Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 1 8. mars 2012 Byggavfallsstatistikk Har avfallshåndteringen bedret seg? Byggavfallskonferansen 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 1 8. mars 2012 Byggavfallsstatistikk Har avfallshåndteringen bedret seg? Byggavfallskonferansen 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 1 8. mars 2012 Byggavfallsstatistikk Har avfallshåndteringen bedret seg? Byggavfallskonferansen 2012

2 8. mars 2012Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 2 Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk • Avfall og gjenvinning • Avløp • Vannressurser • Kommunal miljøforvaltning • Arealressurser og arealbruk • Støy

3 8. mars 2012Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 3 Statistikkgrunnlag • Sluttrapport for faktisk disponering av avfall –Avfallsforskriften, kap. 15 flyttet til –Byggteknisk forskrift

4 8. mars 2012Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 4 Sluttrapporter til kommunen Hvilken informasjon gir de? –Avfallsmengde, materialfordelt  Ordinært avfall  Farlig avfall –Behandling  Godkjent avfallsanlegg  Ombruk eller direkte til gjenvinning –Type tiltak –Antall m 2 –Bygningstype

5 8. mars 2012Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 5

6 8. mars 2012Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 6 Undersøkelsen for 2009 og 2010 • Sendt til alle landets kommuner –Elektronisk datafangst • Innrapportering i Altinn –Noen problemer med innlogging –Data også via e-post og brev –Sluttrapporter lagret som pdf

7 8. mars 2012Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 7 Faktormetoden • Metoden inkluderer bygging, rehabilitering og riving • Faktorer beregnes for mengden avfall som oppstår per m 2. Input-data: –Aktivitet (nybygging, riving, rehabilitering) –Hustype (bolig (små og store), næringsbygg, andre bygg) –BRA –Avfallstype • Metoden bruker annen statistikk som grunnlag for å finne all aktivitet om bygging, riving og rehabilitering –Fra byggearealstatistikk, strukturstatistikk, matrikkelen (tidligere GAB)

8 8. mars 2012Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 8 Faktorene • Hver faktor representerer en aktivitet (a) –nybygging –rehabilitering –riving • Ulike bygningstyper (b) –små boliger –store bolighus –næringsbygg –andre bygninger • Ulike avfallstyper (m) –betong –trevirke –plast –metall –gips –..

9 8. mars 2012Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 9

10 8. mars 2012Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 10 Beregning • Faktorer beregnet for alle sluttrapporter • Etablert faktorsett per –Aktivitet –Bygningstype –Avfallstype • 144 faktorer

11 8. mars 2012Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 11 Resultater • 1,54 millioner tonn avfall i 2010 • Tyngre fraksjoner: ca. 40 prosent • 18 % av totale avfallsmengder i Norge • Omtrent like mye avfall fra nybygging, rehabilitering og riving –Rehabilitering:35 prosent –Nybygging:34 prosent –Riving:31 prosent

12 8. mars 2012Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 12 Farlig avfall • Undersøkelsen har benyttet tall både fra sluttrapporter og fra Grunnlagsdatabasen • 2010: 14 316 tonn • De største mengdene: –Asbest –Impregnert tre –PCB-holdige isolerglassruter –Blåsesand

13 8. mars 2012Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 13 Behandling • Fra sluttrapportene: –Levert til godkjent avfallsanlegg –Levert direkte til ombruk/gjenvinning  Betong, tegl utgjør de største mengdene –Ny informasjon i forhold til statistikken for 2004

14 8. mars 2012Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 14 Utsortering og behandling • Blandet avfall: –Nybygging: 21 prosent –Rehabilitering:24 prosent –Riving: 8 prosent • Glass: –0,5 prosent av total avfallsmengde Fra sluttrapporter: • 75 % av riveafavfallet direkte til ombruk/gjenvinning –Vesentlig betong, metall, asfalt

15 8. mars 2012Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 15 Endringer i håndteringen? • Forskriftskravene setter fokus på utsortering og avfallsbehandling • Undersøkelsen har mottatt sluttrapporter for bare en del av det avfallet som oppstår, og det er derfor fortsatt knyttet usikkerhet til hvor stor andel av avfallet som håndteres på forskriftsmessig måte.

16 8. mars 2012Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 16 Usikkerhet i undersøkelsen • Forbedring i statistikkgrunnlaget, men fremdeles noe usikkerhet –2004: I hovedsak sluttrapporter fra Oslo kommune –2009 og 2010 har grunnlagsdata fra flere kommuner  by- og landkommuner  små og store byer –Den største usikkerheten for berørt areal er knyttet til avfall fra riveaktivitet. –De mottatte sluttrapportene omfatter 4 prosent av den totale avfallsmengden.

17 8. mars 2012Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 17 Videre planer • Årlig statistikk –Undersøkelsen gjennomføres med innsamling av sluttrapporter fra kommunene også i 2012 (for telleåret 2011) • Bruke data fra avfallsinnsamlere til opplysninger om behandling –Ny datafangst i 2012 • Anleggsavfall • Sluttrapport inn i ByggSøk –Data overføres direkte til SSB –Redusert oppgavebyrde

18 8. mars 2012Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 18 Til slutt: • God statistikk er avhengig av gode data –Sluttrapporter av god kvalitet • Lagringsformat –Enkelt å rapportere –Enkel bearbeiding av data

19 19 Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 19 8. mars 2012 Takk for oppmerksomheten! Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "1 Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 1 8. mars 2012 Byggavfallsstatistikk Har avfallshåndteringen bedret seg? Byggavfallskonferansen 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google