Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regneoppgaver til eksamen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regneoppgaver til eksamen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regneoppgaver til eksamen
CRC, se oppgave 7,11 Sliding Window, se oppgave 7,17 IP-fragmentering, se oppgave 15,6

2 Repetisjon i datakom. ATM LAN IP

3 Asynchronous Transfer Mode (ATM)
Transmisjon av pakker med fast størrelse -> Celler Cellene består hver av 53 oktetter Forbindelsesorientert (som TCP) Tilbyr QoS (kvalitetsklasse) Datahastigheter mellom 25,6 Mbps og 622,08 Mbps på det fysiske laget

4 ATM referansemodell (1)
provides network supervision provides information transfer Higher Layers Higher Layers ATM Layer Physical Layer Management Plane Plane Management Control Plane User Plane ATM Adaptation Layer Layer Management provides call control (signalling)

5 ATM referansemodell (2)
ATM referansemodellen (protokoll) er delt opp i to dimensjoner: Plan (3 plan) Lag (3 lag + høyere lag)

6 ATM referansemodell (2)
PLAN: User plane (overføring av data, flyt og feilkontroll) Control plane (kontrollerer og setter opp forbindelser) Management plane (koordinerer planene og administrerer lagene (ressurser))

7 ATM referansemodell (3)
Lag Fysiske laget : datarate opp til 622,08 Mbps ATM laget: tar hånd om overføringen av data (som flytkontroll i OSI) og de logiske kanalene (VCC og VCP) AAL: overfører informasjon fra høyere lag til ATM celler

8 ATM og OSI ATM dekker de to nedereste lagene (+ at lag 3 funksjonalitet er ”inkludert” i lag 2. Rene ATM-nett trenger ikke rutingfunksjonalitet. OSI ATM LLC AAL ATM Layer MAC Fysiske lag Fysiske lag

9 ATM logiske forbindelser (1)
Virtual channel connections (VCC) (svitsjing i ATM-nett) (oppretter en forbindelse for en forekomst av en applikasjon på maskinen) Virtual path connection (VPC) (samler alle forbindelser fra alle forekomster av applikasjonene på samme maskin)

10 ATM logiske forbindelser (2)
VCC opprettes mellom brukere (som for virtual circuit i X.25) VPC består av flere VCC-er med samme endepunkt (et sett av VCC-er fra en bruker til en annen bruker)

11 ATM forbindelser VPC-Virtual Path Connection Transmission link
VCC-Virtual Channel Connection

12 ATM celler Består av 53 oktetter (fast størrelse) 5 oktetter header
48 oktetter til data Små celler reduserer forsinkelse i kø for celler med høy prioritet (QoS)

13 ATM adaption layer (AAL)
Support for protokoller som ikke er basert på ATM AAL ”pakker om”informasjonen til 48 oktetts pakker

14 Repetisjon, datakom. LAN

15 Nettverk Et nettverk er en sammenkobling av flere datamaskiner, slik at de kan kommunisere med hverandre og dele ressurser.

16 LAN (Local Area Network)
Ulike ”bokser” (servere og pc-er) Deling av ressurser: Skrivere (i nettverket som på skolen) Disker (i nettverket, som for eksempel på odin) Programvare Internetttilknytning (som ruteren mot uninett på skolen)

17 IEEE 802 protokoll Sett inn bilde fra slide

18 Lag 2, datalink laget Er delt opp i to, LLC og MAC
LLC (flyt og feilkontroll MAC (kontrollerer aksess til mediet,CSMA/CD)

19 CSMA/CD The CSMA/CD protocol functions somewhat like a dinner party in a dark room. Everyone around the table must listen for a period of quiet before speaking (Carrier Sense). Once a space occurs everyone has an equal chance to say something (Multiple Access). If two people start talking at the same instant they detect that fact, and quit speaking (Collision Detection.) To translate this into Ethernet terms, each interface must wait until there is no signal on the channel, then it can begin transmitting. If some other interface is transmitting there will be a signal on the channel, which is called carrier. All other interfaces must wait until carrier ceases before trying to transmit, and this process is called Carrier Sense. All Ethernet interfaces are equal in their ability to send frames onto the network. No one gets a higher priority than anyone else, and democracy reigns. This is what is meant by Multiple Access. Since signals take a finite time to travel from one end of an Ethernet system to the other, the first bits of a transmitted frame do not reach all parts of the network simultaneously. Therefore, it's possible for two interfaces to sense that the network is idle and to start transmitting their frames simultaneously. When this happens, the Ethernet system has a way to sense the "collision" of signals and to stop the transmission and resend the frames. This is called Collision Detect. The CSMA/CD protocol is designed to provide fair access to the shared channel so that all stations get a chance to use the network. After every packet transmission all stations use the CSMA/CD protocol to determine which station gets to use the Ethernet channel next.

