Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Byggavfallsstatistikk Byggavfallskonferansen 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Byggavfallsstatistikk Byggavfallskonferansen 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Byggavfallsstatistikk Byggavfallskonferansen 2014
Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 29. januar 2014

2 Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk
Avfall Avløp Vannressurser, drikkevann Kommunal miljøforvaltning Arealressurser og arealbruk Støy Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 29. januar 2014

3 Statistikkgrunnlag byggavfall
Ordinært avfall: Sluttrapport for faktisk disponering av avfall Areal, m2 byggearealstatistikk, strukturstatistikk, matrikkelen Ferdigstilte bygninger Riving Farlig avfall: Statistikk for farlig avfall Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 29. januar 2014

4 Sluttrapporter til kommunen
Hvilken informasjon gir de? Avfallsmengde, materialfordelt Ordinært avfall Farlig avfall Behandling Godkjent avfallsanlegg Ombruk eller direkte til gjenvinning Type tiltak Antall m2 Bygningstype Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 29. januar 2014

5 Faktormetoden Metoden inkluderer bygging, rehabilitering og riving
Faktorer beregnes for mengden avfall som oppstår per m2. Input-data: Aktivitet Hustype BRA Avfallstype 144 faktorer Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 29. januar 2014

6 Faktorene Hver faktor representerer en aktivitet: Ulike bygningstyper
nybygging rehabilitering riving Ulike bygningstyper små boliger store boliger næringsbygg andre bygninger Ulike avfallstyper betong trevirke plast metall gips .. Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 29. januar 2014

7 Resultater 1,9 millioner tonn avfall i 2012 Økt byggeaktivitet
Omtrent like mye avfall fra nybygging, rehabilitering og riving Rehabilitering: tonn Nybygging: tonn Riving: tonn Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 29. januar 2014

8 Avfallsmengder 2012 I alt Nybygging Rehabilitering Riving 1 879 975
Trevirke 54 223 Papir og papp 26 958 13 779 11 106 2 073 Plast 5 322 3 285 1 992 44 Glass 9 907 2 371 6 195 1 342 Jern og andre metaller 89 939 22 269 43 430 24 240 Gips 72 047 37 049 32 385 2 612 EE-avfall 10 954 2 413 6 672 1 869 Farlig avfall 18 915 2 535 10 292 6 088 Tegl og betong Forurenset tegl og betong 21 068 - 8 103 12 965 Annet avfall 25 056 4 843 16 592 3 621 Blandet/restavfall 42 290 Asfalt 41 046 21 000 Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 29. januar 2014

9 Farlig avfall Undersøkelsen har benyttet tall fra Grunnlagsdatabasen:
Norbas Batteriretur Egenbehandling i industrien Direkte eksport 2012: tonn 2011: tonn Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 29. januar 2014

10 Farlig avfall Avfallstype tonn Avfall med ftalater 2732 Asbest 2681 CCA-impregnert trevirke 2499 Slagg, støv, flygeaske, katalysatorer, blåsesand m.m. 1545 Kreosotimpregnert trevirke 1366 Spillolje 1091 Oljeforurenset masse 922 PCB-holdige isolerglassruter 565 Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 29. januar 2014

11 Farlig avfall, 2011 og 2012 Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå
29. januar 2014

12 Farlig avfall fra andre næringer
Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 29. januar 2014

13 Videre utvikling av statistikken
Anleggsavfall Elektronisk deklarering av farlig avfall Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 29. januar 2014

14 Takk for oppmerksomheten!
Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 29. januar 2014


Laste ned ppt "Byggavfallsstatistikk Byggavfallskonferansen 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google