Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnvann - kvalitet og utfordringer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnvann - kvalitet og utfordringer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnvann - kvalitet og utfordringer
Pål Gundersen – Norges geologiske undersøkelse

2 Grunnvann: ”Porerom er helt metta” ”Vannstand” i bakken

3 Løsmasseoppbygging under marin grense
Illustrasjon: Louise Hansen

4 Grunnvann Vannforsyning: Stabil kvalitet og temperatur
10 % løsmasser 5 % fra fjellbrønner Stabil kvalitet og temperatur Små arealer båndlegges Nærhet til bruker Beskyttet mot forurensning

5

6 Grunnvann Regnvann: surt og oksiderende.
Fjell og løsmasser: basisk og reduserende. Grunnvann reagerer med berggrunnen og frigjør løste stoffer. Mikroorganismer filtreres og dør Foto: Jan Cramer Foto: Jan Cramer

7 Datakilde: Folkehelseinstituttet

8 SÅ: Gir bruken av grunnvann en hygienisk barriere i seg selv….?

9 Løsmassetykkelse Illustrasjon: Sylvi Gaut 2005

10 Foto: Sylvi Gaut 2006

11 Foto: Gundersen 2006

12 Foto: Gaute Storrø

13 Illustrasjon: Sylvi Gaut 2005
Kart , mikrobiologi

14 Andel vannverk med påviste mikroorganismer 1996-1998
Illustrasjon: Sylvi Gaut 2005

15 Men hvis vi unngår forurensning: Da må vel grunnvannet være sikkert?

16 Datakilde: Folkehelseinstituttet

17 Grunnvann fra 350 vannverk
Kilde: Helgasson 2005 12 NORVAR-Grunnvann-JC ppt

18 Datakilde: Folkehelseinstituttet

19 Fluorose Foto: (Bårdsen, UiB)

20 16 % overskrider høyeste tillatte konsentrasjon av fluorid på 1.5 mg/l.
Granitter og lyse gneiser spesielt problematiske og grunnvann med lav Ca, høy Na og høy pH. Sjelden problem i grunnvann i løsmasser.

21

22 Fluor: reell helsefare i Norge?
Antall nordmenn: 5% drikker grunnvann fra fjell = ~ 1% av disse >5 mg/L fluor = 50% (?) har ikke sjekket fluorinnhold=

23 14 % overskrider anbefalt tiltaksnivå på 500 Bq/l.
Granitter, pegmatitter og alunskifre spesielt problematiske. Få bergarter kan ”friskmeldes” fullstendig. Ikke problem i grunnvann i løsmasser og i større grunnvannsverk.

24 => Prøvetaking og analyser viktig i alt grunnvann som brukes til drikkevann
Men når?

25 Sesongvariasjoner, mikroorganismer

26 Sesongvariasjoner, vannkjemi

27 Spesielt for grunnvann i fjell
Mest problematisk: Helse: Fluor (Ca og pH), Radon (kanskje også Uran) Bruksmessig: (Jern og Mangan) Risikobergarter: Granitter, lyse gneiser, alunskifer, pegmatittganger Grunnvannskvaliteten i Norge unik på grunn av kraftig erosjon under istidene

28 Spesielt for grunnvann i løsmasser
Få eller ingen problemer med Rn, F, og U Fe som for fjellbrønner NO3- mer problematisk (4%) Foto: Atle Dagestad

29 Konklusjon Selv om vannanalyser ikke er pålagt i private brønner/ små grunnvannsbaserte vannverk - bør det absolutt anbefales! Fjellbrønner oftere et problem enn løsmassebrønner. Viktigste parametere er Mikrobiologisk Fluor Radon Jern og mangan Dårlig brønnutforming og –sikring => dårlig hygienisk kvalitet Prøvetaking Mikrobiologisk: September (nedbørsepisoder/ overflatevann) Kjemisk/fysikalsk: Desember (tørre perioder/ modent grunnvann) April (snøsmelting)

30 Min personlige mening:
”Norsk lovverk og forvaltning beskytter ikke små vannverk og private brønneiere mot uegnet drikkevann” Noen bør gjøre det…

31


Laste ned ppt "Grunnvann - kvalitet og utfordringer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google