Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagskolen Tinius Olsen Fagskolekonferansen V2011 Kongsberg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagskolen Tinius Olsen Fagskolekonferansen V2011 Kongsberg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagskolen Tinius Olsen Fagskolekonferansen V2011 Kongsberg 05.05.2011
Regional utviklingsaktør Fagskoleloven Handlingskompetanse Fagskolens egenart Ole F. Stevning

2 Fagskolen Tinius Olsen
§ 1 i Fagskoleloven Med fagskoleutdanning menes yrkesrettede utdanninger Med yrkesrettet utdanning menes utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak Vi skal være en regional utviklingsaktør

3 Fagskolen Tinius Olsen
Hvordan kan vi oppfylle fagskoleloven, samt bidra til regional utvikling ? Hvordan må opplæringen organiseres for å få til dette ? Teoretisk ? Praktisk ? Teoretisk og praktisk ? Hva er (skal være) fagskolens egenart ?

4 Fagskolen Tinius Olsen
Hva er (skal være) fagskolens egenart ? Sosiokulturelt læringssyn. Vi mener at kompetanse utvikles i samhandling med hverandre Praktisk pedagogikk - Problembasert læring Tverrfaglighet Bedriftene etterspør studenter med handlingskompetanse

5 Fagskolen Tinius Olsen
Praktisk pedagogikk Induktiv tilnærming (fra det kjente til det ukjente) Lærestofforientert tankegang (lærestoff – oppgave - løsning) Laboratorieøvelser Gruppeoppgaver Problembasert læring (problem – lærestoff - løsninger) Øvingsprosjekter Praktiske, virkelighetsnære prosjekter i samarbeid med eksterne oppdragsgivere

6 Fagskolen Tinius Olsen
Tverrfaglighet Praktiske og teoretiske prosjekter Prosjekter som dekker et fåtall av fag Prosjekter som dekker mange fag

7 Fagskolen Tinius Olsen
Bedriftene etterspør studenter med handlingskompetanse Fagkompetanse Sosialkompetanse Metodekompetanse Læringskompetanse

8 Fagskolen Tinius Olsen
Hovedprosjekt (forprosjekt og hovedprosjekt) Ekstern oppdragsgiver Prosjektgruppen utarbeider en sjekkliste Sjekklista blir godkjent av oppdragsgiver og av skolen. Eks: Sjekkliste.pdf Skolen gir en vurdering av prosjektet. Eks: JBV-Simulator.docx Det blir utnevnt en hovedveileder Hyppige møter med oppdragsgiver og veiledere Prosjektgruppen presenterer forprosjektet for klassen (til jul), og hovedprosjektet ved skoleslutt (for alle som er interessert)

9 Fagskolen Tinius Olsen
Hovedprosjekt (forprosjekt og hovedprosjekt) Realisere prosjektet i henhold til oppdragsgivers spesifikasjon Utarbeide komplett dokumentasjon Prosjektrapport på forprosjektet. To eller flere alternativer til løsning (norsk og engelsk) Prosjektrapport på hovedprosjektet. (norsk og engelsk) Mekaniske tegninger og dokumentasjon Hydraulikk-, pneumatikk- og elektriske skjemaer Programlistinger Servicedokumentasjon

10 Fagskolen Tinius Olsen
Hovedprosjekt (forprosjekt og hovedprosjekt) Vi mener hovedprosjekter driftet på en slik måte er med på å utvikle fagskolen Oppfylle fagskoleloven slik at kompetansen kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak Utvikle fagskolens egenart, slik at skolen blir et klart alternativ til høyskole Utvikle handlingskompetanse slik bransjene etterspør Være aktør i regional (nasjonal) utvikling To eksempler på gode hovedprosjekter ”Sugebil” Test av låsekasser

11 Fagskolen Tinius Olsen
Praktisk prosjekt:”Sugebil” V2010 EuroPark, avd. Aker brygge Bygge på ”sugefunksjon” på en eksisterende bil. (Bilen hadde fra før påmontert høytrykksspyler) Formålet er å suge opp vann i fra gulvet Brukervennlig Høy kapasitet Driftsikker Enkel å vedlikeholde/reparere Film av ”sugebilen”DSCN3943.AVI

12 Fagskolen Tinius Olsen
Praktisk prosjekt: Test av låsekasser Møller Undall i Drammen Test av låsekasser som er importert fra Kina Teste innstikk av nøkkel og rotering Teste vrideknapp og falle Teste håndtakbevegelsen og reile Teste lukking av dør Primært stikkprøvetesting der låsekassene testes i forhold til maks spesifikasjonene Film av teststasjonen Testmaskin for MU.divx


Laste ned ppt "Fagskolen Tinius Olsen Fagskolekonferansen V2011 Kongsberg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google