20 Token Ring Et token sirkulerer i ringen
Stasjonene kan kun sende når de har tokenet

21 Trådløst LAN Mobilitet og fleksibilitet Radio og infrarødt (IR) lys
IEEE 802,11 (og BLUETHOOT) og IR

22 Sammenkobling av nett Repeater
Hub (multiport repeater) (sender data ut på alle portene) Svitsj (data sendes ut på riktig port og ikke alle) Bro (mellom nettverk som bruker samme protokoll, på lag 2) Ruter (lag 3, mellom nettverk med forskjellig protokoll)

23 LAN Topologier Tre Buss Ring Stjerne

24 Internet Protocol (IP)
Repetisjon, datakom. Internet Protocol (IP)

25 Design parametere for lag 3
Ruting Datagram livslengde Fragmentering og defragmentering Feilkontroll Flytkontroll

26 Ruting På ruterne Rutetabeller Statiske Dynamiske

27 IP fragmentering (1) Rutere utfører fragmentering (ruter til et annet type nettverk, annen protokoll) IP setter sammen pakker kun hos mottakeren (og ikke i alle ruterne på veien) Parametere i IP headeren (20 oktetter, se s. 543) Data Unit Identifier (ID) (identifiserer end systemet som ”laget” det originale datagrammet) Data length (lengden av bruker data) Offset (posisjonen i det originale datagrammet, fragmentet starter med 64-bit units nummer X) More flag (0 – siste fragmentet, 1 – flere fragment følger)

28 IP fragmentering (2) Parametere i IP headeren (20 oktetter, se s. 543)
Data Unit Identifier (ID) (identifiserer end systemet som ”laget” det originale datagrammet og er det samme i alle fragmentene som hører til samme datagrammet (unik ID)) Identification i IP-headeren, s. 543 Data length (lengden av bruker data, IKKE total lengden) Total lenght i IP-headeren, s. 543

29 IP-fragmentering (3) Offset (posisjonen i det originale datagrammet, fragmentet starter med 64-bit units nummer X) Fragment offset i IP-headeren, s. 543 More flag (0 – siste fragmentet, 1 – flere fragment følger) 1 bit i feltet Flags i IP-headeren, s. 543

30 IP adresser Klasse A, nnn.lll.lll.lll Klasse B, nnn.nnn.lll.lll
Klasse C, nnn.nnn.nnn.lll

31 Subnett En subnettmaske angir hvor stor del av adressen som er nettprefikset (nett + subnett) Totalt tilgjengelig for subnett og lokaladresse er 8 bit for klasse C. Og 32 bit for nettverk + subnett (må bruke 24 bit til nettverk)

32 Subnettmaske (1) Vanligste klasse IP-adresser er klasse C
IP-adresse område: – (- to adresser som faller bort pga at vi ikke kan bruke adressen med bare 0ere eller 1ere til klienter i et nett) Gir subnettmaske:

33 Subnettmaske (2) Hvis vi har subnettmaske: 255.255.255.248
Eller /29 (29 av bitene brukes til utvidet nettadresse) Hva blir da IP-adresse området? Gir på binærform= 248 på desimalform Vi ser at vi har tre bit igjen til lokaladresser. Som gir 2*2*2 = ( ) = 8 adresser

34 Subnettmaske (3) Lokaladressene 000 og 111 faller bort, fordi det finnes en regel som sier at man ikke kan bruker bare 0ere eller 1ere i et nett. Med 3 bit kan man representere et tall fra 0 (000) til 8 (111), hvorav to adresser faller bort og vi har igjen 6 adresser. IP-adresse område blir:

35 Subnettmaske (4) Utregning av adresser. Vi fikk opgitt en nettadresse /29 og ut fra dette skulle det regnes ut nettmaske. Tallet 29 viser at vi har 29 bit til den utvidede nettid'n. Av opprinnelige 24 bit til nett-ID, og 8 bit til host-ID, vil 5 bit av host-ID gå til Subnett-ID og de resterende 3 bit til host-ID. Vi vil da få 29 bit til nett-ID, og 3 bit til host-ID. Nett-maske vil dermed bestå av 29 1'ere og 3 0'er som blir på desimal form. Vi måtte nå regne ut hvor mange adresser vi hadde tilgjengelig i nettet vårt, noe vi finner ved å se på antall bit i host-ID. Det gir i vårt nett 2*2*2 =8 adresser. Det er en regel som sier at man ikke kan bruke bare 0'ere og 1'ere i et nett. Med 3 bit kan man representere et tall fra 0 (000) til 8(111). Disse adressene vil fungere som subnett-adresse og broadcast-adresse. Ut fra dette blir øverste og nederste adresse utilgjengelige, og vi står igjen med 6 tilgjengelige adresser . Vårt adresse område går da fra

36 TCP/IP En gruppe av protokoller som har fått navnet sitt etter IP og TCP

37 Subnettmaske


Laste ned ppt "Regneoppgaver til eksamen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google