Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL LILLE-ERTE VBA

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL LILLE-ERTE VBA"— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL LILLE-ERTE VBA
Januar 1999

2 RENT VANN I HALDEN FRA DESEMBER 1999
FRAMDRIFT Start planlegging: Februar 1997 Pilotforsøk: Oktober 1996 og august 1997 Byggestart: April 1998 Planlagt idriftsettelse: Desember 1999

3 23 MIL VANNLEDNING I DISTRIKTET
Halden kommune Teknisk drift TEGNFORKLARING Vannbehandlingsanlegg 23 MIL VANNLEDNING I DISTRIKTET Høydebasseng Pumpestasjon Reduksjonsventil Stengt ventil Eksisterende ledning Framtidig ledning 80-85% AV VANNET HENTET PÅ 23 M DYP I FEMSJØEN 90 M LØFTEHØYDE TIL LILLE-ERTE KOSTNAD: 1.5MILLIONER PR.ÅR I STRØM NØDPLAN: HENTE VANN FRA HOLEVANNET/STORE-ERTE VED FORURENSNING. Hovedkilde Høydebasseng Reserve- kilde Lille Erte vannbehandlings- anlegg Bikilde Juni 1999 Lille Erte Vannbehandlingsanlegg

4 VANNET BLIR HENTET 200M UT PÅ 13M DYP
Halden kommune Teknisk drift 183 moh. VANNET BLIR HENTET 200M UT PÅ 13M DYP Mars 1999 Lille Erte Vannbehandlingsanlegg

5 VANNETS VEI. SELVFALL FRA LILLE-ERTE INN PÅ VANNBEHANDLINGS ANLEGGET.
RENSING TIL HØYDEBASSENG (5000M3) TILBAKE TIL VBA FOR KONTROLL UT PÅ NETTET

6 MOLDEPROSESSEN TREMEDIAFILTER: 6M DYPE HVORAV 3M FILTERMASSE. BESTÅR AV ANTRASITT(BERGART),KVARTSAND OG MARMOR. FORBRUKER 10 CM MARMOR PR.MND TILSATT JKL FOR UTFELLING AV HUMUS SETTES UT AV PRODUKSJON HVERT DØGN FOR SPYLING.

7 CO2 Rentvanns-basseng 5000 m3 Kt 183 Fellingsmiddel: Jernklorid
Lille Erte Kt +173 Polymer Lut Natrium- hypokloritt Tremedia filter 10 stk á 16,5 m2 Kt +169 CO2 Råvann Kullfilter 8 stk á 16,5 m2 Kt +165,6 ANTRASITT KVARTSSAND Rentvanns-pumper MARMOR AKTIVT KULL Spylevann Spylevann Blåse- maskin TEGNFORKLARING: Reguleringsventil Vannmåler Pumpe Retur modningsvann Filterspyling Spyle- basseng 2 stk á 110 m3 Fordrøynings- basseng slam 2 stk á 20 m3 Rentvann til nett 5,1 mill m3/år Returvanns-pumper Retur klart spylevann Slam til spillvannsnett

8

9 AKTIVT KULL ENESTE ANLEGG I LANDET SOM HAR AKTIVT KULL I TILEGG TIL MOLDEPROSESSEN. GRUNN: RESTER AV SPRØYTEVÆRNMIDDLER FRA HALDEN VASSDRAGET.

10 NØKKELDATA Midlere vannproduksjon: 180 l/s Fullrensekapasitet: 390 l/s
Maksimal vannproduksjon: l/s Volum rentvannsmagasin: m3 Grunnflate behandlingsanlegg: m2 Prosess: Direktefiltrering/karbonatisering og aktivt kull Dimensjonerende filterhastighet: Tremediafilter: ,5 m/time Aktivt kullfilter: ,6 m/time

11 VANNKVALITET

12 DIVERSE PRODUSERER VANN TIL 70 ØRE PR.M3 EGET LABRATORIUM
UNDERLAGT MATTILLSYNET ( ; PR.ÅR) VAKTORDNING.

13 SPØRSMÅL OMVISNING PÅ ANLEGGET


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL LILLE-ERTE VBA"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google