Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

V/ Knut Huseby. V/ Knut Huseby Fakta om anlegget: Anlegget ble bygget av Bio-waz og tatt i bruk høsten 2010   Totalkostnaden komplett anlegg med fjernvarmeledning:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "V/ Knut Huseby. V/ Knut Huseby Fakta om anlegget: Anlegget ble bygget av Bio-waz og tatt i bruk høsten 2010   Totalkostnaden komplett anlegg med fjernvarmeledning:"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 V/ Knut Huseby

3 Fakta om anlegget: Anlegget ble bygget av Bio-waz og tatt i bruk høsten 2010 Totalkostnaden komplett anlegg med fjernvarmeledning: ca ,- Støtte fra Innovasjon Norge ca ,-

4 Tekniske data: Fortank 130 m3, mellomlager for kumøkk Matavfallstank 55 m3 Reaktor 2 x 170 m3 Tekniskkonteiner med gjødselpumpe, luftventiler, fyrkjele, varmesystem og PLS - styringssystem.

5 Biogassanlegget på Tomb

6 Prosess: Messofil gjæringsprosess på 37 grader. 12 m3 kumøkk og 2,4 m3 matavfall i døgnet. Fordeles på 5 matinger i døgnet. Omrøring 10 min hver time. Oppholdstid i reaktoren ca. 22 dager. Gassproduksjon ca.20 m3/h biogass.

7

8 Fortank med omrører

9 Energiproduksjon. Biogassen brennes i fyrkjel for oppvarming av vann. Biogassen har et metan innhold på ca. 62%. 1 m3 biogass = 6 kwh Gjennomsnittlig energiproduksjon fra fyrkjelen ca. 105 Kwh. Nettoleveranse til oppvarming ca kwh pr mnd.

10 Gassflamme

11 Tak over reaktoren

12 Teknisk konteiner

13 Styresystem

14 Drift av gårdsbiogassanlegg
Anlegget godkjennes av Mattilsynet i henhold til Biprodukt forordningen, det er også avhengig av hvilke andre produkter enn husdyrgjødsel som blandes inn i prosessen. Anlegget bygge søkes kommunalt med godkjenning fra brannvesenet lokalt som melder til DSB. Intern driftsinstruks, for driftspersonell.

15 Internkontroll for Biogassanlegget.
Sjekkpunkt Daglig Ukentlig Månedlig Ved behov Årlig Ansvarlig 1 Notater om drift til loggbok om sjekkpunkter x Knut Huseby 2 Vannlås rundt reaktor 3 Varmeproduksjon 4 Gassproduksjon 5 Automatikk og pumping 6 Gassalarm i konteiner 7 Kontroll av vanntrykk i fjernvarmeledning 8 Låsing av port og dør i gjerde 9 Nivå i reaktor visuelt 10 Varedeklarasjon av hvert lass biomasse 11 Sjekk av drenering/ lekkasje til grunn 12 Kontroll av blandeforhold biomasse og kumøkk 13 Rengjøring av fyrkjele for slagg 14 Kontrollere hovedpumpe for møkk (bytte lameller) 15 Uttak av TS, VS og pH prøver før reaktor og i reaktor 16 Uttak av gjødsleprøver i sluttlager 17 Skadedyravtale 18 Kontroll av gjerde 19 El- tilsyn 20 Brann-tilsyn 21 Avlesning av energimåler X

16 Læreplaner på Naturbruk
Foreslå tiltak for gjenbruk og flerbruk av ressurser i naturbaserte produksjoner Foreslå miljøtiltak og energiøkonomiseringstiltak og vurdere alternative energikilder i landbruk og gartnernæring

17 Læreplaner på Naturbruk
Planlegge og gjennomføre tiltak for energiøkonomisering på gård og drøfte muligheter for bruk av fornybar energi Elever skal kunne gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde.

18

19

20

21

22

23 Læreplaner for biogass
Tomb vgs. og Nuntorp (svensk naturgymnas) samarbeider gjennom Interreg prosjekt for å utarbeide læreplaner for biogass. Læreplanene blir et oppslagsverk for lærere ved skolen som vil bruke dette i sine fag. Læreplanene kan brukes for å bygge kurstilbud for bønder som drifter anlegg eller ønsker kompetanse om biogass.

24 Læreplaner for biogass
Læreplanene er delt inn i 10 moduler. Eksempler på noen av modulene. Modul 1, Introduksjon Modul 2, Miljø Modul 3, Økonomi Modul 4, Biogassprosessen Modul 5, Biogjødsel


Laste ned ppt "V/ Knut Huseby. V/ Knut Huseby Fakta om anlegget: Anlegget ble bygget av Bio-waz og tatt i bruk høsten 2010   Totalkostnaden komplett anlegg med fjernvarmeledning:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google