pasienten opp-ned/høy bakpart) og HLR; < 20 kg ryggeleie og >20 kg sideleie. Sjekk for pust og puls/hjerterytme. Kontakt dyrlege. Behandling: Intensivbehandling.

19 Akutt skade – førstehjelp strømstøt og elektrisk sjokk
Årsak -> Tygging/gnaging på ledninger og overledning samt tilfeldig kontakt med strømførende ledning. Symptomer -> Brannsår, tung pust (lungeødem), redusert oppmerksomhet, bleke/blå slimhinner, kalde ekstremiteter, bevissthetstap og sjokk samt puste- og hjertestans. NB – ofte usynlige vevsskader! Førstehjelp: Slå av strømmen eller få pasienten bort fra strømkilden; bruk ikke strømledende gjenstand! Ved sjokk stabilt (side)leie; hode høyere enn bakparten. Dekk til brannsår. Kontakt dyrlege! Behandling: Intensivbehandling.

20 Akutt skade – førstehjelp oppkast og diaré
Årsak -> Virus-, bakterie- eller parasittinfeksjon og bukspyttkjertelbetennelse samt forspisning og allergisk reaksjon. Symptomer -> Oppkast, diare, uttørking, inaktivitet og redusert almentilstand samt feber eller lav kroppstemperatur. Mål alltid kroppstemperaturen; lav kroppstemperatur tyder på uttørking og begynnende sjokk Førstehjelp: Vann- og elektrolytt (salt-)tilskudd samt førdøyelsesdiett. Unngå nedkjøling. Pro- og prebiotika samt medisinsk leire; bruk handelspreparater (Diasarnyl+, Pro-Kolin+ m.fl). Kull har liten effekt. Imodium eller lignende medisin kun i nød! Kontakt dyrlege ved feber, temperatur < 38 ⁰C og nedsatt almentilstand eller hvis problemene vedvarer mer enn 3-5 dager. Behandling: Avhengig av årsaken. Utredning så medisinsk eller kirurgisk behandling.

21 Akutt skade – førstehjelp akutte buksmerter
Årsak -> Fremmedlegemer, gasskolikk (trommesyke), milttumor, magedreining, trommesyke, nyre-/urinstein og invaginasjon. Symptomer-> Oppkast, oppkastforsøk, sikling/sliming, diaré, buksmerter, utspilt buk, inaktivitet, bleke slimhinner og kalde ekstremiteter samt svak puls og hurtig hjerteaksjon. SJOKK! Førstehjelp: Forebygg stress og unngå nedkjøling. Kontakt dyrlege! Behandling: Intensivbehandling for stabilisering før medisinsk eller kirurgisk behandling.

22 Akutt skade – førstehjelp valping
Årsak -> Stor valp, død valp, leiefeil, misdannelse og stort og lite kull samt alderdom eller ungt individ. Symptomer -> min med kraftige veer, svake eller uregelmessige veer i 2-4 timer, 36 timer etter temperaturfall uten fødsel og drektighet over 70 dager fra første parring. Smerte og stressing samt utmattelse. Førstehjelp: Reduser stress og skånsom fødselshjelp. Ved tørr fødselsvei; glidemiddel. Forløsning må skje innen fire timer etter fostervannsavgang! Behandling: Alltid forsøke medisinsk forløsning før keisersnitt!

23 Akutt skade - førstehjelp
Takk for meg! Velkommen tilbake på nye kurs! Nyhetsmail – påmelding på Husk evalueringsskjema og eventuelt bestilling av førstehjelpspakke! Foredragsnotater –


Laste ned ppt "Førstehjelpskurs Lars Tessem Dyrlege Vetsentrum AS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google